IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Ett sargat Gaza.

Foto: Magnus Aronsson(IKON

SVENSKA KYRKAN

Gaza och Israel

Kyrkor kräver stopp på våldet

Biskop Eva Brunne, ledamot i Svenska kyrkans internationella råd, hade tagit del av ryktena om vapenvila mellan Israel och Gaza – ett hopp som snabbt grusades. En uthållig vapenvila måste vara högsta prioritet just nu, så att man kan skapa förutsättningar för ett fredsbyggande. Vi fortsätter hela tiden att be för alla drabbade i den här situationen, och om vishet för dem som har makt att besluta. 


  Ewa Almqvist: |2014-07-17| – Genom våra systerkyrkor får vi rapporter om situationen och delar deras förtvivlan. Det finns inga vinnare i detta, säger biskop Eva Brunne.

Flera av Svenska kyrkans internationella samarbetspartners vädjar nu om ett stopp på det blodiga kriget mellan Israel och Gaza. Munib Younan, biskop i den evangeliska lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet (ELCJHL) samt ordförande i Lutherska Världsförbundet, kräver i ett uttalande omedelbart stopp för den pågående våldsupptrappningen.

STOPPA VÅLDET OMEDELBART

Kyrkornas Världsråds generalsekreterare Olav Fykse Tveit fördömer attackerna från båda sidor och uppmanar FN:s säkerhetsråd att agera för ett omedelbart stopp för allt slags våld från alla inblandade i konflikten. Även det kyrkliga biståndsnätverket ACT Alliance, som Svenska kyrkan är del av, kräver att alla inblandade parter, inklusive det internationella samfundet, agerar för fred.

– Än en gång är det oskyldiga män, kvinnor och barn som får betala priset för politikernas misslyckande, säger John Nduna, generalsekreterare för ACT Alliance, och uppmanar både de stridande parterna och FN att genast göra det möjligt att nå fram med mediciner och andra förnödenheter till de drabbade.

uppmaningar till handling

Biskop Munib Younan, ELCJHL, har gjort ett offentligt uttalande med vädjan om stöd och uppmaningar till handling, som Svenska kyrkans internationella arbete ställer sig bakom. Uttalandet innehåller följande punkter (sammanfattade):

» Parterna i den pågående konflikten (Israel och Hamas) måste omedelbart och ovillkorligt upphöra med striderna, och det internationella samfundet måste agera för att få slut på det mänskliga lidandet. Palestina och Israel behöver rättvisa, fred och värdighet istället för radikalisering, hämnd och blodspillan.

» Direkta fredssamtal behövs för att uppnå en omfattande och hållbar fred som bygger på en tvåstatslösning med 1967 års gränser, och som följer humanitär lagstiftning och respekterar internationella mänskliga rättigheter. Vapenvila måste förankras i ett långsiktigt fredsavtal för att hindra återfall i våld.

» Belägringen av Gaza måste hävas om en hållbar fred skall kunna uppnås.

» Det internationella samfundet har länge stött sjukvård för palestinier, framförallt på Västbanken och i Gaza. Det pågående våldet har drabbat sjukvården hårt och vi är i nuläget speciellt oroliga för Augusta Victoria-sjukhuset och Östra Jerusalems sjukhus och vårdcentraler.

» Återkommande cykler av våld försätter kyrkan och relaterade organisationer i ett kroniskt tillstånd av kris och katastrof. Det behövs insatser och stöd för interreligiös samverkan och fredsbyggande, som kan ge kraft att bygga upp det civila samhället.

» Det behövs hjälp från den globala kristna gemenskapen till internflyktingar och andra som påverkats av den nuvarande våldsvågen, och stöd till det palestinska folkets utveckling, speciellt i Gaza.

En vädjan till alla människor av god vilja

Munib Younan vädjar till ”alla människor av god vilja” att höja sina röster och agera i en situation av oacceptabelt våld och blodspillan.

– Ert engagemang kan skapa hopp i en hopplös situation. Hela Mellanöstern kokar. Snälla, lämna oss inte ensamma i denna situation. Vi behöver ert stöd så att vi kan bygga en rättvis fred och nå en försoning byggd på förlåtelse, skriver biskop Munib sist i sitt uttalande.

Läs mer:

Svenska kyrkans position angående Israel och Palestina

RLC