IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto: RLC

Asylpolitiken

Stoppa avvisningarna till Syrien!

Det är upprörande att Migrationsverket så sent som för någon vecka sedan fattat beslut att verkställa utvisningen av personer till Syrien, säger Peter Weiderud, Socialdemokratisk förbundsordförande för Tro och solidaritet. Han kräver att Migrationsöverdomstolen så snabbt som möjligt fattar ett vägledande beslut om att detta ska upphöra.


 Jan Gillegård: |2011-09-12| Enligt Amnestys rapporter har de syriska säkerhetsstyrkorna och armén sedan massprotesterna började i mitten av mars begått grova övergrepp på de mänskliga rättigheterna, bland annat mord och tortyr och systematiska angrepp på civilbefolkningen. Folket kräver politiska reformer och att presidenten Bashar al-Assad avgår. Myndigheternas svar på folkets krav är minst sagt brutala.

– Utrikesdepartementet avråder sedan en längre tid från alla resor till Syrien och uppmanar nu svenskar i landet att lämna landet. Det är en rimlig uppmaning, säger Peter Weiderud. Däremot är det orimligt att Migrationsverket fortsätter att fatta beslut om och verkställa utvisningar till samma land. Läget i Syrien är inte normalt, understryker Weiderud, trots president Assads försäkringar om detta.

Det finns aktuella fall just nu, där avvisningen enligt beslut fattade bara för någon vecka sedan ska verkställas. Ett vägledande beslut från Migrationsöverdomstolen krävs så snart som möjligt för att stoppa detta, vilket Socialdemokrater för tro och solidaritet uppmanar dem att göra genom ett brev till domstolen.

Samtidigt måste Migrationsverket, Polisen och andra myndigheter som är inblandade i verkställigheten av avvisningar ta sitt ansvar och vidta åtgärder för att Sverige inte bryter mot internationell rätt.

– Verkställigheten av avvisningar till Syrien måste omedelbart stoppas. Migrationsöverdomstolen måste handla snabbt, avslutar Peter Weiderud.

Vid Sveriges Kristna Socialdemokraters förbundskongress 2009 uppdrogs åt förbundsstyrelsen att utarbeta ett asylpolitiskt program, förbundsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp för asyl, migration och integration under ledning av förbundsstyrelseledamot Görel Sävborg Lundgren. I september 2010 släpptes detta program.

Svensk asylrätt ska grundas på rätten till skydd, rättssäkerhet och humanitet. 

Därför kräver vi:

» Ta bort transportörsansvaret ur utlänningslagen

» Asyl ska kunna sökas på ambassader, inte bara inom EUs gränser

» Ingen ska avvisas till ett land där det råder väpnad konflikt enligt UNHCR

» Svårt sjuka ska inte skickas ut från Sverige

» Gömda och papperslösa ska ha lagstadgad rätt till sjukvård och skolgång

Hela programmet i pdf här