IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Sverige finns inte med bland länderna som gått i bräschen för att försvara den ursprungliga överenskommelsen för skärpta utsläppsregler.

Foto: RLC

NATURSKYDDSFÖRENINGEN/WWF

Den globala sjöfarten

Utsläppen måste minska

Ryssland har gått i spetsen för ett förslag till den Internationella Sjöfartsorganisationen (IMO) om att kraftigt försena överenskomna åtgärder för minskade utsläpp av kväveoxider (NOx) från sjöfarten. Sverige måste aktivt agera så att de globalt överenskomna kraven på kväveoxider för internationell sjöfart inte försenas.


  Marie von Zeipel: |2014-02-20| Sverige, Västerhavet och Östersjön är områden som i stor utsträckning påverkas av dessa utsläpp och det är därför viktigt att Sverige kraftfullt agerar mot det ryska förslaget, framhåller Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Med nuvarande NOx-regler för sjöfarten väntas utsläppen fortsätta att öka för att om 5-10 år bli större än de sammanlagda NOx-utsläppen från alla EU:s 28 medlemsländer tillsammans. Utsläpp av kväveoxider leder till skador på människors hälsa och naturmiljön och därmed centrala samhällsvärden.

Bland andra Danmark och Tyskland har redan tydligt tagit ställning för det ursprungliga avtalet om att nya skärpta regler för dessa utsläpp ska börja gälla 2016. Sverige har ännu inte tydligt tagit ställning i denna fråga som kommer avgöras på ett internationellt möte senare i vår.

skärpta utsläppsregler
– Att Sverige inte redan finns med bland länder som gått i bräschen för att försvara den ursprungliga överenskommelsen för skärpta utsläppsregler är anmärkningsvärt, anser Svante Axelsson, generalsekreterare för Svenska Naturskyddsföreningen.

Världsnaturfonden WWF och Svenska Naturskyddsföreningen har nu skickat ett brev till miljöminister Lena Ek, näringsminister Annie Lööf och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd för att uppmana dem att ta en aktivare roll för att minska utsläppen av kväveoxider från sjöfarten.