KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Johannes Paulus II och pedofilavslöjandena 2002, skylldes allt enbart på homosexuella. Men de sexuella beteendena var proportionerligt i likhet med samhället i övrigt, enligt den amerikanska katolska kyrkan. :Foto COREL  

Makten och härligheten 

Otidsenlig påvemakt

"Celibatet är heligt inom den katolska kyrkan”, uttalade påven Benedictus XVI under påskhelgen. Men sanningen är att påtvingat celibat kan leda till viss brottslighet, har det visat sig. Det heliga är inte med Jesus ögon. Inom EU borde en allmän lagstiftning skydda mot förnedring och tvång, där människor kränkts i århundraden. Politiska eller religiösa rörelser ska generellt sätt inte kunna hävda rättigheter, som inte tillåts i ett demokratiskt samhälle i övrigt.


  Paul Lindberg: |2010–04–10|  År 2002 avslöjades katolska präster i USA med att ha förgripit sig sexuellt på barn och ungdomar. Förre påven Johannes Paulus II gjorde i det sammanhanget ett allmänt generalangrepp mot homosexualitet. Därefter uttalade den amerikanska katolska kyrkans kvinnliga informationschef om de faktiska förhållandena. Förgripandena hade av förövarna skett i proportion av den sexuella läggningen i likhet med samhället i stort. Pedofilerna hade huvudsakligen angripit det motsatta könet – vilket var nog så illa.

Påvarnas ursäkter och mörkläggningar med hopp om att allt därefter skulle vara ur världen, höll inte. Det finns inga tillräckliga ursäkter för de brottsliga handlingar som begåtts, även om det finns förklaringar. Förklaringarna ligger djupt i den katolska kyrkans hela historia. Och det är denna kyrkas medlemmar som måste kräva kraftfulla demokratiska förändringar. Kraften underifrån kan ge ny styrka för en helt i grunden reformerad kyrka.

Det monstruösa i kråksången var att Johannes Paulus II antydde att det var homosexuella som kunde åstadkomma något så fasansfullt, och därmed ville han avhända sig ansvaret för vad han uttalat. Denne påve tillhör en liten skara av påvar som uttalat sig vara ofelbar och Guds representant på Jorden. Hans efterträdare var av samma skrot och korn och ståndpunkter, vilket är mycket pinsamt för den katolska kyrkan. Men också för den världsvida kyrkan i stort. Alla bör ta ansvar för ett förändringens reformverk. Påven är varken fullkomlig eller representant för Gud! Om detta måste alla kristna ta i tu med, om kristenheten ska bli trovärdig!

Räddaren i nöden kan bli Jesu ord, om viljan vill infinna sig!

bristens och ofullkomlighetens hierarkier

Den helgonvärderade Savonarola (se skriften Savonarola), kom i kollision med påvemakten, just på grund av att påven och kyrkans ledning aldrig var några representanter för Gud. Savonarola menade att det är Jesus som är kristenhetens representant för Gud.

Oegentligheterna i den katolska kyrkan, har sin grund i den totala bristen på demokrati. Katolska kyrkan är en diktatur i ordets rätta betydelse. Där finns ingen representativ församling framröstade av medlemmarna. Istället för dialog, gäller direktiv med okritiska bifall. Insyn över makthavarna existerar inte, vilket orsakats av medveten brist på demokrati. Det som händer i Katolska kyrkan idag är arvet av bristens och ofullkomlighetens hierarkiska traditioner. Detta vet en stor majoritet av den katolska kyrkans medlemmar.

Kvinnorna har överhuvudtaget aldrig haft något inflytande i denna kyrka. Sexualfobier gjorde att människor hindrades till normala och sunda kärleksrelationer. Istället smög perversioner fram bakom fasaderna, och det förbjudna blev lockelser, som ledde till brottslighet. Dubbelmoralen fick ersätta det sunda, kärleksfulla och det normala.

Katolska kyrkans påvemakt tycks själva blivit sin egen fiende, och fallit djupt på sina egna fördomsfulla moraluppfattningar. 

PÅVEN, GUDFADERN OCH BERLUSCONI – SKUGGORNAS FENOMEN

Påven, kardinaler, ärkebiskopar och biskopar; parallella organisationer som Opus Dei och Sodalitium Pianum, och en mängd katolska organisationer utgör makten i världens största patriarkaliska kyrkoorganisation. I denna kyrka har medlemmarna inte mycket att säga till om. Bakom hela organisationen ligger "huvudkontoret" – Vatikanen – som anses vara en av världens absolut rikaste kapitalägare. Där makten finns, där finns inte demokratin! Så är det!

Kyrkans medlemsantal består av lika många som hela Kinas befolkning – omkring 1,3 miljarder människor. Organisationen är hierarkisk med makt och tillsättningar ovanifrån.

Historiskt har denna maktmaskin fungerat som den pansrade näven, med okänslighet och stor grymhet. Det första korståget, exempelvis, inleddes under 1100-talet mot kristna grupper i Sydfrankrike, på grund av att de vägrade lyda under påvemakten. Dessa kristna dömdes som heretiker, plundrades och utrotades i det stora hela under dessa korståg. Precis så som maffian agerar när de plundrar. Vi kan se ett tydligt kulturmönster, som genomsyrar hela samhällen, med traditioner fram till modern tid av idag.

Människas makt över människa, leder bara till elände, enligt Jesus.