Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Så mycket lyx och missbruk. Så mycket fattigdom och så mycket lyx även i Guds namn.

Foto: RLC

OXFAM

Rikedomens rekord

Miljarder lever i fattigdom

Efter pandemiåret 2020: Världens rikaste tillbaka på rekordnivåer, medan miljarder kommer att leva i fattigdom i minst ett decennium. Oxfams nya ojämlikhetsrapport visar att det kan ta över ett decennium innan världen är tillbaka på samma fattigdomsnivåer som innan pandemin.

Elin Williams: |2021-01-25| Samtidigt tog det bara nio månader innan världens 1000 rikaste personers förmögenheter var tillbaka på samma nivåer som innan pandemin.

Rapporten The Inequality Virus som släpps inför Världsekonomiskt forum visar att covid-19 ser ut att öka den ekonomiska ojämlikheten i nästan alla världens länder samtidigt. Det är den första gången det händer sedan mätningarna började för över hundra år sedan.

Oxfams rapport visar hur det ekonomiska systemet tillåter de allra rikaste att samla på sig tillgångar mitt i den värsta ekonomiska krisen sedan depressionen på 1930-talet, medan över 200 miljoner personer riskerar att hamna i fattigdom på grund av pandemins ekonomiska effekter.

Rapporten visar extrema orättvisor

Den ekonomiska krisen är över för de rikaste. Världens tio rikaste personer har återhämtat sin ekonomi rekordsnabbt och tjänat en halv biljon dollar under pandemin – en summa som mer än nog hade räckt till att betala för covid-19-vaccin till hela jordens befolkning och se till att ingen hamnade i fattigdom på grund av pandemin. Samtidigt orsakade pandemin den värsta arbetslöshetskrisen på över 90 år. Hundratals miljoner människor är nu arbetslösa eller undersysselsatta.

Kvinnor drabbas hårdast. Globalt är kvinnor överrepresenterade i lågbetalda jobb med osäkra anställningar, de som drabbats hårdast av coronakrisen. Kvinnor utgör också ungefär 70 procent av vård- och omsorgspersonalen globalt – ofta underbetalda jobb där personalen dessutom utsätts för en större risk att smittas av covid-19.

Ojämlikheten kostar människoliv

I Brasilien löper personer med afrikanskt ursprung 40 procent högre risk att dö i covid-19 än vita. I USA hade nära 22 000 svarta och personer med latinamerikanskt ursprung fortfarande levt idag, om de haft samma dödlighet som landets vita befolkning. I Frankrike, Indien och Spanien är både smittspridningen och dödligheten högre i fattiga områden. I England är dödligheten i covid-19 dubbelt så hög i landets fattigaste områden, jämfört med de rikaste.

Rättvis och jämlik ekonomi är nyckeln till en snabb återhämtning. En tillfällig vinstskatt på de 32 globala företagen som har tjänat mest under pandemin kunde ha samlat in 104 miljarder dollar under 2020. Det hade räckt till att ge arbetslöshetsförmåner för alla arbetstagare och ekonomiskt stöd till alla barn och äldre i låg- och medelinkomstländer.

2020 Ojämlikhetens rekordår

Johan Pettersson, generalsekreterare på Oxfam Sverige säger:

”Ojämlikheten ökar mer än man någonsin tidigare uppmätt. Den stora klyftan mellan rika och fattiga visar sig nu vara lika dödlig som viruset. Vårt system medför att de allra rikaste ökar sina förmögenheter medan miljarder arbetande människor inte ens har råd med mat.”

Miljardärers förmögenheter återställdes

Världens miljardärers förmögenheter återställdes när aktiemarknaderna återhämtat sig, trots fortsatt lågkonjunktur. Dollarmiljardärernas sammanlagda förmögenhet nådde 11,95 biljoner dollar i december 2020, vilket motsvarar G20-regeringarnas totala återhämtningskostnader för covid-19.

Vägen tillbaka kommer vara längre för de som redan innan pandemin levde i utsatthet. Innan covid-19 levde över hälften av alla arbetare i världen i fattigdom och 75 procent saknade tillgång till socialt skydd som arbetslöshetsförsäkring eller sjuklön.

