Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Cementa får ett specialtillstånd som fullständigt kringgår Sveriges lagar.

Foto: Greenpeace

GREENPEACE SVERIGE

Regeringen sade ja till Cementa Greenpeace kommer att överklaga

Regeringen har beslutat att bevilja Cementa tillstånd till kalkbrytning i Slite på Gotland. Greenpeace är mycket kritisk till beslutet och kommer att överklaga ärendet till högsta förvaltningsdomstolen.

Carl Schlyter: |2021-11-18|  Regeringen har valt att kringgå miljöbalken och domstolarna vilket är ett farligt prejudikat. Miljöbalken är ett av våra viktigaste verktyg för att säkra miljön för kommande generationer. Risken är att andra företag kommer utnyttja sin dominerande marknadsställning för att komma runt våra miljölagar, enligt kampanjledningen på Greenpeace.

Dagens beslut sker med stöd av den nya “Cementalagen”, som regeringen hittade på för att kunna kringgå miljöbalken och domstolarna som redan sagt nej till ett nytt tillstånd för Cementa, då bolaget inte levererat en tillräcklig miljökonsekvensbeskrivning.

Cementa får ett specialtillstånd

Regeringen har tidigare beslutat att bevilja Cementa undantag från kraven i en fullständig miljökonsekvens- beskrivning och därefter kom beslutet att Cementa får ett specialtillstånd.

Greenpeace kampanjledning har tidigare kallat regeringens hantering av Cementafrågan ett “hat-trick i grundlagsbrott”. Greenpeace har aviserat att organisationen kommer att överklaga ärendet till högsta förvaltningsdomstolen.

– Våra miljölagar ska gälla lika för alla. Det är avgörande för att vi ska kunna hantera de klimat- och miljökriser vi står inför. Detta beslut uppfyller inte ens kraven i regeringens speciallag, det når inte miljöskyddet och det har inte visat tillräckligt väl att inga bättre alternativ finns.