upp

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto: COREL

Afrikagrupperna

Svensk handelspolitik fördöms

Handelsexperter på besök från Zimbabwe och Sydafrika dömer ut svensk handelspolitik. Den svenska regeringens handelspolitik är ett hinder mot utveckling i Afrika. Det sa Dot Keet, sydafrikansk ekonom och aktivist på ett Sverigebesök.


  Marja Wolpher: |2010–04–29| Dot Keet, som arbetar för organisationen AIDC i Sydafrika, och Rangarirai Machemedze, handelsexpert från organisationen SEATINI i Zimbabwe, besökte Sverige 1-8:e maj. De föreläste bland annat om konsekvenserna av de handelsavtal som EU just nu förhandlar om med länder i Afrika. 

Handelsavtalen (Ekonomiska partnerskapsavtal, EPA) är förödande för Afrikas väg ur den globala ekonomiska krisen, menar Dot Keet. Hon framhåller att afrikanska regeringars händer bakbinds i en period med stora förändringar och osäkerhet om de skriver på avtalen i dagsläget.

FRIHANDEL FÖRVÄRRAR EKONOMISKA KRISEN

– Den svenska regeringen lyfter fram frihandel och liberaliserade investeringsregler som ett sätt att lösa problemen med fattigdom och instabilitet i Afrika. Dessa åtgärder bidrar istället till att förvärra krisen, säger Dot Keet.

De investeringsregler som förhandlas skulle exempelvis förhindra att afrikanska länder reglerar utländska företags uppköp av deras naturresurser. Dessutom försvinner möjligheten för länder i Afrika att använda exportskatter och importtullar – vilka är viktiga medel för att diversifiera ekonomin och för skatteunderlaget.

Rangarirai Machemedze betonar att EU pressar afrikanska länder att skriva under avtal som riskerar att förvärra fattigdomen i länderna. Eftersom existerande regioner och tullunioner splittras i förhandlingarna kommer avtalen även att skada den regionala integrationen, menar han.

– Historien kommer döma EU och de afrikanska ledarna för en balkanisering av Afrika, säger Rangarirai Machemedze.

Rangarirai Machemedze är vice chef för nätverket Southern and Eastern African Trade, Information and Negotiations Institute (SEATINI), baserad i Zimbabwe.

Dot Keet är en av Sydafrikas ledande handelsexperter. Hon forskar i ekonomi, och arbetar för organisationen Alternative Information and Development Centre (AIDC) i Kapstaden.

Ämnen som behandlades:
Rangarirai Machemedze pratade på seminarium om EPA-avtalen i Örebro, och på frukostseminarium i Stockholm om situationen i Zimbabwe
Dot Keet och Rangarirai Machemedze medverkade på lunchseminariet "EPA-avtalen och Afrikas väg ut ur krisen" i Stockholm

Marja Wolpher är kampanjansvarig för Afrikagrupperna