IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto RLC

Förbundet Jordens Vänner

Stora Enso anklagas för miljöbrott

Stora Enso anklagas för miljöbrott och korruption. Helsingfors, 20 april – På dagens årliga bolagsstämma i Helsingfors planerar Stora Enso att ge ut en del av sin vinst från 2010 på 817 400 000 euro till sina aktieägare. Jordens Vänner, Friends of the Landless och de jordlösas rörelse (MST) varnar nu för att Stora Ensos vinst uppkommit genom att de brutit mot miljö- och arbetslagstiftningen och brottsbalken i Latinamerika.  


  Ellie Cijvat: |2011-04-20| I Bahia, Brasilien, anklagar åklagaren företaget Veracel (ett samarbete mellan Stora Enso och det brasilianska företaget Fibria) för penningtvätt, skatteflykt och korruption. Utskottet för jordbruk i det brasilianska representanthuset kommer att hålla en offentlig utfrågning om anklagelserna mot Veracel.

Företaget är också anklagat för att ha begått miljöbrott. Det har tidigare dömts för olagliga skogsskövlingar och olämplig användning av bekämpningsmedel, och stora områden av Veracels monokultursodlingar av eukalyptus saknar miljötillstånd. Nyligen genomfördes en utvärdering av Forest Stewardship Council (FSC) som visade att den FSC märkningen som erhållits av Veracel i själva verket aldrig borde ha tilldelats på grund av brott mot FSC riktlinjer. Därutöver anklagas Veracel för att ha brutit mot arbetstagarnas rättigheter.

Under de senaste åren har arbetsrättsdomstolen i Eunápolis mottagit mer än 850 stämningsansökningar mot Veracel och deras underleverantörer.  

Stora Ensos verksamhet "lindrar fattigdom"

“Stora Enso hävdar att deras verksamhet är miljövänliga och att deras investeringar i syd lindrar fattigdom. När aktieägarna tar emot utdelning från Stora Enso bör de dock veta att den vinsten görs genom brottslig verksamhet med massiva sociala och miljömässiga konsekvenserna. Stora Enso bör ta ansvar för de effekter deras verksamhet bidrar till och stoppa sina ohållbara produktionsmetoder. “säger Noora Ojala från Maan ystävät (Friends of the Earth Finland).

I både Brasilien och Uruguay har monokulturella eukalyptusodlingar för massabruk lett till problem i de lokala samhällena samt till erosion och vattenbrist. I Uruguay så har det storskaliga jordbruket del Plata Montes (gemensamt ägt av Stora Enso och chilenska företaget Arauco) lett till att lokala brunnar torkat upp vilket gjort att vattentillgångarna för tusentals familjer gått förlorade.

I Brasilien ansvarar Enso Stora för en förvärrad osäkerhet kring livsmedelsförsörjning och orsakar därmed lidande för miljontals jordlösa människor. Exempelvis har de olagligt planterat eukalyptus på statlig mark som är avsedd för en jordreform. Stora Enso äger nu hundratusentals hektar mark i Brasilien och Uruguay alltmedan livsmedelsförsörjningen för miljoner människor hotas eftersom de fortfarande är utan mark att leva på.  

reaktion mot svält och fattigdom

Som en reaktion mot svält och fattigdom så har flera av Stora Ensos odlingar i Brasilien ockuperats av kvinnor och barn från de jordlösas rörelse (MST) och bonderörelsen Via Campesina. Många av dessa ockupanter, som bearbetade marken för att göra det möjligt att odla mat där istället för eukalyptus för export, vräktes brutalt av militärpolisens brigader på uppdrag av Stora Enso.

“I stället för att bidra med utveckling orsakar Stora Enso markkonflikter och hotar livsmedelssuveräniteten. 

Äkta hållbar utveckling främjar småskaligt jordbruk för att föda människor och inte stora lantbruk för att göra vinster för företagen. Vi kan inte äta eucalyptus!”, säger Marcelo Durao Fernandes från MST (Movimento dos trabalhadores Sem Terra, de jordlösas rörelse, Brasilien).

Källor:

[1] Stora Ensos förslag till fördelning av utdelning: www.storaenso.com

[2] Mer information om anklagelserna mot Stora Enso kan hittas i bakgrundsbriefingen “Stora Enso: negativa effekter i Brasilien och Uruguay” på: www.mjv.se

[3] Rapporten är utförd av ASI på uppdrag av FSC International www.accreditation-services.com och är baserad på observationer vid granskningen av Veracel utförda av SGS Qualifor. Slutsatsen är att de kriterier som används av SGS Qualifor för att bedöma Veracels verksamhet inte stämmer överens med FSC-standard.

Filmen “Sustainable on paper” av Leo Broers och An-Katrien Lecluyse visar att Veracel inte följer reglerna om certifiering av FSC-produkter och lyfter fram tecken på förstörelse av den biologiska mångfalden, föroreningar och överutnyttjande av grundvatten, försummelse av rättigheter för lokala och ursprungsbefolkningar, kränkningar av straffrättsliga, civilrättsliga och arbetsrätt, och mutor av kommunala tjänstemän. Filmen finns tillgänglig på begäran.