IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Tvåsitsig spontanstol i linje med spontanförtätning, så att alla får plats.

V&A Museum Foto: RLC

SPONTANKRÖNIKA

"Spontanförtätning"

Känner du till spontanförtätning

Spontanförtätning, akutbidrag, fotosyntes och VA-haveriet ... Det är inte helt lätt att följa med i alla svängar när det gäller samhällsplanering och byggnation. I Stockholm stad har t.ex. politikerna gjort halt och svängt 180 grader tack vare ett nytt politiskt bärarlag i stadshuset.


Ulf Svensson: |2018-10-17| Nu blir vi äntligen av med Apples jättebutik i Kungsträdgården, kolossen Nobel Center på Blasieholmen och annat smått och gott. Men helt friktionsfritt lär det inte bli med tanke på det inflyttningstryck som finns i vår huvudstad.

Kriminalvården flyttar in? Min första tanke när jag steg av tunnelbanan vid Ängbyplan var att den nya byggnaden tvärsöver gatan var att gestaltningen hade drag av en ny typ av häkte. Lite smakfullare än dåtiden men kanske ändå inte. Det visade sig att jag var helt fel ute, det jag såg var fenomenet ”spontanförtätning”. Riktigt vad det är som är spontant är svårbegripligt eftersom de som byggt husen med stor sannolikhet funderat på detta under en längre tid. Det vill säga om jag river 3 eller 6 hus i Bromma trädgårdsstad kan jag säkerligen få in mellan 14 och 18 nya bostäder. Kanske var det så det gick till?

Även i Nacka lär samma kalkylering legat till grund för en ny typ av uppköps- och exploateringsmodell, men där insatserna är betydligt högre. När grannar med småhus erbjuder sina villor, blev prisnivån runt 50 miljoner per hus. En ny tunnelbanelinje är förklaringen till de skyhöga priserna. Markvärdena i Stockholm driver fram en hårdexploatering där ytor till annat blir av miniformat som exempelvis lekytor för barn. Frågan är också om någon boende i området i framtiden någonsin kommer att behöva köpa en spade?  

Akutbidrag. För disputerade forskare går det att erhålla akutbidrag, i alla fall från forskningsfinansiären Formas. Nu kanske man kan tro att bidragen har koppling till de akuta samhällsproblemen och kniviga samhällsbyggnadsfrågor som stadens tjänstemän och politiker har att brottas med, men så är inte riktigt fallet. Bidragen handlar helt enkel om när det föreligger ”ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av data (t ex mätdata, insamling av prover) eller annat forskningsmaterial (t ex genom intervjuer, deltagande observationer).” Vidare heter det att det ”ska grunda sig på ett fenomen eller en oförutsägbar eller hastigt uppkommen situation som inte kunnat förutses och som inte kommer att upprepas.” Kanske menas klimatfrågan – ska vi göra något är det nu, eller hur var det att leva i Stockholms trädgårdsstäder vid början av sekelskiftet 2000, eller vart tog all bördig jord vägen för att odla i staden?

Och till sist fotosyntes samt VA-haveriet. En allvarlig nyhet har nyligen kommit kring fotosyntesen och kopplingen till vatten. Det visar sig nämligen att det krävs vatten för att fotosyntesen ska fungera fullt ut. Om det inte finns vatten får växterna svårt att omvandla koldioxid till glykos och syre. Innebörden i detta är att utsläppen av koldioxid blir större än upptaget och detta konstaterades i norra Skåne efter mätningar i Hyltemossa – oklart om forskarna fick akutbidrag eller ej.

Och vattenklosetter, vår bästa uppfinning? Nja; att ta rent dricksvatten – som blir en allt knappare resurs – och blanda detta med kiss och bajs – så får man ett problem. Smart? Redan 1939 uppfanns en helt vattenfri, luktfri och växtnäringsproducerande enhet som vinner ny mark, dock inte i Sverige. Frågan är vad som händer egentligen? Oj, där gick strömmen på Gotland igen – egentiden får nu ställas in igen och väntan inledas i stillhet på det hållbara samhället.

 

RLC