Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Amnesty har dokumenterat fall där människor blivit olagligt tvångsförflyttade till andra rysk-ockuperade områden eller till Ryssland.

 Foto: RLC

 

Amnesty International

Rysslands förflyttning av civila utgör krigsbrott

Ukraina: Ryska myndigheter har tvångsförflyttat civila från ockuperade områden i Ukraina, i vad som utgör krigsbrott och troligtvis brott mot mänskligheten, konstaterar Amnesty International i en ny rapport i dag.

Parul Sharma: |2022-11-12| Rapporten, “Like a Prison Convoy”: Russia’s Unlawful Transfer of Civilians in Ukraine and Abuses During ‘Filtration’”, kartlägger hur ryska och rysk-kontrollerade styrkor tvångsförflyttat civila från ockuperade områden i Ukraina djupare in i de rysk-kontrollerade områdena i landet, eller till Ryssland. I samband med detta har barn separerats från sina familjer vilket är i strid med internationell humanitär rätt.

Civila har berättat för Amnesty hur de tvingats genomgå en kränkande kontrollprocess – så kallad “filtrering” – som ibland resulterat i godtyckligt frihetsberövande, tortyr eller annan illabehandling.

– Att barn separeras från sina familjer och att människor tvingas hundratals kilometer bort från sina hem är ytterligare bevis för det allvarliga lidande som Rysslands invasion inneburit för civila i Ukraina, säger Anna Johansson, generalsekreterare för Amnesty Sverige.

– Alla som tvångsförflyttats eller fortfarande är godtyckligt frihetsberövade måste försättas på fri fot, och alla som bär ansvar för brotten måste ställas till svars. Barn som hålls kvar i Ryssland eller i rysk-kontrollerade områden i Ukraina måste återförenas med sina familjer, och det måste göras möjligt för dem att återvända till regeringskontrollerade områden i Ukraina, säger Anna Johansson

Ryska styrkor dödar urskillningslöst civila

– Ända sedan inledningen av Rysslands aggressionskrig mot Ukraina, som i sig självt är ett internationellt brott, har ryska styrkor urskillningslöst attackerat och dödat civila, raserat otaliga liv och slitit isär familjer. Ingen har skonats, inte ens barn, säger Agnès Callamard, generalsekreterare för Amnesty International

– Rysslands fruktansvärda taktik med tvångsförflyttningar är ett krigsbrott. Amnesty International anser att detta också måste utredas som ett brott mot mänskligheten, säger Agnès Callamard

Amnesty har dokumenterat fall där människor blivit olagligt tvångsförflyttade till andra rysk-ockuperade områden eller till Ryssland. Bland dem finns framförallt barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. I ett fall blev en kvinna separerad från sin 11-åriga son i samband med en filtrering. Hon frihetsberövades och återförenades inte med honom, vilket är ett uppenbart brott mot internationell humanitär rätt.

Elchocker och hot om avrättning

Personer som gripits i samband med filtrering berättade för Amnesty att de utsatts för tortyr och annan illabehandling, såsom misshandel, elchocker och hot om avrättning. Andra har nekats mat och vatten, och många har suttit frihetsberövade i farliga och överfulla förvar.

Amnesty har intervjuat sammanlagt 88 människor från Ukraina. Majoriteten är civila från Mariupol, men även från regionerna Charkiv, Luhansk, Cherson och Zaporizjzja. De flesta, särskilt de från Mariupol, vittnade om omständigheter som innebar att de tvingats, det vill säga att de inte hade något egentligt val annat än att följa med till Ryssland eller andra rysk-ockuperade områden.

Amnesty betraktar Rysslands annektering av ukrainskt territorium, inklusive den så kallade “Folkrepubliken Donetsk” (DNR) i den rysk-kontrollerade delen av Donetsk-regionen, som illegal.

Tvångsförflyttningar från Mariupol

I början av mars 2022 var Mariupol, i sydöstra Ukraina, totalt omringat av ryska styrkor, vilket omöjliggjorde evakueringar från staden. Staden var utsatt för nästintill konstant bombardemang, och civila saknade tillgång till rinnande vatten, värme och elektricitet.

