IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Människor på flykt är ett väntat resultat av krig. Krig som EU:s länder är medansvariga till, bland annat genom den stora vapenexporten.

Foto: Läkare utan gränser

SVENSKA FREDS

Stoppa vapnen

Inte människor på flykt

EU bör satsa på att bygga fred och skapa säkra flyktvägar för krigsdrabbade människor istället för att investera i vapenutveckling och gränsbevakning. Det skrev representanter för Svenska Freds och Refugees Welcome inför EU-mötets budgetsammanträde.


Agnes Hellström: |2018-12-04| På EU-mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 6 december diskuterade EU:s ministrar asylpolitiken. Inför mötet uttryckte vi vår oro över hur människor på flykt utmålas som hot mot säkerheten medan EU:s budget öppnas upp för vapenindustrin. I stället för att investera i vapenutveckling och gränsbevakning bör EU investera i fredsbyggande insatser och säkra vägar för de civila som drabbas av krig och konflikt.

I Ungern infördes i år en lag som kan innebära fängelse för personer eller organisationer som hjälper migranter och flyktingar. Lagen infördes med motiveringen att det behövs en aktionsplan för att försvara Ungern. I Italien antogs under hösten nya lagar som gör det enklare att utvisa migranter och ta ifrån personer deras italienska medborgarskap. Förslaget beskrivs av regeringen som ett steg i att göra Italien säkrare. Socialdemokraterna i Danmark kom i våras med ett förslag om att helt slopa asylrätten och i stället upprätta läger i Nordafrika. Liknande åtgärder införs överallt i Europa och beskrivs återkommande av makthavare som insatser för att öka säkerheten. Främlingsfientliga partier vinner mark, så även i Sverige.

EU har ingått flera stora migrationssamarbeten med tredje länder, exempelvis Turkiet, Libyen och Marocko. EU betalar för att gränspolis, kustbevakning och militär i dessa länder ska stoppa flyktingar innan de kommer till Europa. Satsningarna har gett effekt. Antalet flyktingar i världen har inte minskat men det var färre människor som flydde över Medelhavet 2018. Trots detta var det fler människor som dog under flykten. Resan har blivit farligare. 

Redan 2016 kom rapporter om att flyktingar skjutits ihjäl av turkiska gränsvakter. 2017 publicerades en film från Libyen som visade hur migranter såldes som slavar. Libyens kustbevakning har genom sitt hotfulla beteende tvingat flera hjälporganisationer att stoppa sina räddningsinsatser på Medelhavet. I september i år sköt marockanska flottan mot en båt med migranter. En kvinna dog och flera skadades. EU har trots detta inga planer på att avbryta det ekonomiska samarbetet.

Människor på flykt är ett väntat resultat av krig. Krig som EU:s länder är medansvariga till, bland annat genom den stora vapenexporten. 80 procent av de vapen som tillverkas inom EU exporteras ut ur unionen och de största mottagarländerna är Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, USA, Indien och Qatar. Vapen exporteras även från Sverige.

I somras fattade EU beslut om European Defence Fund, EDF. Beslutet innebär att EU:s budget för första gången i historien går till att stötta europeiska företag i att utveckla vapen.

Flera av EU:s vapentillverkande företag är också viktiga aktörer i säkerhetsbranschen och gränsbevakningen. Genom intensiv lobbyverksamhet i Bryssel bidrar företagen till att forma en europeisk säkerhetspolitik som gynnar deras intressen. I utformandet av EDF var 9 av 16 representanter i den rådgivande gruppen representanter från vapenindustrin. Svenska Saabs Håkan Buskhe var en av dem. Företagen tjänar alltså pengar både på att sälja vapen som göder krigen och på att stoppa flyktingar vid gränsen.

Ekonomiska prioriteringar får konsekvenser. Pengar som idag investeras för att hindra människor från att söka asyl hade i stället kunnat användas till att ordna ett fungerande mottagande. Vi måste ta tag i grundorsakerna till konflikt och solidariskt hjälpa de civila som drabbas av krigen. Argument om att vi inte har råd att hjälpa människor på flykt är helt enkelt felaktiga. Det handlar om prioriteringar och vi måste prioritera varandra.

Agnes Hellström är ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

RLC