IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt får frågan – hur står det egentligen till?

Foto: Regeringskansliet

PRESUMTIV INTERVJU

Fredrik Reinfeldt

Statsministern under luppen

Hur många elever har blivit tvungna att byta skola, och hur många privatskolor har lagts ner på grund av alltför girigt vinstsug? Och hur många av dessa privatskolor har gjort konkurs på grund av ekonomisk spekulation? Och hur bra tycker statsministern det är för landets kunskapsnivå? Jag bara undrar? Jag känner mig frågande inför dessa ovissheter!


 Ingemar Siby:  |2013–10–01| Reportern: Många elever har blivit tvungna att byta skola på grund av att privata skolor gjort konkurs eller lagt ned verksamheten. Anser statsministern det är bra för eleverna och kunskapsnivån i landet?

Statsministern: Det är det bästa som kunde hända!

Reporten: Varför då? 

Statsministern: Det ingår i det livslånga lärandet.

Reporten: Men lärandet fick ju avbrott genom skolbytet!

Statsministern: Jo, men nu fick de lära sig rent konkret att man måste noggrant kontrollera företagen innan man fattar beslut. Eleverna skulle ha kontrollerat bokslut, styrelsebesättning och räkenskaper före de valde skola! Det är ju som Michael Wiehe sjunger: ”Vem kan man lita på?

Reportern: Skall skolbarn och elever läsa bokslut? Det borde väl föräldrarna göra!

Statsministern: Som jag skrev i min bok ”Det sovande folket”: 60- och 70-talister är mentalt handikappade och indoktrinerade att vi politiker skall ordna allt till det bästa för dem. De är en förlorad generation! Vi måste rädda barn och ungdomar. Vi måste lära dem disciplin och individuellt ansvar!

Reportern: Men även förskolor är ju privata. Inte kan man väl begära att förskolebarn skall läsa bokslut. De har ju inte lärt sig läsa och räkna än!

Statsministern: Nej, men att gå igenom räkenskaper och verksamhetsberättelser är utmärkta sätt att lära sig läsa och räkna! Det är en kopia på Suzukimetodiken. Inga läroböcker. Endast elevens egna sinnen används. En utmärkt förberedelse för skolan: ”Friskola” är ju en förkortning för ”Fri-från-lärare-skola”! Och då lär de sig också att det endast är pengar som gör livet värt att leva.

Reportern: Men många av dessa friskolor, är ju ägda av multinationella koncerner, som fört ut miljontals kronor av skattemedel ur landet. Det försämrar ju möjligheterna till lärande!

Statsministern: Det är precis enligt planen: Att göra Sverige till ett skalbolag. Det är ju därför vi rear statliga och kommunala bolag och verksamheter!

Reportern: Ja, enligt opinionsundersökningarna verkar allt färre tro på den planen. Tänker du på din politiska framtid?

Statsministern: Den tänker jag på hela tiden. Det var ju därför Obama kom hit!