Framåt mitten av mars lyckades tusentals människor lämna staden till områden som kontrollerades av den ukrainska regeringen, men i takt med att Ryssland gradvis ockuperade staden började de ryska styrkorna att tvångsförflytta en del civila från grannskap som de kontrollerade, vilket stängde alla flyktvägar för dem. Civila uppger att de upplevde sig tvingade att kliva på “evakueringsbussar” till Folkrepubliken Donetsk (DNR).

Milena, 33, berättade för Amnesty om sin upplevelse av att försöka fly Mariupol: “Vi började ställa frågor om evakuering, om vart det var möjligt att ta sig… [en rysk soldat] sa till mig att det bara var möjligt att åka till DNR eller till Ryssland. En annan kvinna frågade om andra möjligheter [för evakuering], exempelvis till Ukraina… soldaten avbröt henne direkt och svarade “om du inte åker till DNR eller den ryska federationen kommer du att bli kvar här för alltid’.”

Milenas man, en tidigare marinsoldat i den ukrainska militären, greps kort därefter när de korsade gränsen till Ryssland, och han har ännu inte släppts.

Tvångsförflyttningar av barn och andra grupper

Krigets lagar förbjuder tvångsförflyttningar av civila, enskilda eller i grupp, från ockuperade områden. I flera fall där barn, utan föräldrar eller andra vårdnadshavare, flytt mot områden som kontrolleras av Ukraina har de stoppats vid den ryska militärens vägspärrar och förflyttats till förvar hos de rysk-kontrollerade myndigheterna i Donetsk.

Som tidigare nämnts separerades en 11-årig pojke från sin mamma i filtreringen, vilket bryter mot internationell humanitär rätt. Pojken och hans mamma befann sig i ett stålverk i Mariupol när de greps och frihetsberövades av ryska styrkor i mitten av april. Pojken berättade för Amnesty: “De tog min mamma till ett annat tält. Hon förhördes… de sa till mig att jag skulle föras bort från min mamma… jag var i chock… de sa ingenting om vart min mamma skulle… jag har inte hört från henne sedan dess.”

Rapporten beskriver också hur samtliga 92 boende på ett vårdhem, för äldre och för människor med funktionsnedsättning, i Mariupol tvångsförflyttades till Donetsk. Amnesty har dokumenterat flera fall där äldre människor från Ukraina verkar ha placerats i institutioner i Ryssland eller ryskockuperade områden efter att de flytt sina hem. Förfarandet kränker den enskildes rättigheter, och gör det svårt för dem att lämna Ryssland eller återförenas med sina familjemedlemmar i Ukraina eller annorstädes.

Flera personer berättade att när de väl var framme i Ryssland upplevde de sig pressade att ansöka om ryskt medborgarskap för att inte deras rörelsefrihet skulle begränsas. Proceduren för att få ryskt medborgarskap har förenklats för ukrainska barn som påståtts antingen vara föräldralösa eller saknat vårdnadshavare och för en del människor med vissa funktionsnedsättning. Detta har gjorts för att underlätta för ryska familjer att kunna adoptera dessa barn, vilket är i strid med internationell rätt.

De här exemplen tyder på en avsiktlig rysk politik, som hänger ihop med tvångsförflyttning av civila, inklusive barn, från Ukraina till Ryssland. Det talar för att Ryssland utöver olagliga tvångsförflyttningar – ett krigsbrott – även begått brott mot mänskligheten.

Kränkande kontroller, frihetsberövande och tortyr

Civila som flytt eller förflyttats från Ukraina till rysk-ockuperade områden eller till Ryssland har vanligtvis tvingats genomgå en kränkande kontrollprocess i samband med att de kommit till DNR, korsat gränsen till Ryssland, och även när de lämnat Ryssland till tredje land. Den här processen, så kallad “filtrering”, kränker deras rätt till privatliv och fysisk integritet.

