IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Ärkebiskop Anders Wejryd vid utdelningen av Svenska kyrkans kulturstipendier 2011.

Foto: Magnus Aronson/IKON

KULTUR

Svenska kyrkans kulturstipendier

Ung kärlek, kyrkopera och kvinnoöde

Svenska kyrkan delar varje år ut 500 000 kronor till nyskapande kulturprojekt om livsfrågor. Från och med i år begränsas antalet projekt till fem, som får 100 000 kr var. Stipendieutdelningen sker under kyrkomötets andra session i Uppsala, den 20 november kl 18 i universitetsaulan.


 Ewa Almqvist: |2012-10-04Svenska kyrkans kulturstipendier vänder sig till kulturarbetare inom alla konstformer. Genom stipendierna vill Svenska kyrkan uppmuntra till utbyte mellan kyrkan och kulturutövare i ett gemensamt nyskapande arbete kring livsfrågor, kristen trostolkning eller centrala religiösa motiv.

2012 års stipendieprojekt

Litteratur: Elisabeth Nietzsche
Författaren Ulrika Kärnborg, Stockholm, vill skriva en roman om Elisabeth Nietzsche, rasbiolog och syster till Friedrich Nietzsche. Hon gjorde honom till världens störste filosof men förstörde också hans rykte. Det finns inget skönlitterärt verk som skildrar detta fruktansvärda kvinnoöde i skuggan av den framväxande nazismen.

Romanen är preliminärt antagen på Natur och Kultur med planerad utgivning till sommaren 2013. Boken är planerad att komma ut på den europeiska marknaden. Kärnborg har tidigare bland annat skrivit Som om (2010), Myrrha (2008) och Fredrika Bremer (2001).

Teater: Hjärtats nycklar
Svenska kyrkan i Umeå vill beställa en nyskriven kyrkopera inför kulturhuvudstadsåret 2014 tillsammans med Piteå kammaropera. Librettot baseras på Martin Lönnebos Hjärtats nycklar.

Föreställningen kommer att ges 10 gånger i anslutning till kulturhuvudstadsåret och därefter turnera i Norrland. Projektet stöds av regionen (Landsting, Piteå kommun, NND). Svenska kyrkan är den enda externa finansiären. 

Musik: Har hjärtat slutat slå?
Helena Andersson Bromander,
Uppsala, vill göra en jazz/folk/världsmusikföreställning om att förlora ett barn. Texterna är bearbetningar av Sissel Lifs brev, dikter och anteckningar. Helena har tidigare gett ut skivor med gruppen Syster Fritz.

Premiären är planerad till hösten 2013 i Sofia församling, men tanken är att ge föreställningen för anställda inom vård, polis, kyrka, skola och omsorg.

Film: Ängelen
Teresa Glad, Eksjö, vill göra en animerad kortfilm (10 min) om ung kärlek. Huvudpersonen är en ung man som får för sig att en kvinna i hans omgivning är en ängel. Filmen är både en berättelse om hur förblindad man kan bli av kärlek och om människans längtan efter andlighet och mirakel.

Bildkonst: Meditationer 
Katarina Löfström, Stockholm, vill undersöka meditationens nära relation till visuell abstraktion, mönster och färger. Hon jobbar framför allt med video, digitala animationer samt skulpturala installationer och ”gestaltar frågor om språk och språklöshet med stark visuell bärkraft i vackra ljusinstallationer”. Verket ska ställas ut på galleri Andréhn-Schiptjenko i Stockholm och bilderna ges ut i bokform.

Svenska kyrkan

Kulturstipendier

för ett gemensamt nyskapande

Svenska kyrkan utlyser 5 kulturstipendier á 100 000 kr inom konstområdena litteratur, musik, film, bildkonst och teater.

 

Svenska kyrkan vill genom stipendierna uppmuntra till utbyte mellan kulturutövare och kyrka i ett gemensamt, nyskapande arbete kring livsfrågor. Stipendierna kan sökas av konstnärer inom alla konstformer eller av församlingar och institutioner inom Svenska kyrkan i samarbete med kulturarbetare.

Till bildkonst räknas måleri, foto, skulptur, arkitektur, installation och design. Till teater hör även konstformerna dans och performance.

I bedömningen av projekten är konstnärlig kvalitet och existentiell relevans mest avgörande. Därefter värdesätts strävan mot nya samverkansformer och långsiktig utveckling.

Den sammanlagda stipendiesumman uppgår till 500 000 kronor. I linje med Svenska kyrkans särskilda satsning på barn och unga ser vi gärna projekt som berör unga människors liv.

Ansökan
Stipendierna kan sökas varje år under perioden 15 mars-31 maj. Ansökan görs elektroniskt på ett dokument som publiceras här.

Utlysning sker genom annonser i Dagens Nyheter, Kyrkans Tidning, kulturbilagan i Metro, Opsis barnkultur, Västerbottenskuriren, nättidskrifterna Kulturen och Om konst, på den här webbplatsen och via Svenska kyrkans interna informationskanaler.

Information om beslut
Beslutet om stipendierna offentliggörs vid Kyrkomötets andra session i oktober och förmedlas genom ett pressmeddelande, och på denna webbplats. Samtliga sökande får dessutom information per e-post.

Motiveringar

Vi har tyvärr ingen möjlighet att lämna motiveringar till besluten om stipendiater, vare sig det gäller beviljande eller avslag.