Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Flyktingar från Syrien som återvänt dit efter att ha sökt skydd utomlands har blivit gripna och utsatta med tortyr.

Foto: Amnesty International

AMNESTY INTERNATIONAL

Syrien: Flyktingar har torterats

Amnesty har dokumenterat en rad övergrepp som begåtts av den syriska säkerhetstjänsten mot 66 personer som återvänt. Av dessa är 13 barn. Bland övergreppen finns också fem dödsfall där gripna personer har avlidit i fängsligt förvar samt 17 personer som utsatts för påtvingade försvinnanden.

Dominika Ożyńska / Amni Hedenborg: |2021-09-07| Flyktingar från Syrien som återvänt dit efter att ha sökt skydd utomlands har blivit gripna, utsatta tortyr. Det konstaterar Amnesty International i rapporten, “You’re going to your death”.

Amnesty har dokumenterat en rad övergrepp som begåtts av den syriska säkerhetstjänsten mot 66 personer som återvänt. Av dessa är 13 barn. Bland övergreppen finns också fem dödsfall där gripna personer har avlidit i fängsligt förvar samt 17 personer som utsatts för påtvingade försvinnanden och där det inte är känt vad som har hänt med dem.

Flyktingar som tvingats återvända från Danmark och Sverige

– Samtidigt som ett antal stater i världen, som Danmark, Sverige och Turkiet, försvårar för personer som flyr Syrien att få skydd och också, i vissa fall, utsätter flyktingarna för ett massivt tryck att åka tillbaka hem, visar de fruktansvärda vittnesmålen i rapporten att det inte finns någon del av Syrien som kan klassas som säker att återvända till, säger Madelaine Seidlitz, ansvarig för Amnesty Sveriges arbete med flyktingar och migranter.

Personer som återvänt till Syrien har också berättat för Amnesty att säkerhetstjänsten explicit har riktat in sig mot dem just på grund av deras beslut att fly från Syrien, och att de anklagas för att inte vara lojala eller att vara för “terrorism”.

Flyktingar är ofta måltavla för myndigheterna

– Det militära hotet må ha avtagit, men den syriska regeringens vana vid att begå allvarliga människorätts- kränkningar är oförändrad. Tortyren, de påtvingade försvinnandena och de godtyckliga och olagliga gripandena som tvingade många människor från Syrien att söka asyl utomlands har inte minskat i Syrien i dag, säger Marie Forestier, utredare vid avdelningen som arbetar med flyktingars och migranters rättigheter på Amnesty International. Det faktum att någon tidigare har flytt är dessutom ofta skäl nog för att bli en måltavla för myndigheterna vid ett återvändande.

– Den regering som nu hävdar att Syrien eller delar av Syrien är säkert ignorerar den verklighet som råder. Flyktingar från Syrien har fortfarande behov av skydd och ska därför, i enlighet med folkrätten och den internationella flyktingrätten, också fortsatt, efter individuell och rättssäker prövning, erhålla asyl, säger Madelaine Seidlitz.

Amnestys rapport dokumenterar allvarliga människorättskränkningar som utförts av den syriska regeringen mot flyktingar som återvänt till Syrien från Libanon, Rukban (som är en informell bosättning vid den syriska gränsen med nordöstra Jordanien), Frankrike, Tyskland, Turkiet, Jordanien och Förenade Arabemiraten mellan mitten av 2017 och våren 2021. Rapporten baseras på intervjuer med 41 syrier, både återvändare och deras släktingar och vänner, samt intervjuer med advokater, biståndsarbetare och experter på Syrien.

Utsatta enbart för att de flytt landet

Myndigheterna har gett sig på människor som återvänt till Syrien och anklagat dem som flytt för förräderi eller för att stötta “terrorism”. Amnesty har dokumenterat 24 fall där män, kvinnor och barn har utsattas som en direkt följd av detta och som sedan blivit utsatta för människorättskränkningar i form av våldtäkter eller andra former av sexuellt våld, godtyckliga eller olagliga fängslanden samt tortyr. I en del fall har de som återvänt blivit utsatta bara för att de kommit från delar av Syrien där oppositionen haft kontroll.

