IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

FOTO: RLC

Valet 2010

Östemalmsupproret

Det är inte ofta vi Östermalmare är på krigsstigen men nu sker något märkvärdigt, och detta i valspurtens elfte timma. Det började med att politikerna i Stockholms stadshus funderade på hur man skulle få in extra pengar till stadens kassa. Tanken kom upp att sälja ett antal gallerior med vidhängande bostadsområden. Ett av dessa objekt, Fältöversten, ligger på Östermalm. Bostads- området ligger ovanpå gallerian och är numera ombildat till en bostadsrättsförening.  


  Ulf Svensson: |2010-09-13| Eftersom staden inte bemödade sig med att säkra kontraktet för förskolan som låg i Fältöversten, utan lämpade över detta beslut på bostadsrättsföreningen, står vi nu inför en situation där lokalerna sagts upp och 55 förskoleelever, personal och föräldrar snart står utan förskola.

Frågan är vad som händer i ett samhälle när demokratin bjuder in girigheten. Det var onekligen ett demokratiskt beslut att avyttra galleriorna men sättet att göra det på har fått konsekvenser som kanske ingen tänkte på från början. Eller var det på det sättet att säljaren, det vill säga alla Stockholmare via Stockholms stads borgerliga majoritet, ville ha ett så högt pris som möjligt och därmed möjliggjorde för köparen att så snabbt som möjligt teckna nya, mer lönsamma hyreskontrakt.

Bostadsrättsföreningen fullföljer

Det är inte bara en välfungerande kommunal förskola som bostadsrättsföreningen vill ha bort utan även ett dagcenter för barn med extra behov och Humpty Dumpty, en mindre förskola för engelsktalande barn. Nästa steg kommer med samma logik att bli ett kommunalt servicecenter för äldreomsorgen och en sjukgymnastik. Och skälet är att styrelsen på Fältöversten inte anser att det är viktigt med en förskola och annan social service i ett bostadsområde och att styrelsens främsta uppgift är se till föreningens och medlemmarnas ekonomiska intressen.

Vi föräldrar har konstaterat, utifrån utsagor från stadens tjänstemän, att det inte är lätt att hitta lokaler med samma egenskaper som på Fältöversten: stor utegård, ljusa lokaler i markplanet, eget kök, mitt på Östermalm och bilfri miljö. Vi har också kunnat konstatera att vi haft osedvanlig tur med personalen som är kompetenta, omtyckta och ambitiösa. Det är ju en skola för små barn och trots att man här har en ovanligt hög överinskrivning, 23 barn istället för rekommenderade 16, så fungerar verksamheten mycket väl.        

Vad gör politikerna

Man kan utifrån denna historia fråga sig vad vi ska ha våra politiker till. Syftet med att bedriva barnomsorg i ett kunskapssamhälle måste väl ändå vara att ge våra barn en bred grund att stå på. I förskolan grundläggs en rad förutsättningar för våra barns växt och mognad. Politikernas mål bör vara att förbättra en verksamhet och inte som i fallet Fältöversten stå handfallna i processer som man själva startat, och tycks det, försämra verksamhetens förutsättningar. Nu riskerar barn- och personalgrupperna att splittras och en välfungerande toppförskola att krossas. Vad ska vi då ha politiker till?

Risken är att det blir som i ett uttalande som kunde höras i radio härförleden att ”professionalismens död är kunskapens bödel”. Det vill säga att ju färre professionella politiker som styr Stockholm desto längre halkar vi ner i den globala kunskapsekonomin. Och som vi alla vet är våra barn framtiden, och behandlar vi en framtidsresurs på detta sätt så har vi till slut ingen framtid. 

I praktiken verkar våra nuvarande politiker i stadshuset strunta fullständigt i vad som händer med förskolan och annan social service. Det viktigaste verkar vara att följa ideologiska principer, som oberoende vart de leder, trumfas igenom med alla medel.

Stockholms och Östermalms framtid

På Östermalm finns expansiva planer. Stadsdelen beräknas öka kraftigt i invånarantal och varje år planeras för en ny förskola. 

Eftersom det inte bara är på Östermalm som förskolor sägs upp, eller att det bara är bostadsrättsföreningar som försöker kasta ut denna typ av hyresgäster, eller att hela Stockholmsregionen växer så det knakar är läget bekymmersamt inför framtiden. 

Nu krävs politisk handlingskraft för att säkra våra förskolor och annan social service i innerstaden och för Stockholm i stort. Vad Stockholm behöver inför framtiden är kunnigare politiker och framförallt bättre politik. Några krav som vi föräldrar ser framför oss på Östermalm är i korthet följande:

1. Säkra våra förskolor så att nya fastighetsägare, ombildade bostadsrättsföreningar och andra som hyr ut till dessa skolor inte kan säga upp dem. Förskolor ska ha samma besittningsskydd som den vanliga skolan. 

2. Arbeta med kvalitet och verksamhetsförbättringar utan att göra kompromisser som leder till överinskrivningar, ökad sjukfrånvaro och sämre förskoleresultat. Vi vet exempelvis att en riktig kock i köket på förskolan i Fältöversten är mycket uppskattad och att barnen garanterat äter när det smakar gott.           

3. Leken är viktig för barns utveckling och i denna del är utevistelse en central faktor. Att då lägga ned en centralt belägen förskola med stora ytor och spännande miljö verkar minst sagt kontraproduktivt. Vi vet att det brukar kosta mångfalt större belopp att bygga upp samma förskoleservice igen någon annan stans, om man överhuvudtaget finner någon lämplig lokal.     

4. Det känns fel att de barn som kanske har störst behov av stöd och vår gemensamma omsorg ska få betala det högsta priset. Att inte få gå på en förskola och daglig verksamhet för funktionshindrande barn och unga, som haft sina lokaler på Fältöversten sedan lång tid, och där man upplevt sig trygg och välkommen, känns som ett stort nederlag för vår demokrati och för mänsklig värdighet.    

5. För nästa mandatperiod planeras 100 nya förskolor att byggas i Stockholm stad. Samtidigt vet vi att flera förskolor i Stockholms innerstad är uppsagda och att flera bostadsrättsföreningar ringer till bostadsrättsföreningen Fältöversten och ber om råd hur man gör för att kasta ut förskolan. Denna utveckling gynnar varken äldre, yngre eller en hårt arbetande befolkning. Staden blir allt mindre funktionell och alltmer segregerad.       

en strimma hopp

Vi har fått en strimma hopp de senaste dagarna, om att det eventuellt är en omprövning på gång av bostadsrättsföreningens hållning och stadens attityd. Om det är det stundande valet som gör parterna mer medgörliga eller inte vet vi ännu inte. 

Vad vi däremot vet är att vi inte kommer att ge oss så lätt inför detta hot om nedläggning av vår fina förskola. Och om politikerna inte förstod konsekvenserna av sina beslut bör de stiga åt sidan och lämna plats för andra med större insikter. 

Men om beslutet ligger helt i linje med deras intentioner är det nog dags för andra partier att axla ansvaret för Stockholms och Östermalms framtida utveckling.