Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Skötsel för blomrika vägkanter utförs endast av 31 procent av kommunerna i år, jämfört med 66 procent förra året.

Foto: NSF

Naturskyddsföreningen

Sveriges bin 2021

Bivänligaste kommuner

Helsingborg och Sollentuna har landets mest omfattande arbete för att ta hand om bin och andra pollinatörer. Det enligt Naturskyddsföreningens nya rapport Sveriges bivänligaste kommun 2021 där de båda kommunerna delar på första platsen. Jönköping kniper bronspengen.

Markus Håkansson: |2021-06-22| – Bin är livsviktiga för den biologiska mångfalden och för oss människor. En stor del av maten vi äter pollineras av bin och andra insekter. Därför är det glädjande att se hur arbetet för bin och insekter i många av Sveriges kommuner fortsätter och leder till konkreta åtgärder som gör skillnad, säger Karin Lexén generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

I rapporten, Sveriges bivänligaste kommun 2021, som genomförts för andra året i rad, har Naturskyddsföreningen kartlagt kommunernas arbete för att gynna vilda bin och andra pollinatörer. Rapporten grundar sig på svar från 203 av Sveriges 290 kommuner om genomförda insatser och planer framåt för att skapa fler och bättre livsmiljöer för pollinatörer.

Toppkommunerna har skapat blommande vägkanter

Vinnarkommunerna, Sollentuna och Helsingborg kammade totalt hem 47 poäng av 57 möjliga. Strax där bakom hittar vi Jönköping, Borlänge och Leksand – alla inom topp-fem. Helsingborg, som även vann förra året, fick faktiskt färre poäng i år jämfört med i fjol. Samtidigt har genomsnittspoängen för alla deltagande kommuner ökat (från 15 till 18 poäng). Det betyder att fler kommuner gör mer för våra pollinatörer. Sollentuna ökade med nio poäng jämfört med förra året.

Toppkommunerna har bland annat skapat blommande vägkanter, större sammanhängande grönytor, ställt om gräsmattor till blommande ängar och tagit hänsyn till pollinatörer i planerings- och anläggningsarbetet. Enkla men värdefulla sätt för kommuner att bidra till den biologiska mångfalden och vilda bins överlevnad. 

Krisen för naturen blir alltmer påtaglig

– Kommunernas arbete är inspirerande i en tid när krisen för naturen blir alltmer påtaglig. Nu hoppas vi också på att de kommuner som ännu inte riktigt kommit igång med sitt arbete låter sig inspireras och på allvar tar tag i frågan om pollinatörer och biologisk mångfald, säger Karin Lexén.

En tredjedel av de 270 vilda biarter som finns i Sverige är på väg att försvinna. Det beror bland annat på att binas livsmiljöer har minskat så att de idag har svårt att hitta tillräckligt med både pollen och nektar, bra boplatser och platser att övervintra på. Användandet av kemiska bekämpningsmedel, igenväxning av blommande marker och minskning av naturbetesmarker är också viktiga bakomliggande faktorer. Rapporten Sveriges bivänligaste kommun 2021 är en del av Naturskyddsföreningens riksomfattande kampanj Operation: Rädda bina som finansieras av Postkodlotteriet.

Sveriges bivänligaste kommun 2021

71 % av kommunerna ställer om eller har ställt om gräsmattor till ängar

74 % av kommunerna gynnar pollinatörer i kommunala planteringar

81 % bekämpar invasiva arter

Förbättringsområden:

Många kommuner saknar fortfarande handlingsplaner som inkluderar planering av pollinatörers livsmiljöer.

Mer sammanhängande grönytor, så kallad grön infrastruktur, behövs.

Andelen ekologisk mat i kommunens offentliga upphandlingar har backat från 9 till 6 procent.

Skötsel för blomrika vägkanter utförs endast av 31 procent av kommunerna i år, jämfört med 66 procent förra året.

Läs rapporten Sveriges bivänligaste kommun 2021

 

Topp 20: Sveriges bivänligaste kommun 2021

Poäng 

Kommun 

Placering 

47 

Sollentuna kommun 

1 

47 

Helsingborgs stad 

1 

45 

Jönköpings kommun 

3 

44 

Borlänge kommun 

4 

43 

Leksands kommun 

5 

42 

Göteborgs stad 

6 

42 

Upplands Väsby kommun 

6 

41 

Borås stad 

8 

41 

Nyköpings kommun 

8 

39 

Motala kommun 

10 

37 

Linköpings kommun 

11 

37 

Södertälje kommun 

11 

37 

Karlskoga kommun 

11 

36 

Huddinge kommun 

14 

36 

Karlstads kommun 

14 

35 

Järfälla kommun 

16 

35 

Tierps kommun 

16 

35 

Katrineholms kommun 

16 

35 

Nybro kommun 

16 

34 

Malmö stad 

20 

BIRAPPORTEN