Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Sverige var ett av få länder som idag röstade nej till insyn i storföretagens skattebetalningar. 

Foto: EU

DIAKONIA

Seger mot skatteflykt

Trots svenskt motstånd

EU uppnåddes den kvalificerade majoritet som krävdes bland medlemsländerna för att kunna enas om regler om att multinationella företag öppet ska redovisa sina skattebetalningar för varje land de är verksamma i, så kallad offentlig land-för-land-rapportering.

Sofia Hallonsten: |2021-02-25| EU-ministrar röstade för gemensamma regler för att multinationella företag offentligt ska redovisa vad de betalar i skatt i sina verksamhetsländer. Förslaget fick den kvalificerade majoritet som behövdes, trots motstånd från Sverige. Ett viktigt steg i en process som pågått i fem år. Nu kan förhandlingar i EU mellan medlemsländerna, parlamentet och kommissionen starta.

Sverige fortsatte att motsätta sig och ifrågasatte den rättsliga grunden för förslaget, när man återigen hävdade att förslaget är en skattefråga och inte en redovisningsfråga. Positionen skiljer sig dramatiskt från exempelvis Danmarks som gjorde ett starkt anförande för transparens som nyckelfråga för att motverka skatteflykt.

– Idag har en majoritet av EU:s medlemsländer äntligen tagit ställning för ökad insyn i multinationella företags skattebetalningar. Vi är ett steg närmare möjligheten för människor att kunna utkräva ansvar av företag och beslutsfattare för att stoppa skatteflykt, säger Penny Davies, policyrådgivare på Diakonia.

Oense i fem år

Processen har pågått i över fem år. Redan 2016 lade EU-kommissionen fram ett förslag på regler för att multinationella företag öppet ska redovisa sina skattebetalningar land-för-land. Förslaget kom som svar på de skatteflyktskandaler som duggat tätt de senaste åren. Dessa avslöjanden har visat hur rika personer och storföretag, ofta med hjälp av dolda skatteparadis, har smitit undan med skatten. EU-parlamentet enades 2017 om en position som gick ännu längre än kommissionens. Sedan dess har EU:s medlemsländer varit oense i frågan. Men nu finns alltså den kvalificerade majoritet som behövs för att EU ska kunna anta gemensamma regler.

Sveriges på skatteparadisens sida

Sverige har hela tiden blockerat processen tillsammans med notoriska skatteparadis i EU, så som Luxemburg, Irland och Malta. Sverige hävdar att förslaget är en skattefråga, inte en redovisningsfråga.

Men flera medlemsländer, däribland våra grannländer Danmark och Finland, delar inte denna position. Det gör heller inte EU-kommissionen och EU-parlamentets rättsliga analys som menar att förslaget varken berör skatteregler eller inskränker medlemsländernas rätt att själva bestämma på skatteområdet. De anser att det helt enkelt är en fråga om transparens.

Portugisiskt kompromissförslag

Det portugisiska ordförandeskapet hade lagt fram ett kompromissförslag och när EU:s konkurrenskraftsråd samlades idag fick medlemsländerna uttrycka sitt stöd för eller motstånd mot förslaget. I ett nästa steg ska alla länder bekräfta sin position skriftligt den 3 mars och därefter kan förhandlingar starta mellan medlemsländerna, parlamentet och kommissionen.

– Nu är det viktigt att EU enas om effektiva regler som också gör det möjligt för människor i utvecklingsländer att få ta del av informationen, säger Penny Davies.

EU-parlamentet anser att företagen bör åläggas att rapportera för sin verksamhet i alla länder, inte bara för sin verksamhet i EU och i så kallade skatteparadis, men detta ingår inte i Portugals kompromissförslag.