IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Avverkning, regnskog Kamerun. Foto: Brent Stirton Getty Images WWF-UK

Världsnaturfonden

Planetens tillstånd

Mänskligheten utnyttjar 50 procent mer naturresurser än vad planeten tål och tropikernas växt- och djurarter har minskat dramatiskt. Om vi fortsätter med samma livsstil behövs två jordklot 2030. Det avslöjar 2010 års upplaga av WWFs Living Planet Report 2010 – den ledande kartläggningen av planetens tillstånd – som presenteras idag. 


  Marie von Zeipel: |2010-10-13| De 10 länder som har de största ekologiska fotavtrycken per person är Förenade Arabemiraten, Qatar, Danmark, Belgien, USA, Estland, Kanada, Australien, Kuwait och Irland. Sverige hamnar på 13:e plats. I "minstingligan" finns bland annat Bangladesh och Malawi. Hälften av fotavtrycket beror på koldioxidutsläppen.

Vi efterlyser ett starkt ledarskap både på global och lokal nivå och beslutsfattare som är beredda att ställa om samhället mot hållbarhet. Två glasklara budskap för oss i den rika världen är att vi måste bort från fossilberoendet och äta mer vegetarisk mat, säger Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF.

Rapporten, som produceras vartannat år, ges ut i samarbete med Zoological Society of London och Global Footprint Network. En del handlar om Living Planet Index som mäter hälsotillståndet för 8 000 populationer av 2 500 arter. Nedgången är 30 procent sedan 1970. Värst drabbade är tropiska sötvattensarter som rasat med cirka 70 procent – vilket är mer dramatiskt än för andra arter på land och i havet. Förlusten av biologisk mångfald i fattigare länder i tropikerna är djupt allvarlig.

Läget ser ljusare ut i den norra tempererade delen av världen. En orsak är att de rika länderna har större ekonomiska möjligheter att satsa på miljö- och naturvård. En annan bottnar i att mycket varor importeras från andra länder, vilket gör att vi "exporterar" vårt resursutnyttjande.

– Naturkrisen kan vi inte "shoppa" oss fria från. Den utvecklade rika världen lever i en falsk trygghet med överdriven konsumtion och höga koldioxidutsläpp. 4,5 jordklot skulle behövas för att försörja en global befolkning som lever som en genomsnittsinvånare i dagens Förenade Arabemiraten eller i USA, säger Peter Westman.

Det ekologiska fotavtrycket har fördubblats sedan 1961 och koldioxidutsläppen har ökat 11 gånger sedan 1960-talet. De står idag för mer än hälften av det globala ekologiska fotavtrycket.

Trettioen OECD-länder – som består av världens rikaste ekonomier – står för nästan 40 procent av det globala fotavtrycket. Samtidigt finns dubbelt så många invånare i BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). Effekten på bland annat klimatet blir förödande om människorna i dessa länder utvecklar samma resurskrävande livsstilar som i OECD-länderna.

– Världens länder behöver använda kompletterande mått till BNP för att stötta lösningar som verkligen ger människor ett bättre liv utan att rasera grunden för vår välfärd. Utan friska ekosystem ingen utveckling. De som kan skapa högst livskvalitet med minst ekologiskt fotavtryck kommer att bli framtidens vinnare – utan att förstöra för andra, säger Carina Borgström-Hansson, expert på ekologiska fotavtryck på WWF. 

År 2050 beräknas jordens befolkning uppgå till 9 miljarder. 

Läs hela rapporten: Living Planet Report 2010