Registan är staden Samarkands ursprungliga antika centrum.

 

IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

KULTURELL OCH ETNISK MÅNGFALD

Sägenomspunna Samarkand

Sogdianas kulturella centrum

Samarkand är en av världens absolut äldsta städer, med en kontinuitet från 700-talet före vår tideräkning. Under antiken var namnet Marakanda och staden anses i hela sin existens ha varit framgångsrik och centrum för en mycket givande civilisation. Sogderna var ett persiskt folk i landet Sogdiana. Redan under antiken var staden sägenomspunnen. Alexander den store hade sitt lystmäte till Samarkand, och erövrade staden år 329 f.v.t. Under 900-talet fram till mongolernas erövring av Sogdiana (1220-talet) blomstrade här en högcivilisation, som en av Centralasiens betydelsefullaste städer. Erövring ersattes av erövring, men Samarkand överlevde ända fram till vår tid, med idag 320.000 invånare.


 Paul Lindberg: |2012-03-10| Samarkand var centrum för den viktiga handeln mellan öst och väst. Den omtalade "sidenvägen" mellan Västerlandet och Kina, korsade bland andra Samarkand, och var en av orsakerna som möjliggjorde Sogdianas utveckling. Stadens manufakturer var själva ledande inom porslin, sidenväveri och konstproduktion av högsta kvalitet. Staden är fortfarande känt för sina konstfulla mattor, som exporteras runt hela världen. Samarkand blev 2001 upptaget på Unescos världsarvslista.

Den moderna staden Samarkand är numera en välbesökt turiststad, med komfortabla hotell, och med historiska sevärdheter i världsklass. Det är fortfarande en utövande kulturstad, i kontinuitet med sin rika historia. Uzbekistan heter landet idag, men är knappast en demokratisk nation, den politiska oppositionen har tvingats fly landet, och omfattande konflikter har raserat med tusentals döda.

SOGDIANA OCH ANDLIG SYNKRETISM

Efter Alexander den stores erövring tog sogderna till sig hellenismen, det vill säga den grekiska vetenskapen och filosofin. Sogderna var ett persisktalande folk med Zoroastrism som statsreligion. Med den kulturella utvecklingen och den ökade handeln mellan Kina och Europa kom Samarkand att bli något av en kulturell smältdegel med en stor kosmopolitisk och etnisk mångfald. Filosofiska, vetenskapliga och andliga kunskaper gjorde detta rike till en upplyst och tolerant rike. 

Profeten Zarathustra hade sitt ursprung och verksamma liv i denna del av världen, men det var omkring 1500 år f.v.t. Zoroastrism är kanske den första monoteistiska världsreligionen av alla religioner. Under början av 300-talet gjorde sig den då nya världsreligionen manikeism känd i Samarkand, och blev några århundraden därefter en av Sogdianas största religioner. Vid 700-talet etablerades islam i riket. I staden var troligtvis även buddhism, judendom och hinduism representerat bland befolkningen. En andlig och harmonisk synkretism utvecklades mellan de olika religionerna, vilket blev av stor betydelse för rikets kvalitativa utveckling. Antagligen liknade den kulturella utvecklingen det som utvecklades i Al Andalus, Andalusien, i Spanien.

SOGDIANA ERÖVRAS AV MONGOLERNA

Vid mongolernas anfall mot Sogdiana och Samarkand år 1221 jämnades staden med marken. Och de olika religionerna underställdes de nya mongolhärskarna, som införde en islamsk överhöghet. Manikéerna var pacifister, samtidigt ville de inte underställa sig de nya härskarna. De som inte flydde undan förföljelser, konverterade främst till judendomen, för att med tiden fly västerut mot Östeuropa. 

Den nuvarande arkitekturens monumentala byggnadsverk är av Timur Lenks ättlingar. Det är religiösa byggnader, smyckade med guld och kakel med mönster av högsta konstnärliga prestation. De förnämsta byggnaderna utgör stadens centrum som heter Registan. Den platsen har varit centrum under hela stadens historia.

Av de muslimska byggnadsverken som vi ser dem idag, kan även spår anas av en påverkan från den tidigare epoken. Manikéerna var en kosmopolitisk världsreligion och kända som utsökta konstnärer, och det gällde var de än befann sig. De var begåvade i intresset för naturvetenskap, efter det att de tidigt, redan på 200-talet, tog till sig det hellenistiska kunskapsarvet.

Förutom Samarkand finns även staden Buchara kvar från antikens Sogdiana.

 

 

 

 

Antikens Sogdiana