Chansen att bygga upp en mer jämlikhet

”Extrem ojämlikhet är inte oundvikligt, det är ett politiskt val. Vi har nu chansen att bygga upp en mer jämlik och inkluderande ekonomi som motverkar fattigdomen. Regeringar måste se till att alla får tillgång till covid-19-vaccin, ekonomiskt stöd om de förlorar sina jobb och att de rikaste individerna och företagen betalar sin rättvisa andel skatt så att vi får en mer jämlik fördelning av inkomst och förmögenhet. Coronapandemin har visat världens akuta behov av ett ekonomiskt system som gynnar alla, inte bara de mest privilegierade”, säger Johan Pettersson.

Statistisk information

Oxfams beräkningar bygger på den senaste data som finns tillgänglig. Siffror om världens rikaste personer kommer från Forbes 2020-lista över miljardärer. Eftersom data om förmögenhet var mycket instabil under 2020 har Credit Suisse Research Institute försenat offentliggörandet av sina årliga uppskattningar av mänsklighetens rikedom till våren 2021. Därför har Oxfam, till skillnad från tidigare rapporter, inte kunnat jämföra miljardärernas tillgångar med mänsklighetens fattigaste hälft.

De äldsta uppgifterna om ojämlikhetstrender baseras på skatteregister som går tillbaka till början av 1900-talet.

Effekterna av ökad ojämlikhet

Världsbanken har simulerat vad effekterna av en ökad ojämlikhet i nästan alla länder samtidigt skulle betyda för den globala fattigdomen. Banken finner att om ojämlikheten (mätt med Gini-koefficienten) ökar med 2 procentenheter och den globala BNP-tillväxten per capita minskar med 8 procent, kommer 501 miljoner fler människor fortfarande att leva på mindre än 5,50 dollar per dag 2030. Detta innebär att globala fattigdomsnivåer skulle vara högre 2030 än de var innan pandemin, med 3,4 miljarder människor som lever på mindre än 5,50 dollar per dag. Detta är i värsta fall, men prognoser för ekonomisk nedgång i större delen av utvecklingsländerna är i linje med detta scenario, och våra egna belägg tyder på att en ökning av ojämlikheten med 2 procentenheter är mycket troligt.

Enligt World Economic Outlook (oktober 2020), Internationella valutafondens värsta scenario kommer inte BNP att återgå till nivåerna före krisen förrän i slutet av 2022. OECD har varnat för att detta kommer att leda till långsiktiga ojämlikhetsökningar om inte åtgärder tas.

Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom.

www.oxfam.se

Oxfam information:

» Rapporten ‘The Inequality Virus’ släpps i samband med Världsekonomiskt forum som i år hålls digitalt.

» Oxfams beräkningar bygger på den senaste data som finns tillgänglig. Siffror om världens rikaste personer kommer från Forbes 2020-lista över miljardärer.

Eftersom data om förmögenhet var mycket instabil under 2020 har Credit Suisse Research Institute försenat offentliggörandet av sina årliga uppskattningar av mänsklighetens rikedom till våren 2021. Därför har Oxfam, till skillnad från tidigare rapporter, inte kunnat jämföra miljardärernas tillgångar med mänsklighetens fattigaste hälft.

» De äldsta uppgifterna om ojämlikhetstrender baseras på skatteregister som går tillbaka till början av 1900-talet.

» Världsbanken har simulerat vad effekterna av en ökad ojämlikhet i nästan alla länder samtidigt skulle betyda för den globala fattigdomen. Banken finner att om ojämlikheten (mätt med Gini-koefficienten) ökar med 2 procentenheter och den globala BNP-tillväxten per capita minskar med 8 procent, kommer 501 miljoner fler människor fortfarande att leva på mindre än 5,50 dollar per dag 2030. Detta innebär att globala fattigdomsnivåer skulle vara högre 2030 än de var innan pandemin, med 3,4 miljarder människor som lever på mindre än 5,50 dollar per dag. Detta är i värsta fall, men prognoser för ekonomisk nedgång i större delen av utvecklingsländerna är i linje med detta scenario, och våra egna belägg tyder på att en ökning av ojämlikheten med 2 procentenheter är mycket troligt.

» Enligt World Economic Outlook (oktober 2020), Internationella valutafondens värsta scenario kommer inte BNP att återgå till nivåerna före krisen förrän i slutet av 2022. OECD har varnat för att detta kommer att leda till långsiktiga ojämlikhetsökningar om inte åtgärder tas.

www.oxfam.se