IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Det hormonstörande miljögiftet bisfenol A (BPA) finns bland annat i konservburkar, plastburkar och plastmuggar. 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Förbjud bisfenol A

Sverige bör följa Frankrike

Barn och vuxna utsätts dagligen för det hormonstörande miljögiftet bisfenol A. Vi anser att Sverige bör följa Frankrike och förbjuda ämnet i livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel, skriver Linda Wemmert (M) och Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen.  


 Kristoffer Talltorp: |2013-01-24Svenska barn utsätts dagligen för det hormonstörande miljögiftet bisfenol A (BPA). BPA är en av världens vanligaste plastkemikalier och finns bland annat i konservburkar, plastburkar och plastmuggar. Vi är alla därmed dagligen i kontakt med material och produkter som innehåller BPA. Detta trots att det i dag finns otaliga studier som varnar för de skadliga effekterna. Forskningen har medfört att BPA officiellt klassificerats att kunna ”skada det ofödda barnet” och ge ”skadliga effekter på fortplantningsförmågan”. Ämnet har även förknippats med hjärtsjukdom, diabetes, fetma, cancer och neurologiska störningar.

Ett första steg för att fasa ut BPA och därmed skydda våra barn togs i mars 2011 då ett förbud mot BPA i nappflaskor infördes inom EU. Förbudet kom till följd av att en liten grupp länder valt att gå före och visa vägen inom EU.

Sverige tillhör de länder inom EU som därefter valt att fortsätta denna utfasning genom att gå före när det gäller ett förbud mot BPA i barnmatsförpackningar. Ett beslut som togs under våren 2012.  

frankrike förbjuder bpa

Detta är dock bara en liten bit på vägen och Frankrike har nu tagit ett beslut som innebär att från och med 2015 kommer det att vara förbjudet att tillverka, importera och exportera livsmedelsförpackningar som innehåller BPA. Detta förbud gäller alla material som kommer i kontakt med livsmedel.

För att säkerställa att barn inte får i sig BPA så räcker det inte med att förbjuda ämnet i nappflaskor och barnmatsförpackningar. Alla föräldrar vet att barnen äter samma livsmedel som vuxna och enda vägen fram för att skydda våra barn är därför att förbjuda BPA i alla livsmedelsförpackningar och i alla material som kommer i kontakt med våra barn. Det är också viktigt att säkerställa att utfasningen av BPA inte leder till att andra farliga bisfenoler börjar användas i stället.  

Kemikalieinspektionen vill skydda barnen bättre

Kemikalieinspektionens handlingsplan för en giftfri vardag fokuserar på att skydda barnen bättre eftersom barn är mer sårbara än vuxna när det gäller kemikalier och deras påverkan på hälsan. Särskilt utsatta är de ofödda barnen och de riktigt små barnen. Om vi menar allvar med denna ambition så måste vi även våga ta beslut som ger detta skydd till våra barn.

Vi anser därför att Sverige i nästa steg bör följa Frankrikes exempel och gå före när det gäller ett förbud mot bisfenol A i alla livsmedelsprodukter och alla material som kommer i kontakt med livsmedel. På det sättet skyddar vi våra barn samtidigt som vi tillsammans med övriga föregångsländer bidrar till en positiv utveckling inom hela EU.

Linda Wemmert (M) riksdagsledamot, talesperson kemikaliefrågor

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen