Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Sverige fortsatte att agera bromskloss och förhandlingarna mellan EU-parlamentet, kommissionen och medlemsländerna i rådet landade i ett urvattnat beslut.

Foto: Diakonia / Laurie Dieffenbacq / EP

DIAKONIA

EU enas om urvattning

Regler mot global skatteflykt

EU enades om att regelverket för att stoppa skatteflykt är fullständigt urvattnat angående de multinationella företagen. Sverige har agerat bromskloss sedan förslaget lades fram för fem år sedan.

Sofia Hallonsten: |2021-06-02| Efter en process som har pågått sedan 2016 har EU nu beslutat om att införa nya regler om så kallad offentlig land-för-land-rapportering av multinationella företags skattebetalningar. Beslutet innebär att multinationella företag som finns på den europeiska marknaden ska rapportera vinster och skatter i de länder de är verksamma i. Men efter påtryckningar och motstånd, från bland annat Sverige, har rapporteringskravet begränsats till den verksamhet företagen bedriver inom EU och i ett begränsat antal så kallade skatteparadis.

"En stor besvikelse"

Diakonia har tillsammans med folkrörelser, fackföreningar och även investerare drivit på för att rapporteringen måste omfatta företagens verksamhet i alla länder runtom i världen. Denna position har länge delats av EU-parlamentet, som idag alltså gav vika för det urvattnade förslaget.

– De stora förlorarna är alla människor runtom i världen som på grund av förlorade skatteintäkter går miste om fungerande välfärdssystem. Det som hade kunnat bli ett riktigt kraftfullt verktyg för att stoppa multinationella företags skatteflykt landade i en urvattnad och begränsad rapporteringsskyldighet för företagen. Det är en stor besvikelse, särskilt som Sverige tillhör de länder som har motverkat ett effektivt regelverk, säger Penny Davies, policyrådgivare på Diakonia.

Öppenhet gör beslutsfattare ansvariga

Utvecklingsländer förlorar 200 miljarder dollar per år på grund av multinationella företags skatteflykt, enligt beräkningar från Internationella valutafonden (IMF). Det är en summa som är mycket högre än det årliga biståndet. En öppen rapportering av företagens vinster och skatter i alla länder som de är verksamma i skulle göra det möjligt för alla människor, däribland journalister och folkvalda politiker, att se om företagen betalar sin beskärda del av skatten. Öppenhet skulle göra det möjligt att ställa beslutsfattare och företag till svars, och motverka både skatteflykt och korruption.

DIAKONIA