IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

PhotoDisc Inc, USA

Rädda barnen

Orkandrabbade Haiti

Orkanen Tomas har orsakat svåra översvämningar i staden Leogane, epicentrum för januaris stora jordskalv i Haiti. Här lever uppemot 90 000 människor fortfarande i tält. Rädda Barnen räknar med att minst 35 000 människor kan ha påverkats av orkanen. Vägarna har blivit floder i orkandrabbade Haiti. De redan svåra levnadsförhållandena i Léoganes tältläger har försämrats ytterligare av översvämningarna i orkanen Tomas spår. 


  Kristina Granqvist: |2010-10-06| – Egendom har förstörts, tält har blivit översvämmade och Leoganes gator har nu blivit snabbt strömmande floder. Familjer i de centrala delarna av staden och de som lever öster om staden är de värst drabbade. Denna stad decimerades av jordbävningen i januari, och det är viktigt att vi snabbt får ut hjälp till de familjer vars liv har vänts upp och ned igen genom denna andra katastrof. De vi har pratat med säger att de behöver mat och rent vatten, säger Gary Shaye, chef för Rädda Barnen i Haiti.

Förnyad risk för barn
Enligt Rädda Barnen står nu tusentals barn inför en förnyad risk för potentiellt dödliga sjukdomar som malaria, diarré, dengue-feber, lunginflammation och hudinfektioner på grund av kyla och fukt. Dessutom kommer den enorma mängden av vatten kunna blanda sig med avloppsvatten och avfall, vilket ökar risken för att dödliga kolerabakterier ska sprida sig. Koleran har redan dödat över 440 personer i landet.

Behandlingsbara sjukdomar blir dödliga
– Med denna typ av katastrof är små barn och nyfödda alltid de mest utsatta. Många barn är redan svaga av undernäring och efter att ha levt i svåra förhållanden som i läger. Enkla behandlingsbara sjukdomar som malaria och lunginflammation kan vara dödliga om barnen inte får medicinsk hjälp. Vi oroar oss också för risken för kolera, som vi kämpar hårt för att förhindra att nå staden, säger Mari Mörth, katastrofansvarig på Rädda Barnen.

Intensifierat katastrofarbete
Rädda Barnen vädjar nu om ytterligare två miljoner dollar för att möta denna hotande dubbelkatastrof. Katastrofarbetet kommer att intensifieras i Leogane med reparationer av toaletter och rening av vattentäkter. Rädda Barnens personal kommer att distribuera livsmedel och rent vatten och tillhandahålla grundläggande hälso- och sjukvård.

Rädda Barnen

www.rb.se