IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Enligt WHO är tuberkulos den näst vanligaste dödsorsaken i världen idag.

Foto: RLC

LÄKARE UTAN GRÄNSER

Multiresistent tuberkulos

Snabba insatser krävs

Idag lever 12 miljoner människor i världen med tuberkulos. Nya siffror tyder på att spridningen av den dödligare, multiresistenta formen av sjukdomen är mycket större än tidigare beräknat. Den globala tuberkuloskrisen sammanfaller med stora brister i tillgången till diagnos och behandling av sjukdomen. De befintliga diagnostiska verktygen och läkemedlen är föråldrade och dyra, och otillräcklig internationell finansiering för kampen mot sjukdomen kan leda till ytterligare spridning av den.


 Malin Lager: |2012-03-22| Mindre än fem procent av tbc-patienterna i världen får korrekt resistensdiagnos, och bara 10 procent av patienterna med multiresistent tuberkulos beräknas få behandling. I fattiga länder, där förekomsten är som högst, är de långt färre än så.

Överallt där vi undersöker förekomsten av resistent tuberkulos finner vi den i oroväckande omfattning, vilket tyder på att aktuell statistik endast skrapat på ytan av problemet, säger Läkare Utan Gränsers ordförande Dr Unni Karunakara. Samtidigt minskar givarstödet för att upptäcka och behandla multiresistent tuberkulos.

Data som samlats in från Läkare Utan Gränsers projekt runt om i världen har chockat läkare som arbetar med sjukdomen.

multiresistent tuberkulos sprider sig i världen

I norra delen av det centralasiatiska landet Uzbekistan hade 65 procent av patienterna som behandlats av Läkare Utan Gränser under 2011 diagnosen multiresistent tuberkulos. Av dem hade 30-40 procent sökt till organisationens klinik för första gången. Ett oöverträffat antal även i ett globalt perspektiv och ett tecken på att den resistenta formen av tbc inte bara uppkommer av felaktig behandling av tuberkulos, utan också smittar direkt.

I Sydafrika, där förekomsten av tuberkulos är en av de högsta i världen, har Läkare Utan Gränser sett en ökning med 211 procent av tbc-diagnoserna per månad, efter införandet av ett nytt snabbtest. Av de bekräftade tbc-patienterna var 13 procent resistenta mot läkemedlet rifampicin, ett av de mest effektiva som finns för behandling av tuberkulos.

I Burma har än så länge bara drygt 300 patienter av totalt 9 300 årliga fall av multiresistens tuberkulos fått behandling. När den globala fonden för bekämpning av aids, tuberkulos och malaria ställde in sin elfte finansieringsrunda i december 2011 innebar det ett allvarligt hot mot en femårsplan för att nå ytterligare 10 000 personer som lever med multiresistent tuberkulos i Burma.  I flera andra länder undergrävs planerna på att utöka testning och behandling.

Stoppa spridningen av resistent tuberkulos

Läkare Utan Gränser uppmanar regeringar, internationella givare och läkemedelsbolag att bekämpa spridningen av resistent tuberkulos med ny finansiering och nya insatser för att utveckla effektiva och prisvärda diagnosverktyg och läkemedel.

– Vi behöver nya läkemedel, ny forskning, nya behandlingsprogram och ett nytt engagemang från internationella givare och regeringar att ta itu med denna dödliga sjukdom, säger Dr Karunakara. Först då kommer fler människor att testas, behandlas och botas. Världen kan inte längre luta sig tillbaka och ignorera hotet från multiresistent tuberkulos. Vi måste agera nu.

Enligt WHO är tuberkulos den näst vanligaste dödsorsaken i världen idag. Globala fondens nedskärningar gör att inga nya pengar kommer betalas ut innan 2014, vilket gör det omöjligt för många fattiga länder att göra.

Läs Läkare Utan Gränsers rapport!

Ladda ner som PDF-dokument