På platser där filtrering utförs har tjänstemän fotograferat människor, samlat in fingeravtryck, genomsökt deras telefoner, tvingat vissa män att klä av sig, och genomfört långa förhör.

Amnesty har dokumenterat sju fall där människor utsatts för tortyr och annan illabehandling under frihetsberövandet. Det rör en 31-årig kvinna, en 17-årig pojke, och fem män i 20- och 30-årsåldern.

Vitalij, 31, greps när han försökte lämna Mariupol med en evakueringsbuss den 28 april. Ryska soldater påstod att det fanns problem med hans identitetshandlingar, och tvingade honom ombord på en buss med flera andra män. Han kördes till Dokutjajevsk, en stad nära Donetsk, och sattes i en cell med 15 andra män innan han togs in till förhör.

Han berättade för Amnesty: “De band mina händer med tejp och satte en påse över mitt huvud och tejpade runt min hals… Sen sa dom, ‘Berätta allt… Berätta var du tjänstgjort, vilken bas?’... [När jag sa att jag inte var en soldat] började de slå mig på njurarna väldigt hårt… jag satt på knä och de sparkade på mig. När de tog mig tillbaka till garaget sa de, ‘Vi kommer göra det här mot dig varje dag.”

Påtvingade försvinnanden

Amnesty har dokumenterat andra fall som utgör påtvingade försvinnanden enligt internationell människorättslagstiftning, samt olagligt fängslande, tortyr och inhuman behandling, vilket är ett krigsbrott.

Hussein, en 20-årig student från Azerbajdzjan, greps när han flydde från Mariupol mot Zaporizjzja i mitten av mars, och hölls frihetsberövad i nästan en månad. Han anklagades för att vara soldat i den ukrainska armén, och misshandlades under förhör.

Hussein berättade för Amnesty: “En av soldaterna sa, ‘Det här kommer inte att få honom att prata, hämta [en apparat för elchocker]... Det var två sladdar, som de satte runt mina stortår och började ge mig upprepade elchocker… de slog mig flera gånger… jag tappade medvetandet. De hällde en hink med vatten över mig, och jag vaknade upp igen. Jag stod inte ut längre så jag bara sa ‘Ja, jag är en soldat’. De fortsatte att slå mig, jag ramlade av stolen och de lyfte upp mig igen. Det kom blod från mina fötter.”

Hussein hotades med avrättning, misshandlades och fick elchocker varje dag, fram till bara några dagar före hans frigivning den 12 april.

– Ryssland och rysk-kontrollerade styrkor måste omedelbart upphöra med sina våldsamma övergrepp mot fångar. Internationella brottmålsdomstolen och andra relevanta organ måste utreda brotten, inte minst i de fall där offren tillhör särskilt utsatta grupper. Alla som bär ansvar för tvångsförflyttning, liksom tortyr och andra brott under internationell rätt som begåtts under så kallad “filtrering”, måste ställas till svars, säger Agnès Callamard.

Ansvarsutkrävande för krigsförbrytelser

Till den här rapporten intervjuade Amnesty 88 kvinnor, män och barn från Ukraina. När intervjuerna gjordes befann sig alla utom en av de intervjuade i regeringskontrollerade områden i Ukraina eller i säkerhet i ett tredje land i Europa. En person var kvar i rysk-ockuperat område.

Sedan Ryssland inledde sitt aggressionskrig i Ukraina har Amnesty International dokumenterat krigsbrott och andra brott mot internationell humanitär rätt som begåtts. Alla våra publiceringar finns tillgängliga här.

Amnesty har upprepade gånger krävt att de bland Rysslands styrkor och tjänstemän som bär ansvar för aggressionen mot Ukraina och för övergrepp ska ställas till svars. Vi har också välkomnat Internationella brottmålsdomstolens pågående utredning i Ukraina. Omfattande ansvarsutkrävande i Ukraina kommer att kräva samordnade insatser från FN och dess organ, liksom initiativ på nationell nivå i enlighet med principen om universell jurisdiktion.

Amnesty International