Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Bankernas utlåning hur som helst drabbar den globala uppvärmningen. Skydda framtiden!

Foto: RLC

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Stoppa bankerna

Utlåningen till fossila bolag

Regeringen måste stoppa bankernas utlåning till fossila bolag. Trots Parisavtalet fortsätter svenska banker att låna ut hundratals miljarder kronor till bolag inom kol, olja och gas.

Lisa Persson: |2021-02-02| Om Sverige ska leva upp till klimatmålen måste regeringen införa en lag som sätter stopp för svenska bankers utlåning till fossila bolag. Det skriver Naturskyddsföreningen och Sveriges Konsumenter i en debattartikel i Expressen.

– Bankerna är nyckelaktörer i klimatomställningen. Då är det inte försvarbart att fortsätta stödja kol, olja och gas med bankkundernas pengar som om klimatkrisen inte existerade. Om Sverige ska ha en chans att leva upp till Parisavtalet måste regeringen agera så att inte bankerna kan låna ut pengar till fossila projekt, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Bankers utlåning till fossila bolag

Igår släppte Fair Finance Guide en rapport som visar att SEB, Nordea, Danske Bank och Swedbank har lånat ut över 400 miljarder kronor till fossila bolag under de senaste fem åren. Bland annat till bolag som utvecklat ny kolkraft, borrar efter olja i Arktis eller använder utvinningsmetoder med särskilt hög klimat- och miljöpåverkan, som utvinning av oljesand och fracking. Det går på tvärs mot Parisavtalet som säger att alla finansiella flöden måste styras bort från verksamheter som orsakar klimatkrisen.

Eftersom bankerna på frivillig väg inte tagit ett tillräckligt stort ansvar måste regeringen nu agera. Naturskyddsföreningen och Sveriges Konsumenter uppmanar regeringen att införa en lag om att svenska bankers utlåning inte får gå till fossila projekt eller till fossilbolag som inte antagit en omställningsplan i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Modernisera banksekretessen

Organisationerna uppmanar också regeringen att modernisera banksekretessen så att bankerna tvingas redovisa vilka företag de lånar ut pengar till. Idag är utlåningen, till skillnad från investeringarna, en insynsskyddad verksamhet vilket bidrar till att den klimatskadliga finansieringen kan fortgå.

– Det är hög tid att banksekretessen moderniseras. Konsumenterna har rätt att få insyn i vad deras pengar används till. Hur ska de annars kunna fatta medvetna beslut om var de placerar sina pengar och utkräva ansvar av sin bank? säger Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter.

Fair Finance Guide är ett samarbetsinitiativ i 13 länder som genom en internationell metod granskar hur hållbart och ansvarsfullt banker investerar och lånar ut pengar. Syftet är att förbättra insynen för allmänheten och därigenom påverka bankerna att ta större ansvar. Initiativet i Sverige leds av Sveriges Konsumenter i samarbete med Amnesty International, Diakonia, Fair Action, Naturskyddsföreningen och World Animal Protection.

Läs mer på Fair Finance Guide:

fairfinanceguide