Sexuellt våld

Amnesty har dokumenterat 14 fall av sexuellt våld som begåtts av säkerhetsstyrkor, däribland sju fall av våldtäkter, som utförts mot fem kvinnor, en tonårig pojke och en femårig flicka. Övergreppen ägde rum vid gränsövergångar eller i fängsligt förvar under förhör. Vittnesmålen stämmer väl överens med väldokumenterade mönster av sexuellt våld och våldtäkter som begåtts av regeringstrogna styrkor mot civila och gripna under konflikten.

En del familjer väljer att låta kvinnorna återvända till Syrien före sina män, i tron om att de skulle löpa en lägre risk för att bli gripna, delvis eftersom kvinnor inte är tvingade till att göra den obligatoriska militärtjänstgöringen.

Men Amnesty har dokumenterat godtyckliga och olagliga gripanden av dels 13 kvinnor varav några blev utfrågade om sina manliga släktingar, och av dels tio barn i åldrarna mellan sex veckor och 16 år som greps ihop med sina mammor. Säkerhetstjänsten utsatte fem barn för tortyr och annan illabehandling. Kvinnor är utsatta för risk i samma nivå som män när de återvänder till Syrien och ska därför bli garanterade samma nivå av skydd som män.

Tortyr och påtvingade försvinnanden

Totalt har Amnesty dokumenterat 59 fall av män, kvinnor och barn som har blivit godtyckligt gripna när de återvänt till Syrien, oftast efter allmänna anklagelser om “terrorism”. I 33 fall blev återvändare utsatta för tortyr eller annan illabehandling i fängsligt förvar eller under förhör. Säkerhetstjänsten använde tortyr för att tvinga de förvarstagna att erkänna påstådda brott, som bestraffning för påstådda brott eller för att straffa dem för påstådd opposition mot regeringen.

Amnesty har registrerat 27 fall av påtvingade försvinnanden. I fem fall har myndigheterna till slut informerat familjerna att deras försvunna släktingar har avlidit i häktet, och fem personer har blivit försatta på fri fot. Vad som hänt de övriga 17 förblir oklart.

Amnesty har dokumenterat 27 fall där återvändarna var fängslade i utpressningssyfte. Familjer har betalat mellan 3 och 5 miljoner syriska pund (vilket motsvarar mellan 1 200 och 27 000 amerikanska dollar) för att deras anhöriga skulle friges.

Ingen del av Syrien är säker

Striderna i Syrien har minskat under de senaste tre åren, och den syriska regeringen kontrollerar nu över 70 procent av landet. De syriska myndigheterna har offentligt uppmuntrat flyktingar att återvända samtidigt som flera länder har börjat omvärdera det skydd de erbjudit till människor från Syrien. I Libanon och Turkiet, där många flyktingar lever under svåra förhållanden och utsätts för diskriminering, har regeringar ökat trycket på flyktingarna att återvända.

I Europa har bland andra Danmark och Sverige på olika sätt förändrat sin praxis och anser att vissa asylsökande kan återvända. Det handlar då i vissa fall om asylsökande från regioner som länderna anser säkra att återvända till, inklusive Damaskus och området omkring Damaskus. Noterbart är dock att en tredjedel av fallen som dokumenteras i rapporten innehåller människorättsövergrepp som utfördes i Damaskus eller i närliggande områden.

Ingen del av Syrien anses säker

Baserat på den information som framkommer i rapporten liksom på annan utredning av människorättssituationen i landet är Amnesty av uppfattningen att det inte finns någon del av Syrien som kan anses säker. Människor som har lämnat Syrien sedan konflikten började löper en verklig risk att utsättas för förföljelse när de återvänder, på grund av antaganden om deras politiska åsikter eller helt enkelt som ett straff för att de flydde landet.

– President Assads regering har försökt framställa Syrien som ett land som håller på att återhämta sig. I verkligheten ägnar sig de syriska myndigheterna fortfarande åt utbredda och systematiska människorättskränkningar som bidragit till att miljontals människor har sökt skydd utomlands. Vi uppmanar de syriska myndigheterna att säkerställa skyddet för de som återvänder och att upphöra med människorättskränkningarna samt att säkerställa respekten och skyddet för de mänskliga rättigheterna för alla människor i Syrien. Länder som hyser flyktingar från Syrien måste säkerställa ett fortsatt skydd mot den syriska regeringens övergrepp, säger Marie Forestier.

Syrien – Mellanöstern/Nordafrika

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätts pressen på regeringar och makthavare runt om i världen.

AMNESTY