IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Om världen ska klara målet att stanna under två graders global uppvärmning måste koldioxidutsläppen gå ned kraftigt. Våra spar pensioner borde finansiera företag som investerar i bra kollektivtrafik, eldrivna transporter och hållbara biobränslen.

Foto: Steve Morello/WWF-Canon

WWF

Svenska sparare

Kräver hållbara investeringar

9 av 10 svenskar vill inte att de statliga pensionspengarna ska bidra till den globala uppvärmningen – om avkastningen blir lika bra med mer hållbara investeringar. 7 av 10 svenskar är också intresserade av att ha sina pengar i en portfölj med hållbara investeringar och klimatsmarta fonder, visar WWF:s nya undersökning.


  Katarina Herou: |2015-03-25Enligt en Cint-undersökning som gjorts på uppdrag av WWF om svenska folkets sparande ur ett klimatperspektiv uppger 62 procent att de inte tror att de statliga pensionspengarna i AP-fonderna förvaltas klimatsäkert. Varannan svensk (64 procent) kan tänka sig att byta bank eller fondportfölj om det fanns klimatsmarta alternativ.

– Riksdagens pensionsgrupp måste ta ett långsiktigt ansvar och ge AP-fonderna ett tydligt uppdrag att avveckla sina innehav i kolbolag och klimatsäkra hela det svenska pensionskapitalet. Det behövs politiska beslut som styr pengarna till ett mer hållbart och klimatsmart sparande, vilket också merparten av svenskarna vill, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

67 procent av svenskarna tror att en mer hållbar förvaltning av deras statliga pensionspengar skulle ge samma eller högre avkastning.

intresse för klimatsmarta investeringar 

Trots ett stort intresse för klimatsmarta investeringar och grönt pensionssparande uppger 9 av 10 svenskar att de under de senaste två åren inte frågat en bank, ett försäkrings- eller pensionsbolag om de kan erbjuda ett klimatsmart sparalternativ. 78 procent vet inte heller vem som beslutar om förvaltningen.

En ny granskning som WWF låtit göra visar att trots klimatdebatten ökar svenska folkets innehav av olja, gas och kolreserver genom de statliga AP-fonderna. Pensionskapitalet investeras idag till exempel i bolag som satsar på att göra flytande fordonsbränslen av kol med enorma utsläpp, vilket är långt ifrån svenska folkets önskan om att satsa på hållbart sparande.

koldioxidutsläppen måste gå ned kraftigt

– Om världen ska klara målet att stanna under två graders global uppvärmning måste koldioxidutsläppen gå ned kraftigt. Våra pensioner borde finansiera företag som investerar i bra kollektivtrafik, eldrivna transporter och hållbara biobränslen, säger Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF.

Undersökningen visar också att 65 procent tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att deras kommun förvaltar de kommunala tillgångarna i klimatsmarta fonder. Dock är kunskapen liten, hela 89 procent uppger att de inte vet hur pengarna förvaltas ur klimatsynpunkt.

Läs rapporten utförd av Cint/WWF

RLC