Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Vindkraft i samklang med naturen.

Foto: RLC

SOL, VIND OCH VATTEN

Sveriges energibehov

Utveckling av grön omställning

Olja, kol och atomkraft ersätts helt med sol, vind och vattenkraft. Det handlar om en betydande omställning som kommit en bra bit på väg. Teknologi och kunskap är redan preciserad och igångsatt.

Paul Lindberg: |2021-04-01| Ekonomin för grön omställning är mycket fördelaktig. Jämförelsen av olja, kol och atomkraft, "OKA", är betydligt dyrare än vad den gröna omställningen levererar. Jämförelsens allvar gäller ett större värde än bara ekonomin – det gäller ansvaret för vår planet. Att ersätta OKA helt och hållet kräver en betydande grön omställning Det är helt möjligt och nödvändigt – men med en kvalitativ modifiering.

Eftersom det finns en samstämmighet inom forskningen och politiken om att grön omställning är billigare än OKA så är det ett avgörande argument i sig – förutom miljöansvaret som alltså är kategorisk viktigast.

Ökade energibehov drabbar Jordens uppvärmning

Med den nuvarande energiframställningen (OKA) ökar energins totalbehov på grund av bl.a massbilismens fatala livsstilsökning. För att öka produktionen och konsumtionen krävs det dubbelt så mycket el för att kunna stänga ned OKA helt och hållet. Ett sådant argument är inte seriöst och måste modifieras.

Den ekonomiska masslinjen med oupphörligt industripådrag i en omfattning som tar livet av planeten måste i grunden ändra riktning, för en relevant kursändring mot de humanistiska verklighetsbehoven.

Enligt statlig information är Sveriges totala energikonsumtion i dag 140TWh. Per capita är det bland det högsta i världen. Målet för dagens politik är en fördubbling av elanvändningen om cirka 20 år. Det beror alltså på nedläggningen av OKA som ersätts av grön omställning. Vilket är bra – men!

Industrialism och humanism i oenighet

Energiomställningen ska naturligtvis inte fortsätta med en industrialism som orsakat den globala uppvärmningen och förgiftningen av vår planet. Bilism tycks vara den ultimativa blänkaren av den globala rika världens symbolism. Den tycks vara ett beläte, som älskas men som tar musten ur själva planeten.

Problemet med en ersättning av OKA för en grön omställning gäller förhoppningen av att kunna fortsätta samma livsstilsström med vissa korrigeringar. I själva verket finns det inga korrigeringar som är tillräckliga för vår tids problematik. Det handlar om en kvalitativ förändring från masslinjen genom passagen till en global humanism. Att fortsätta i samma linje är ett faktum och allvarligt hot mot livet i stort.

Vindkraften på gott och ont

Vindkraften är alltså den billigaste energikällan och den miljövänligaste tillsammans med solenergi och vattenkraft. Samhällsförändringar med exempelvis vindkraften gör att människor reagerar mot att vindkraftverk placeras med ett provocerande förfarande som skapar irritation. Det leder till motsättningar bland människor under vissa förhållanden. Samtidigt vill regeringen skärpa lagstiftningen för att snabba på arbetet med vindkraftverken.

Motsättningar handlar bland annat om att vindkraftsföretagen ska betala fastighetsskatt till kommunerna där de är placerade. Det finns alltså olika intressen som det rör sig om.

Vindkraftverk kan skapa osämja om det placeras i närheten av bostäder eller liknande situationer. Placeringar ska naturligtvis inte förstöra bebyggda områden, och får heller inte vara en fara för säkerheten för liv och natur. Om människor däremot inte vill ha vindkraftverk i närliggande områdena så måste det regleras med lagar.