Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

En möjlighet att använda våra resurser för att staka ut en ny väg framåt, bort från fossilekonomin som inte längre tjänar oss.

 Foto: Greenpeace

GREENPEACE:

Samhällsomställning

Rusta för framtiden

Till följd av Coronaviruset spridning i samhället blir nu ekonomin kraftigt påverkad. Stora samhällsansträngningar görs för att begränsa de ekonomiska följdverkningarna. Med rätt stimulansåtgärder har vi en unik möjlighet att styra bort från coronakrisen och också påbörja den mer genomgripande förändring som krävs för att trygga framtiden på planeten.


Isadora Wronski: |2020-03-27| Miljarderna bör gå till att rusta människor för framtiden och hjälpa oss i samhällsomställningen. Världen är mitt uppe i en pandemi som gör att regeringar och parlament vidtar sällan skådade åtgärder för att förhindra spridningen av virussmittan och stötta ekonomin. Världsledarna konstaterar genom sitt agerande att naturkrafter inte går att förhandla med och att vi måste agera i enlighet med vad situationen kräver. De säger att vi måste lyssna till experterna och att de storskaliga kraftåtgärder som nu vidtas är i linje med forskares och myndigheters rekommendationer.

Samtidigt som coronaviruset försätter våra samhällen i en extrem situation, befinner vi oss också i flera parallella kriser – klimatkrisen, massutrotning av arter, utarmning av matjorden. De kom inte lika plötsligt och är inte riktigt lika nära och kännbara här jämfört med i många andra delar av världen, men de är också akuta.

Coronakrisen och klimatkrisen

Det är viktigt att vi hanterar den överhängande coronakrisen för att säkra människors välmående, försörjning och trygghet i stunden men det är också centralt att vi hanterar den skenande klimatkrisen, för att kunna säkra vår välfärd i längden. När smittspridningen mattats av, börserna börjat vända uppåt och företag åter gasar på mot framtiden är det viktigt att vi använder samhällets resurser för att skapa ett långsiktig ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Vi behöver ett storskalig omställning inom samhällets alla sektorer för att trygga människors säkerhet, välmående, jobb och de ekosystem vi är en del av.

Vi har varken råd eller tid att göra om samma misstag som under finanskrisen 2008, där människor förlorade sina jobb, tvingades i konkurs, fick lämna hus och hem samtidigt som man fortsatte trycka gasen i botten för fossilekonomin. Människor, klimat och miljö fick betala priset.

Agera kraftfullt

Samhällets resurser kommer att behövas för att skapa nya arbetstillfällen eller förbereda människor på nya anställningsmöjligheter och då måste vi ta tillfället i akt och gynna de hållbara samhällssektorer som har en framtid. De statliga stöd som kommer i efterdyningarna av coronakrisen bör gå till infrastruktursatsningar som fasar ut användningen av fossil energi, omställningsmedel som säkrar klimatkompetens, för klimatomställning kommer de flesta av oss att behöva arbeta med på ett eller annat sätt.

Coronasituationen visar att det är fullt möjligt att agera kraftfullt i linje med rekommendationer från experter och forskare och sätta in omfattande åtgärder i hela samhället när det krävs.

Rusta människor för framtiden

När vi nu står inför större behov av statsinvesteringar än på väldigt länge har regering och riksdag också en unik möjlighet att ta till samhällsbyggande åtgärder för att stävja den ekonomiska krisen: En möjlighet att använda våra resurser för att staka ut en ny väg framåt, bort från fossilekonomin som inte längre tjänar oss. Miljarderna bör gå till att rusta människor för framtiden, rena framtidsindustrier som skapar långsiktiga jobb, hållbar infrastruktur, forskning och utbildning som hjälper oss i samhällsomställningen. Kalla det green new deal, långsiktigt sund finanspolitik, en ekonomi inom planetens gränser eller en uppdaterad version av den svenska modellen.

Fotnot: Sedan debattartikeln skrevs har Greenpeace startat en namninsamling för klimatomställning i stimulanspaketen. Skriv under du med!

Genom att skriva under ger du din röst till ett upprop för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Ju fler vi är, desto starkare blir vi. Greenpeace ser till att våra folkvalda tar del av uppropet och ditt stöd.