IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Det vattenrika och ekonomiskt betydelsefulla Indusdeltat är känsligt för monsunregnen.

Action Aid:

Pakistan i enormt hjälpbehov

På FN:s  internationella dag för humanitärt arbete, ville ActionAid särskilt uppmärksamma det hjälparbete som sker i Pakistan och samtidigt uppmana att hjälpa de drabbade ytterligare. Just nu räcker insatserna inte till, trots att många hjälporganisationer finns på plats och gör sitt yttersta för att nå så många hjälpbehövande som möjligt.


  Catrin Rising: |2010–08–19Översvämningskatastrofen i Pakistan visar inga tecken på att avta. ActionAid har hittills gett nödhjälp till 24 000 drabbade. Men behovet av mat och mediciner är fortfarande enormt.

– Det behövs mer omedelbar hjälp, som mat, vatten och att kunna erbjuda hemlösa familjer tak över huvudet. Men lika viktigt förebyggande insatser och långsiktig hjälp, för att människor ska kunna bygga upp sina liv igen, säger Ylva Jonsson Strömberg, generalsekreterare för ActionAid i Sverige och fortsätter:

– När människor hålls i fattigdom, och varken har tillräckligt statligt stöd eller kapacitet att förbereda och reagera på katastrofer, påverkas de mer av dem. Fattiga flickor och kvinnor drabbas extra hårt eftersom de är minst inflytelserika och ofta saknar tillgång till information. Många familjer fastnar i fattigdom och hunger.

Totalt är 20 miljoner människor berörda av katastrofen, och nya siffror från Pakistans regering visar att drygt 15 miljoner är direkt drabbade. Över 900 000 hus är skadade eller förstörda och 200 000 boskapsdjur har dött. 

– Hittills har vi satt upp flera nödläger och hjälper folk med mat, sjukvård och hygienmöjligheter. Vi ser till att drabbade kvinnor och flickors speciella behov tillgodoses, till exempel genom att ha kvinnliga doktorer, berättar Muhammad Hayat Sial från ActionAids katastrofteam på plats i Pakistan.

Men det behövs mer hjälp.  

Fakta om Pakistan:

Tidernas kraftigaste monsunregn

Pakistan är ungefär dubbelt så stort som Sveriges yta, och med en befolkning på omkring 130 miljoner invånare.

  Indusslätten, med floden Indus som tillhör en av världens betydelsefulla floder är landets ekonomiska ryggrad. Pakistan är i det stora hela ett torrt ökenland, med undantag kring floden Indus. Liksom Nilens betydelse för Egyptens kulturutveckling har Indus samma betydelse för Pakistan.

Monsunregnen som hamnar i Pakistans norra regioner och upp mot Himalayas bergbranter, omkring Pamir och Hindukusch, ger Pakistan vatten till Indusslätten, som gjort landet till ett av de stora jordbrukarländerna i världen.

Av en flertusenårig kulturutveckling har invånarna lärt sig tämja och intelligent låtit reglera floden under tidernas lopp. Här uppstod människans högkulturer samtida med flodkulturerna Sumer och Egypten. Längs hela floden ser man mäktiga fornlämningar helt i klass med Egyptens fornlämningar.

Om Pakistan i det stora hela är ett ökenland, så är Indusdeltat vid Indiska Oceanen ett vattendränkt översvämningsområde, men som invånarna under historiens lopp lärt sig att hantera och leva med.

Den senaste och närvarande översvämningen är av ett helt annat slag än tidigare i historien. Aldrig har ett monsunregn varit intensivare och ihärdigare än under detta år. Hela den uppodlade Indusslätten dränktes bokstavligt av monsunregnen och tog med sig en stor del av gröda, jordmån, boskap och bostäder som nu sköljer ner mot Indusdeltat och förstör fiskevatten och människoboningar i detta vattendränkta lågland.

Den grundläggande orsaken till det kraftfullaste monsunregn genom tiderna beror på den globala uppvärmningen, enligt en enig samstämd vetenskaplig expertis runt om i världen.

Paul Lindberg