Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Vetenskapen om den globala uppvärmningen måste få prioritet före finanshandeln inom det fossila bränsleanvändandet.

Foto: RLC

KLIMATMÅLEN

Stoppa fossila bränslen

för klimatmålen!

Klimatmålen kan stoppa den globala uppvärmningen. Men, mycket tyder på att klimatmålen inte verkställs. Juridisk nödbroms är då lösningen för garantin mot fossila bränslen.

Paul Lindberg: |2021-08-13| Den globala uppvärmningen ökar nu, och det enda som för närvarande kan hindra uppvärmningen är alltså att stoppa användningen av fossila bränslen. Ingenting tyder på att den industriella användningen av fossila bränslen tar sitt akuta ansvar. Beviset är ökningen av den globala uppvärmningen.

Det som prioriteras är den globala industrin och den världshandel som till stor del är orsaken för den globala uppvärmningen. Det är en sak – men en annan sak är att det nu är försent att ge industrin möjligheter att fortsätta användandet av fossila bränslen över huvudtaget. Det om något måste nu utgöra det primära ansvaret! Stoppa användningen av fossila bränslen nu!

Akutlösningen gäller att stoppa det som fördärvar

Situationen för närvarande gäller att stoppa de akuta orsakerna på grund av den globala uppvärmningen. Den så kallade geotekniken som har varit den industriella förhoppningen har inte alls kommit fram med några användbara eller avgörande resultat över huvudtaget.

För närvarande ökar den globala uppvärmningen, medan den geotekniska forskningen ligger betydligt efter. Det är säkert geotekniken som måste till för att möjliggöra den framtida miljöanpassade industrin – men där är vi långt ifrån ännu!  Och nu är det en akut dilemman som gäller!

Den globala klimatsäkerheten måste prioriteras och tvinga fram juridiska stopp för allt det som orsakar den globala uppvärmningen för den nu närvarande klimatsituationen. En majoritet av det vetenskapliga och teknologiska kunnandet ser vikten för utvecklingen av geotekniken, men att det fordras mera akuta säkerhetsåtgärder för att hindra den globala uppvärmningen. Det är nödvändigt att stoppa användningen av fossila bränslen nu!

Den industriella produktionen som är kopplade till upphovet av den globala uppvärmningen är kanske något av de största inkomstkällorna för aktiehandeln, men som inte alls är viktigast för livsbehoven – som exempelvis skogsbruk, livsmedel, alternativa transporter, alternativ energiproduktion för en mängd av olika samhällsbehov.

Det akuta hotet måste tas på större allvar

Den tekniska forskningen är på hugget, men ligger långt efter den ökade globala uppvärmningen. Det finns trovärdiga teoretiska och praktiska forskningsprojekt i hela världen. 

Två saker har de gemensamt: För det första har de den goda viljan att kunna ersätta de nuvarande energikällorna som skadar planeten. För det andra så ligger de långt efter i förhållande till den globala uppvärmningen. Forskarkunskapen är på helt rätt väg, men som ännu inte kan ersätta den nuvarande och akuta situationen och samtidigt behålla den nuvarande industriella som ökar den globala uppvärmningen. För att räddarna i nöden ska kunna klara av ersättningen av uppvärmningen måste de komma till handling och resultat. Stoppa den globala uppvärmningen nu!

För att möjliggöra den goda viljan och de goda alternativen så måste tiden räcka till, och den tiden måste tas från de förhoppningar som gavs till de industriella försöken att minska den globala uppvärmningen, men som inte har kunnat förverkligas.

Det som nu gäller är att stoppa uppvärmningen med ett allvarligt och säkrare grepp. Det kan bara ske med att stoppa koldioxidutsläppen och sluta ha förhoppningarna till att industrin står inför en lösning kring dessa behov. För närvarande har inte industrin några avgörande lösningar av att kunna stoppa koloxidutsläppen.

Förändringen skapar nya resultaten

I Sveriges industriella forskning kring ansvaret för den globala uppvärmningen har det mest handlat om hoppet av att kunna komma undan klimatproblemet. Och fram till nu har politiken mest varit intresserade av att industriekonomin går på högvarv. Och det skulle kunna ha varit korrekt om man långt tidigare hade ställt kraven om ansvaret för att stoppa den globala uppvärmningen. Men så gjorde man inte, och inte heller idag.

Även om det globala aktieägandet och politiken har förstått att klimathotet varit på allvar, så har man inte gjort mycket för att rätta till hotet mot själva livet på planeten. Att komma undan ansvaret för framtiden har gjort en hel del ansvariga människor till något som mest skulle kunna likna ett svek mot mänskligheten!

Och där är vi nu!