KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Svenskarna emot vapenexport 

Svensk vapenhandelsrekord

Vapenexport i strid med folkopinionen , och Sverige exporterade vapen under 2009 till rekordsumman 13,6 miljarder, vilket är nytt rekord. Det motsvarar även en ökning från förra året, då summan uppgick till 12,7 miljarder. 


  Svenska Freds: |2010–02–15| Svenska vapen har använts i flera krig, senast i Irak och Afghanistan. Diktaturer och länder där grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer, såsom Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Singapore och Pakistan, vilka regelbundet får köpa krigsmateriel av Sverige.

Pakistan var tredje största mottagarland 2009 och köpte krigsmateriel för 1,4 miljarder. 

– Den svenska vapenexporten fortsätter att öka för varje år och har fördubblats sedan 2003. Vi säljer till krigförande länder och stater som allvarligt kränker de mänskliga rättigheterna. Samtidigt säger regeringen att man för en ansvarig politik för fred och nedrustning. Det är alldeles uppenbart att våra politiker förmedlar en officiell bild som stämmer illa överens med verkligheten, säger Anna Ek, ordförande för Svenska Freds.

Folkopinionen mot vapenexport

När Svenska Freds i en opinionsundersökning utförd av Demoskop i november 2009 ställde frågan ”Skall Sverige tillåta vapenexport till länder i krig?” blev resultatet följande:

81 procent anser att Sverige inte skall tillåta sådan export.

Hela 92 procent svarade nej på frågan ”Skall Sverige tillåta vapenexport till länder där allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer?” 

– Vi kan konstatera att den svenska vapenexporten sker i strid med folkopinionen. Den rödgröna oppositionen har meddelat att man avser arbeta för mer restriktiva regler för vapenexporten om de vinner valet. Nu måste alliansen också lägga korten på bordet och ge besked om sin fortsatta vapenexportkontrollpolitik, avslutar Anna Ek, ordförande i Svenska Freds. 

Anna Ek

Anita Ek är ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen bildades 1883, och är världens äldsta och Sveriges största fredsförening och en av grundarna, KP Arnoldson, fick Nobels fredspris 1908.

För mer information:

www.svenskafreds.se
www.svenskafreds.wordpress.com