IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto RLC

Svenska kyrkan

Självmordstankar ger skamkänslor

Tankarna på att ta sitt liv ger skamkänslor. Oro över egen eller närståendes sjukdom, relationsproblem, sorg och ensamhet. Det är de vanligaste samtalen till Svenska kyrkans jourtelefoner. Självmordssamtalen ökade under lågkonjunkturen i Sverige.


  Kristiina Ruuti: |2011-02-19| Den 11 februari uppmärksammades EU:s medlemsländers gemensamma nödutryckningsnummer 112. Monica Eckerdal Kjellström har mångårig erfarenhet av telefonsjälavård som nationell samordnare för Jourhavande präst i Svenska kyrkan som funnits i över 50 år. Nu satsar Svenska kyrkan på marknadsföring av jouren för att nå och därmed hjälpa flera, särskilt unga.

Lågkonjunkturen märktes på jouren

Varje kväll ringer människor om sina relationer, om sin sorg och sin ensamhet. När det är som mest smärtsamt, när livet inte känns värt att leva längre, kommer tankarna om att avsluta sitt liv.

– Det är tankar som många upplever som både skrämmande och skamfyllda. Sorgen över att det blev som det blev är enorm. Då ringer man för att få dela sorgen, smärtan och skammen med någon, säger Monica Eckerdal Kjellström. Under lågkonjunkturen, första halvåret 2009, ökade antalet självmordssamtal till Jourhavande präst.

– Vi hade också många samtal som handlade om att människorna kämpade i sina relationer, så beskriver hon lågkonjunkturens effekter.

Även om samtalen om självmord och relationsproblem planade ut under resten av 2009 var de högre än vanligt. År 2010 är dessa samtal åter på mer normal nivå.

Det vanligaste samtalet till Jourhavande präst handlar om fysisk eller psykisk ohälsa. Det kan vara oro och ångest över sin egen eller närståendes sjukdom.

– Många är också oroliga för hur det ska bli med sjukpenning och sjukersättning framöver, säger Monica Eckerdal Kjellström.

Vill nå de unga

Till Jourhavande präst ringer oftast en person i medelåldern, kvinnor något oftare än män.

– Jourhavande präst är till för alla, oavsett ålder, religion eller etnicitet. För en ung människa är det viktigt att man blir tagen på allvar, lyssnad till och mött med respekt. Jourhavande präst är den som orkar lyssna till min smärta och mitt mörker just när det är som allra svårast. Det gör skillnad, säger Monica Eckerdal Kjellström.

– Dessutom kostar inte den här hjälpen något, tillägger hon.

Präster från olika delar av Sverige ingår i Jourhavande präst. Tack vare en stabil teknik kan de idag besvara 92 procent av alla anrop.  Under jul- och nyårshelgen 2010 tog Jourhavande präst emot i genomsnitt 150 samtal varje natt, totalt 60 000 samtal under 2010. Antalet samtal har ökat stadigt.

Finska och samiska jourer

Svenska kyrkans finska telefonjour Palveleva puhelin 020-26 25 00 är öppen varje natt klockan 22-01.

Samiska krisnätverkets jourtelefon, 063-10 12 30, är öppen fredagar och söndagar, klockan 20-24. Samtalen till jourtelefoner går via SOS Alarm. Samtalen är gratis och man kan vara anonym.

Kristiina Ruuti är pressekreterare i Svenska kyrkan