IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Forskning på hög nivå. Det gäller bland annat atmosfären och dess kemiska miljöförändringarna.

Foto: RLC

Projekt Pegasos

Zeppelinarfärder

För klimatets skull

Min första tanke var att ballongen som just passerade vår balkong hade en väldigt hög fart. Det var något som inte stämde, och mycket riktigt, det var ingen ballong utan ett luftskepp från Zeppelin. Jag fick inte fram min kamera utan grabbade tag i mobiltelefonen och ringde redaktör Lindberg eftersom luftskeppet gjorde en högersväng och satte kurs söderut efter ett par minuter. Jo, Paul hade kameran redo och ovan ser ni resultatet. Men varför flög ett luftskepp från Zeppelin över Stockholm?


 Ulf Svensson: |2013-08-05Förra året fick jag en beskrivning av projektet, som fått ekonomiskt stöd av EU:s Seventh Framework Programme, av Zeppelins nye VD under en luftskeppskonferens i England. Målet är att samla vetenskapliga data i olika atmosfäriska lager för att kunna göra bättre analyser av luftkvalitet och klimat. På detta sätt kan man också göra mer verklighetsförankrade moduleringar av framtidens luft- och klimatprognoser.

Luftskeppen har visats sig vara suveräna plattformar för olika typer av vetenskapliga mätningar där luftkvalitet och klimat är två viktiga områden för framtiden. I Ryssland används t.ex. luftskepp för att göra säkrare och mer kostnadseffektiva mätningar av kraftledningsgator, vilket bl.a. används för att göra mer realistiska underhållplaner.

AVANCERAD ATMOSFÄRFORSKNING

Namnet Pegasos står för Pan-European Gas-AeroSOls-climate interaction Study. Målet för det vetenskapliga projektet är att föra samman ledande forskargrupper med bästa möjliga observationer och moduleringsmöjligheter i syfte att bättre kvantifiera omfattningen av regionala och globala återkopplingar mellan atmosfärens kemi och ett förändrat klimat i syfte att kunna reducera osäkerhet i dessa beräkningar samt identifiera riskreducerande strategier och politik för att förbättra luftkvaliteten och samtidigt begränsa deras påverkan på klimatförändringen enligt projektets hemsida.

LUFTSKEPPSKONFERENS I FLORENS

I slutet av augusti 2013 kommer en ny konferens att genomföras i Florens, Italien, där följande frågeställningar kommer att belysas; Organics in the Mix: Multicomponent Aerosol Processes, Aerosols, Clouds and Precipitation, Pollution – Climate Interactions and Energy Solutions, Biosphere-Atmosphere Interactions, Atmospheric Dust och Combustion Aerosol. Kort sagt: en grundläggande vetenskaplig konferens om mänsklighetens kanske största ödesfråga – en fråga som blir alltmer ödesmättad i takt med alltfler studier som visar på stora negativa effekter inom samhällets alla verksamhetsområden.

Frågan är om svensk press kommer att spegla denna konferens eller inte. Ett är i alla fall säkert och det är att luftskeppens återkomst kan spela stor roll inom en rad olika områden där inte minst flera projekt diskuteras inom vårt land. Fortsättning följer!