IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto RLC

Svenska Freds

Svenska vapenlobbyister avslöjas

I en ny rapport från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen avslöjas de tio främsta företrädarna i Sverige för ökad vapenexport. Rapporten "Så snurrar vapenkarusellen" är den första i sitt slag och visar att de täta banden mellan politiker, försvarsmakt och vapenindustri, det vill säga det så kallade militärindustriella komplexet, kan utgöra ett hot mot demokratiskt fattade beslut.


  Anna Ek: |2010-10-20| – Det finns i Sverige en resursstark vapenlobby som manipulerar de gängse beslutsvägarna för att gagna sina egna ekonomiska intressen. Att skattepengar kastas bort på onödiga vapenprojekt är inte bara ett gigantiskt miljardslöseri utan också ett demokratiproblem.

Rapporten ger ett konkret exempel på spelet om försvarsmiljarderna. I en ingående redovisning skildras hur vapenföretaget BAE Systems Hägglunds, tillsammans med politiker och opinionsbildare, som f.d. statsminister Göran Persson, genomfört en aktiv lobbykampanj för att få det svenska försvaret att köpa stridsfordonet, SEP, nu kallat Alligator.

– Sverige måste införa ett karenssystem som förhindrar en svängdörrspolitik där personer kan vandra mellan politik och näringsliv med en egen agenda. Öppenheten måste också ökas väsentligt och regler måste införas för att garantera att politiker eller tjänstemän inte har personliga bindningar till vapenindustrin.

Ladda ner rapporten "Så snurrar vapenkarusellen"

Läs debattartikel i Göteborgs-Posten idag

Försvarspolitik

Vapenexport

Anna Ek är ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Svenska Freds

www.svenskafreds.se