IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Renault Twitzy, eldriven utan tankning men med byte av nyladdat batteri. Extremt energisnål. Ett alternativ för storstadstrafiken.

Foto: Upplands motor.

Naturskyddsföreningen

Fossilfri fordonsflotta nu

Slutreplik på M och Bil Sweden

Motormännens riksförbund och Bil Sweden har i varsin replik på Naturskyddsföreningens debattartikel om höjd koldioxidskatt argumenterat för att förslaget skulle drabba landsbygdens bilberoende. Naturligtvis har de rätt i att bilen behövs på landsbygden, men vi kan inte sänka kostnaden för att åka bil för alla oavsett var man bor eller om man har tillgång till god kollektivtrafik, skriver Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen.


  Eva-Lena Neiman: |2015-02-30Den 20 februari 2015 debatterades klimat, energi och transporter av

Motormännens riksförbund och Bil Sweden i varsin replik på Naturskyddsföreningens debattartikel om höjd koldioxidskatt argumenterat för att förslaget skulle drabba landsbygdens bilberoende. Naturligtvis har de rätt i att bilen behövs på landsbygden, men vi kan inte sänka kostnaden för att åka bil för alla oavsett var man bor eller om man har tillgång till god kollektivtrafik, skriver Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen.

En ökad koldioxidskatt nu skulle bara återställa milkostnaden till en nivå som vi haft under lång tid. Förenklat måste stadsborna åka mindre bil och mer kollektivt, medan främst landsbygdsborna snabbt måste få tillgång till de fossilfria bilarna. Det är en ineffektiv landsbygdspolitik att alla de som inte bor på landsbygden får sänkta milkostnader. Det är smartare att sänka andra skatter som riktas direkt mot landsbygden.

För att påskynda en sådan utveckling behövs styrmedel. Priset på utsläpp hör till de viktigaste verktygen som politiker har i sin hand. Ska principen om att förorenaren betalar tillämpas fullt ut, innebär det ett högt och stadigt stigande pris på utsläpp av växthusgaser. Då blir de fossilfria drivmedlen konkurrenskraftiga, tillverkningen tar fart och bilföraren ges större möjligheter att välja biodrivmedel. Därmed har Motormännens riksförbund helt rätt i att vi måste bygga ut infrastrukturen för fossilfria drivmedel samt skapa långsiktiga incitament för produktion, vilket just höjd koldioxidskatt bidrar till. Tillgången på förnybara drivmedel är dock begränsad under lång tid framöver. Det innebär att de tekniska förbättringarna är nödvändiga men inte tillräckliga. Därför behövs också beteendeförändringar som leder till ändrade resemönster: hur ofta, hur långt och på vilket sätt reser vi?

Faktum är att ungefär hälften av Sveriges totala antal bilresor är kortare än fem kilometer. Dessa kan i många fall ersättas av cykel och kollektivtrafik. Men även i detta avseende behövs styrmedel som gör det lättare att välja miljövänligare transporter istället för bil.

Ett av Bil Swedens argument mot höjd koldioxidskatt är att enbart en liten del av skatteintäkterna går till vägar. Sanningen är att i den nationella planen för transportsystemet 2014-2025 satsas nästan dubbelt så mycket på underhåll av bilvägar, jämfört med järnvägsunderhållet. Cykelbanorna får inte ens en procent av budgeten, trots att var tionde resa i Sverige sker på cykel. Ska det på allvar bli lättare att välja miljövänliga transporter och undvika klimatkaos, måste politikerna satsa mer på cykel och tåg än vad som görs i dag.

Något som Motormännens riksförbund och Bil Sweden, såväl som Naturskyddsföreningen, tycks vara överens om är att de många undantagen som i dag begränsar koldioxidskattens effektivitet måste tas bort. Flyget och torven måste betala sina faktiska koldioxidutsläpp.

Det märks att vi är många som engagerar oss och arbetar för att Sveriges fordonsflotta ska bli fossilfri år 2030. Nu måste också Sveriges politiker visa att vi återigen kan bli ett föregångsland inom miljöpolitiken

Svante Axelsson är generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

  

 

RLC