IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Vår vackra planet ska försörja alla sina invånare. Ekosystemen belastas hårt av avskogning, torka, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och ökad koldioxidlagring i atmosfären.

Foto: Espiral de Valor 

 

WWF

Rekordtidig Overshoot Day 

Jordens resurser tog slut 8 augusti

I år inföll Overshoot Day rekordtidigt. Redan 8 augusti har vi gjort av med hela årets ekologiska budget. Gapet ökar mellan konsumtionen och vad naturen kan förnya. Den största boven är koldioxidutsläppen som står för mer än hälften av det ekologiska fotavtrycket.    


Marie von Zeipel: |2016-08-08| På de fem månader som återstår av 2016 får vi leva vi på lånat naturkapital.

– Pressen på naturresurserna ökar i takt med att vi blir fler på jorden samtidigt som koldioxidutsläppen och konsumtionen ökar. Nu krävs det drygt 1,6 planeter för att återskapa de naturresurser som konsumeras av oss människor. FNs klimatavtal är ett viktigt steg framåt, men nu måste politiker, företag och finansaktörer i alla länder agera snabbare och kraftfullare om vi ska vända trenden, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

”den ekologiska skuldens dag” 

Enligt nätverket Global Footprint Network, som samarbetar med WWF, har Overshoot Day – ”den ekologiska skuldens dag” – flyttats från oktober till augusti på femton år. Ekosystemen belastas hårt av avskogning, torka, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och ökad koldioxidlagring i atmosfären. 2015 var det varmaste året sedan mätningarna inleddes och 2016 ser ut att bli ännu värre.

Kina planerar redan för minskade koldioxidutsläpp 

– Förutom omställning till förnybar el och klimatsmartare resvanor behöver vi minska matsvinnet och äta mer vegetariskt i de rikare länderna. Kina planerar redan för att minska sina koldioxidutsläpp med 1 miljard ton till 2030 genom halverad köttkonsumtion. Det visar att medvetenheten om konsumtionens roll ökat bland världens länder, säger Carina Borgström-Hansson, expert på ekologiska fotavtryck på WWF.

Mycket positivt är på gång. FNs klimatavtal som slöts i Paris 2015 innebär förhoppningsvis spiken i kistan för de fossila bränslena. Investeringarna i förnybar energi ökar. Många städer och företag satsar stort på energieffektivisering, förnybar el, hållbara transporter och klimatsmart mat.

Fakta: 

Organisationen Global Footprint Network har myntat begreppet Overshoot day för att visa hur människan överkonsumerar planetens resurser. På bankspråk innebär det att vi börjar leva på kapitalet och inte på räntan.

En hållbar livsstil – det vill säga minskad konsumtion av naturresurser och mindre koldioxidutsläpp – är avgörande för att jordens naturresurser ska räcka och planeten ska fortsätta vara en beboelig plats lång tid framöver.

Läs om klimatvärstingarna bilen, biffen, bostaden och börsen.

 de fyra B:na

Bilen, biffen, bostaden och börsen (de fyra B:na) – är fyra viktiga områden som påverkar koldioxidutsläppen. Hur vi transporterar oss, vad vi äter, hur vi bor och hur vi placerar våra sparpengar är avgörande för om vi kan leva klimatsmart och hållbart.