IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Endast byggnaden och taket på klinikerna står intakta

Foto: Läkare Utan Gränser

LÄKARE UTAN GRÄNSER:

Trots osäkerhet

Återupptar verksamheten 

Läkare Utan Gränser har återupptagit sin medicinska verksamhet i Pibor, Sydsudan, efter att området drabbats av våldsamma sammandrabbningar mellan olika folkgrupper. Sedan den 7 januari är en personalstyrka på 12 läkare och logistiker åter på plats i Pibor för att fortsätta det humanitära arbetet


  Malin Lager: |2012-01-11| Läkare Utan Gränsers kliniker utsattes för förstörelse och plundring för nära två veckor sedan och personalen står nu inför utmaningen att snabbt återinrätta den medicinska verksamheten. Innan våldsutbrottet evakuerades all internationell personal från projektet i Pibor till huvudstaden Juba. Den lokala personalen lämnade staden tillsammans med invånarna i Pibor och flydde in i bushen för att söka skydd. Fortfarande saknas 60 av 155 personer ur personalstyrkan och Läkare Utan Gränser är mycket oroade för deras välbefinnande.

– Just nu råder en stark känsla av osäkerhet i Pibor-området. tMassor av människor, inklusive många av våra egna lokalanställda kollegor, söker efter förlorade familjemedlemmar i bushen. Alla fruktar det värsta, säger Colette Gadenne, programansvarig för Läkare Utan Gränser i Sydsudan.

alla mediciner är obrukbara

Endast byggnaden och taket på klinikerna står intakta och all utrusning och alla mediciner är obrukbara. Arbetet för att återupprätta verksamheten är i full gång och över ett ton förnödenheter, inklusive mediciner och logistiskt material, har flugits in till Pibor. Och mer kommer under veckan.

Läkare Utan Gränser fördömer alla slags riktade attacker mot sjukvårdsinrättningar. Plundringen och förstörelsen av Läkare Utan Gränsers kliniker gör det svårt för personalen att snabbt genomföra en räddningsinsats för de människor som är i behov av akutvård.

Under den rådande säkerhetssituationen är det svårt att få en klar bild av de medicinska behoven bland befolkningen. Människor börjar successivt återvända från sina gömställen, men befinner sig fortfarande utspridda över ett stort område.

hjälparbete i Sudan sedan 1978

Läkare Utan Gränser har arbetat i Pibor-området sedan 2005 och ger medicinsk vård till befolkningen oavsett etnicitet, religion eller politisk tillhörighet. Organisationen har arbetat i Sudan sedan 1978 och i det som idag är Sydsudan sedan 1983. Läkare Utan Gränser arbetar i åtta av tio stater i Sydsudan.