Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Svenska fondsparare måste kunna känna sig trygga med att deras pengar inte bidrar till att skövla Amazonas, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

Foto: NSF

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Svenska banker bidrar till

avskogningen i Amazonas

En ny rapport visar att svenska banker fortsätter att investera miljarder av svenskarnas fondsparande i företag som bidrar till regnskogsskövlingen i Amazonas. Ingen av bankerna ställer tillräckliga krav på företagen.

Lisa Persson: Därmed bidrar bankerna till att driva på klimatförändringarna, kränka mänskliga rättigheter, understödja plågsamma djurtransporter och utarma den biologiska mångfalden.

– Världens största regnskog är på väg att förvandlas till savann. Om det sker innebär det en fullskalig katastrof för klimatet, den biologiska mångfalden och de urfolk som är beroende av Amazonas för sin överlevnad. Därför är det mycket allvarligt att svenska fondsparares pengar investeras i företag som bidrar till skövlingen av Amazonas. Bankerna måste ta sitt ansvar som ägare och ställa betydligt skarpare krav på företagen, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Rapporten Forests on Fire

Naturskyddsföreningen släpper rapporten Forests on Fire, tillsammans med Fair Finance Guide och World Animal Protection Sverige. Den visar att de sju största bankerna i Sverige – Nordea, Danske Bank, SEB, Handelsbanken, Swedbank, Länsförsäkringar och Skandia (se bifogad graf) – investerar och lånar ut pengar till företag som producerar, använder eller säljer kött och soja, vilket innebär en hög risk att driva på avskogningen i Amazonas och Cerradon i Brasilien.

Bankerna har finansiella kopplingar till 27 av 61 granskade högriskföretag. Tillsammans har bankerna investeringar till ett värde av 9,2 miljarder kronor och tre av dem har stöttat högriskföretagen med 2,3 miljarder kronor i lån och finansiering under de senaste fem åren.

Riskkapitalbolag underlättar exploateringen av Amazonas

Det handlar till exempel om investeringar i de globala sojabolagen Archer Daniels Midland och Bunge som köper soja från Amazonas, den multinationella livsmedelskedjan Carrefour som säljer kött från Amazonas och riskkapitalbolaget Blackstone, vars bolag bygger infrastruktur som underlättar exploateringen av Amazonas.

Rapporten har också genom stickprov granskat vilka krav bankerna som ägare ställer på företagen. Resultatet var nedslående – ingen av bankerna kunde uppvisa aktiva påtryckningsdialoger och tidsbundna krav på företagen. Samtidigt visar granskningen att bankerna deltar i flera branschinitiativ och har skrivit under öppna brev till företag och politiker med krav på att vända utvecklingen.

Svenskt fondsparande skövlar Amazonas

– Sedan vi granskade de svenska bankernas kopplingar till skövlingen av Amazonas för ett år sedan har de tagit viktiga steg framåt. Men det är långt ifrån tillräckligt. Svenska fondsparare måste kunna känna sig trygga med att deras pengar inte bidrar till att skövla Amazonas, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

Rapporten visar också att ingen av bankerna på ett trovärdigt sätt har tagit upp djurskyddsfrågor med bolagen. Alla sju bankerna saknar riktlinjer som förhindrar långa, plågsamma transporter av köttdjur från Amazonas och Cerradon.

– Djurskyddsfrågor är generellt en blind fläck hos bankerna, trots att deras kunder värderar frågorna högt. När det gäller djuren som föds upp i Amazonas så fraktas de långt och under plågsamma förhållanden innan slakten. Här måste bankerna ta sitt ansvar och tydligt ställa djurskyddskrav värda namnet, säger Roger Pettersson, generalsekreterare på World Animal Protection Sverige.

Om Fair Finance Guide

Fair Finance Guide är ett samarbetsinitiativ i 14 länder som genom en internationell metod granskar hur hållbart och ansvarsfullt banker investerar och lånar ut pengar. Syftet är att förbättra insynen för allmänheten och därigenom påverka bankerna att ta större ansvar. Initiativet i Sverige leds av Sveriges Konsumenter i samarbete med Amnesty International, Diakonia, Fair Action, Naturskyddsföreningen och World Animal Protection.

Läs mer:

NATURSKYDDSFÖRENINGEN