KULTUR & SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Kristna Fredsrörelsen: 

Stoppa vapenexporten

"Sveriges politik vad gäller exportkontroll på krigsmaterielområdet är ansvarsfull, grundlig och strikt."


  Karin Haglind: |2009–12–10|  Majoritet vill stoppa vapenexporten!   Ovanstående ord uttalade handelsminister Ewa Björling i riksdagen förra året. På det här sättet har den officiella bilden av svensk politik inom vapenexportområdet förmedlats i decennier av företrädare för svenska regeringar, oavsett politisk färg.

Uttalandet representerar den kanske mest grundmurade politiska villfarelse som kan uppbådas i Sverige. Bortsett från då enstaka skandaler slår igenom i mediebruset är det få svenskar som är medvetna om hur vapenexportpolitiken ser ut i verkligheten.

Faktum visar något helt annat:

» Sverige tillhör en av världens tio största vapenexportörer, per person räknat hamnar vi topp fem.

» Den svenska vapenexporten har ökat dramatiskt på senare år och har nära nog fördubblats sedan 2003.

» Den svenska vapenindustrin levererar stridsflyg, krigsfartyg, stridsfordon, robotar, pansarvärnsvapen med mera till 60 länder världen över.

» Svenska vapen har använts i flera krig såsom Burma, Sri Lanka, Indonesien och används idag  av amerikanska styrkor i Afghanistan och Irak.

» Diktaturer och länder där grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer, så som Förenade Arabemiraten, Saudiarabien och Pakistan, får regelbundet köpa krigsmateriel av Sverige.

Faktum är att ansvariga politiker och myndigheter systematiskt kringgår de av riksdagen antagna riktlinjer som ska förhindra vapenexport till krig och länder som kränker mänskliga rättigheter.

De svenska riktlinjerna för vapenexport är en chimär och det svenska – världsunika – exportkontrollrådet, bestående av politiker som ska granska vapenexporten, utgör ett illa dolt spel för galleriet.  

FOLKVALDA BRYTER MOT REGLER

Att våra folkvalda så ogenerat tar sig friheten att bryta mot sina beslutade regler år efter år kan allvarligt skada förtroendet för den demokratiska rättsstaten. Nu kan vi dessutom konstatera att detta sker i strid med en massiv folklig majoritet och med en total avsaknad av legitimitet.

När vi i en opinionsundersökning utförd av Demoskop den 10-17 november ställde frågan: "Ska Sverige tillåta vapenexport till länder i krig", blev resultatet glasklart. 81 procent anser att Sverige inte ska  tillåta vapenexport till länder i krig och hela 92 procent svarade också nej på frågan: "Ska Sverige tillåta vapenexport till länder där allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer?"

Opinionsundersökningen som är beställd tillsammans med magasinet Re:Public Service visar också att en förkrossande majoritet av svenskarna vill avskaffa vapenexporten helt och hållet. 55 procent svarade nej på frågan "Ska Sverige tillåta vapenexport till andra länder?". Endast 37 procent gav ett positivt svar.

Tydligare signaler än detta är svårt att få från svenska folket. Resultatet kan inte ses som annat än ett direkt underkännande av den vapenexportpolitik som Sverige bedriver idag och ett otvetydigt krav på en skärpning av regler och praxis för svensk vapenexport.

INFÖR VALET 2010

Vi har frågat svenska folket vad de anser om vapenexporten och vi har fått ett entydigt svar. Inför valet 2010 förväntar vi oss besked av de båda regeringsalternativen:

Kommer ni att leverera nya restriktiva regler för vapenexporten och tillförsäkra att dessa också efterlevs?

Lise Bergh, generalsekreterare, Amnesty International, svenska sektionen
Anna Ek, ordförande, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Bo Forsberg, generalsekreterare, Diakonia
Håkan Mårtensson, tf generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen

Per Anger-priset 2009 

till Kristna Fredsrörelsens samarbetspartner

Foto: Óscar Chavez november 2009  

Pristagaren Brahim Dahane

  Människorättsaktivisten Brahim Dahane, försvarare av mänskliga rättigheter i Västsahara, är årets pristagare till minne av Per Anger. Kristna Fredsrörelsen har följt situationen i det ockuperade Västsahara i många år och samarbetat med Brahim Dahane och den organisation han är ordförande i, ASVDH. Han besökte oss senast i december 2008.

Brahim Dahane har nominerats av ICJ-S, Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth delade ut prissumman om 150 000 kronor och symbolen i silver, som väger lika mycket som ett mänskligt hjärta, vid en ceremoni i Stockholm den 16 november. Brahim Dahane är i dagsläget fängslad.

Motiveringen: "För att i konflikten mellan Marocko och Polisario rörande Västsahara uthålligt med fredliga medel och personligt mod riskerat sitt liv i kampen för mänskliga rättigheter".

Brahim Dahane (född 1965) har under hela sitt vuxna liv med fredliga medel hävdat sahariernas rätt till ett självständigt Vätsahara och varit aktiv i kampen för mänskliga rättigheter, bland annat genom grundandet av människorättsorganisationen ASVDH (Asociación Saharui de Victimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroqui).

Brahim Dahanes engagemang har lett till att han under långa perioder suttit fängslad. Han har också blivit utsatt för tortyr.

När detta skrivs är Dahane åter frihetsberövad. Han greps den 8 oktober tillsammans med andra MR-försvarare av marockanska myndigheter i samband med återkomsten till Casablanca efter en resa till flyktinglägren i Tindouf (Algeriet).

De kommer att ställas inför militärdomstol och Kristna Fredsrörelsen med flera arbetar för att de ska friges.

Brahim Dahanes och ASVDH:s verksamhet ger röst åt de saharier som utsatts för tortyr, försvinnanden och misshandel. Han har lyckats bygga upp goda relationer med internationella organisationer och internationell press, vilket lett till att uttalanden från ASDVH ofta publiceras i framför allt spansk press och på Internet. Han har också lyckats få besökare och kommissioner att komma till Västsahara, och på så vis bryta tystnaden kring denna långdragna konflikt.

Läs mer om konflikten om Västsahara på 

http://www.krf.se/vastsahara

Karin Haglind

informatör Kristna Fredsrörelsen