IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

56 fångar hade de amerikanska myndigheterna beslutat frige, men som kvarhålls av militären.

AMNESTY INTERNATIONAL

Stäng Guantanamo

Obama håll ditt löfte!

Om president Obama hållit sitt löfte, när han tillträdde som president för fyra år sedan, att stänga Guantánamo inom ett år, hade vi den 11 januari 2013 kunnat uppmärksamma att det var tre år sedan Guantánamolägret stängdes. Men lägret är kvar och idag sitter 166 personer fortfarande fängslade. Merparten har aldrig fått någon rättegång och av de få som ställts inför rätta, riskerar sex att dömas till döden efter bristfälliga militärrättegångar som inte lever upp till kravet på en rättvis rättegång. 


 Elisabeth Löfgren: |2013-01-10Obamas administration skyller problemen med att stänga Guantanámo på kongressen, som upprepade gånger lagt hinder i vägen för att USA ska leva upp till sina internationella förpliktelser. Men varje del av makten måste ta ansvar för sitt eget agerande, Obama har dessutom själv undertecknat, The National Defense Authorization ACT (NDAA), en ny anti-terrorlag, trots att han har uttalat sig mot den. Lagen ger amerikanska myndigheter rätt att hålla både amerikanska medborgare och icke-amerikaner fängslade på obestämd tid, var som helst i världen, utan att få sin sak prövad i domstol. Det innebär bland annat att fångarna på Guantánamo kan bli kvar där resten av sina liv, trots att de aldrig dömts för något brott. 

fångar gripna av amerikansk militär

Den 11 januari 2002, i efterdyningarna av terrorattackerna den 11 september 2001, fördes de första fångarna till USA:s marinbas, Guantánamo Bay, på Kuba. Några av dem hade gripits av amerikansk militär, men merparten hade tagits tillfånga av krigsherrar, lokal milis, säkerhetstjänst eller bybor i Afghanistan och Pakistan och sedan mot betalning överlämnats till amerikansk militär.

När Obama kom till makten gav han löftet att stänga Guantánamo senast i januari 2010. De fångar som inte längre misstänktes haft något samröre med terrorism skulle släppas. En grupp skulle ställas inför rätta, men närmare 50 av fångarna, som myndigheterna ansåg varken kunde ställas inför rätta eller släppas, skulle kvarhållas i militär fångenskap på obestämd tid.

juridiskt ingenmansland

Enligt den lista som amerikanska myndigheter presenterade, hösten 2012, ska 56 av fångarna släppas. I verkligheten har de dock hamnat i ett juridiskt ingenmansland. De har aldrig ställts inför rätta och därmed heller inte blivit frikända. Flera av dem kommer från länder där de riskerar att utsättas för allvarliga övergrepp, det gäller bland annat en grupp uighurer som inte kan sändas tillbaka till Kina. Deras enda möjlighet är att de erbjuds skydd i ett annat land. Det rimligaste vore att de fångar som ska släppas erbjöds möjlighet att bosätta sig i USA, som bär ansvaret för att de fängslades. Detta påstås dock vara politiskt omöjligt. 

En handfull regeringar i Europa och andra delar av världen har erbjudit sig att ta emot fångar som ska friges. Den svenska regeringen har hittills dock vägrat att gå med på detta med motiveringen att USA bör lösa detta själva. Men här handlar det om ett femtiotal personer som utsatts för svåra övergrepp och suttit fängslade utan åtal eller rättegång i över tio år. Amnesty uppmanar den svenska regeringen att ompröva sitt beslut och bidra till att dessa personer, som inte misstänks för samröre med terrorism eller något annat brott, kan få en fristad. 

Fakta och siffror om Guantánamo

» 166 sitter fortfarande fängslade 

» 779 personer har suttit fängslade under de elva år som gått sedan de första fångarna placerades i lägret, de allra flesta utan vare sig åtal eller rättegång

» 600 fångar har överlämnats till andra länder 

» 9 fångar har avlidit. Enligt fängelsemyndigheterna har sju av dessa tagit sitt liv och dött av "naturliga orsaker"

» 12 av fångarna var minderåriga, under 18 år, då de fängslades

» 1 fånge har förts till USA och ställts inför rätta i en federal domstol

» 7 fångar har dömts av militärdomstolar, fyra av dem har skickats tillbaka till sina hemländer

» 56 fångar fanns med på den lista som de amerikanska myndigheterna publicerade i september 2012. Enligt myndigheterna ska dessa fångar släppas om något land är villigt att ta emot dem.