IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto RLC

Klimataktion

Otydlighet i klimatpolitiken

För andra gången på ett år har Riksrevisionen kritiserat regeringen för brister och otydligheter i den förda klimatpolitiken. I en ny rapport påtalar Riksrevisionen att regeringen saknar en plan för hur regeringens uppköp av utsläppskrediter från utlandet ska genomföras. Upp till en tredjedel av regeringens klimatmål att minska utsläppen med 40 procent till 2020 kan uppnås genom köp av utsläppskrediter.


  Torbjörn Vennström: |2011-02-19| Föreningen Klimataktion har under en nationell studiedag diskuterat behovet av en ny och kraftfull klimatpolitik från svensk sida. Föreningen menar att det är allvarligt att regeringen inte ens har en tydlig plan för hur de egna klimatmålen ska uppnås.

– Riksrevisionens kritik är ett av många exempel på att regeringens klimatpolitik är senfärdig, otydlig och långt ifrån så ambitiös som vår miljöminister Andreas Carlgren vill få oss att tro, säger Klimataktions talesperson Elisabet Strand.

Enligt rapporten saknar regeringen också en plan för hur klimatinvesteringar i andra länder ska följas upp. Med hänvisning till affärssekretessen är energimyndigheten ovillig att redovisa detaljer i olika affärsprojekt.

– Det betyder att vi inte har någon aning om klimatinvesteringar verkligen leder till minskade utsläpp. Om klimatinvesteringar i utlandet ska vara en del av klimatpolitiken så behöver vi ha full insyn för att veta om de investeringar vi gör ger önskat resultat, påpekar Klimataktion i sitt uttalande.

Under förra året pekade Riksrevisionen på att regeringen saknade tydlig politik för hur man ska hantera de egna utsläppsrätter som uppkommit genom att Sverige minskat sina utsläpp av växthusgaser mer än beräknat sedan 1990. Under vintern har det pågått en debatt om detta. En samlad miljörörelse och delar av oppositionen har krävt att regeringen ska annullera dessa intjänade utsläppsrätter istället för att bjuda ut dem på den internationella utsläppsmarknaden.

– Andreas Carlgren har uttalat sig oklart för att inte säga positivt om möjligheten att sälja dessa utsläppsrätter. Det skulle betyda att de 70 miljoner ton koldioxid som svenska folket besparat atmosfären riskerar att släppas ut av något annat land istället. Det vore väldigt demoraliserande för våra fortsatta klimatansträngningar, fortsätter Elisabet Strand.

Regeringens otydlighet i klimatpolitiken är väldigt allvarligt mot bakgrund av vad den senaste klimatforskningen visar. De globala utsläppen av växthusgaser och skogsskövlingen bidrar redan idag till allvarliga klimatkonsekvenser. På sikt handlar det om katastrofala förändringar som drabbar hundramiljontals människor och hela ekosystem på vår jord.

– Det finns ingen tid och inget utrymme för en senfärdig klimatpolitik. Det är närmast skandalöst att en granskande myndighet som Riksrevisionen ska behöva driva på den politiska makten att bli tydligare i klimatpolitiken. Vi behöver en politisk ledning som vågar peka ut en djärv och snabb färdriktning mot det fossilfria samhället, kräver deltagarna i klimataktions studiedag.