IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Olika religioner och politiska värderingar borde kunna vara en glädjens mångfald. 

Foto: RLC

Centrum för religionsdialog

Sann mot sig själv

Öppen mot andra

Nu är den här, "Sann mot dig själv – öppen mot andra", Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar.


  Helene Egnell: |2012-01-13| Bokens titel anger att det inte finns någon motsättning mellan att hålla fast vid det man tror på samtidigt som man är nyfiken på och öppen för andras tro.

Boken har tagits fram av Teologiska kommittén på uppdrag av kyrkomötet, och innehåller fyra delar.

Islam och kristen tro
Första delen, Att tänka om tro – vår egen och andras är skriven av Kajsa Ahlstrand, professor i missionsvetenskap vid Uppsala universitet. Det är en övergripande framställning av hur kristna kan förhålla sig till människor av annan tro, det som brukar kallas religionsteologi.

Relationen mellan islam och kristen tro behandlar Jan Henningsson, tidigare medarbetare i Svenska kyrkans mission, nu ämnesråd på UD för kontakter med den muslimska världen.

Goda möjligheter att denna bok bidrar till många fruktbara möten och inspirerar till gemensam handling.  

Carl-Reinhold Bråkenhielm, professor i Tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet, har bidragit med texten Religionerna, de mänskliga rättigheterna och trons djupaste hemligheter.

Studiehandledning
Slutligen innehåller boken en studiehandledning av Marika Palmdahl, stiftsadjunkt för religionsdialog i Göteborg. Den är upplagd för sex träffar, men frågorna och övningarna kan även användas för en enstaka samling eller en kortare eller längre serie träffar.

I förordet skriver biskop Antje Jackelén:

Det är Teologiska kommitténs förhoppning att denna bok fyller minst två uppgifter: att hjälpa kristna människor att hitta genuina uttryck för sin tro – genom att ha kunskap nog för att ständigt på nytt kunna erövra kärleken och viljan till beröring, även när nästan känns främmande – och att ge människor av annan tro möjlighet att se hur en kristen kyrka tänker kring andra religioner. Då finns goda möjligheter att denna bok bidrar till många fruktbara möten och inspirerar till gemensam handling.

Ladda ner, köp eller beställ
Boken kan laddas ned som pdf-fil här  eller beställas från Svenska kyrkans informationsservice, info@svenskakyrkan.se, tel 018-169600. Den kostar 80 kronor plus 40 kronor i porto oavsett hur många böcker man beställer.

Boken finns även att köpa på Centrum för religionsdialog på Västra Trädgårdsgatan 2A, 2 tr vid S:t Jacobs kyrka för den som vill slippa betala porto.

Centrum för religionsdialog hjälper också gärna till att lägga upp församlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar kring boken, i samarbete med Sensus.

För mer information kontakta Helene Egnell på Centrum för religionsdialog, helene.egnell@svenskakyrkan.se