Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 
 

Osynliggörandet av det som varit är ett övergrepp i sig!

Foto: Magnus Aronson / Ikon

SVENSKA KYRKAN

Officiell ursäkt

Till det samiska folket

Kyrkostyrelsen har beslutat att Svenska kyrkan ska framföra en officiell ursäkt till det samiska folket, för historiska övergrepp. Som ett led i försoningsprocessen pågår också ett arbete med övergripande åtaganden, som utgångspunkt för Svenska kyrkans arbete med försoningsprocessen de kommande 10 åren.

Ewa Almqvist: |2021-06-08|Kyrkostyrelsen avsätter också 40 miljoner kronor i strategiska utvecklingsmedel för arbetet under tioårsperioden 2022-2031 med att uppnå Svenska kyrkans åtaganden, som är på remiss i stiften. De övergripande åtagandena kommer att fastställas när samtliga stift har inlämnat sina remissvar. Därefter ska generalsekreteraren utforma en handlingsplan för den kommande tioårsperioden, i nära dialog med Samiska rådet i Svenska kyrkan och alla stift.

– Vi måste kännas vid den mörka historien, även om det gör ont. När vi har svikit det samiska folket, har vi också svikit oss själva och Gud. Ett viktigt steg framåt har nu tagits när kyrkostyrelsen förbereder en offentlig ursäkt, efter att Samiska rådet i Svenska kyrkan har uttryckt att sannings- och försoningsprocessen kommit till den punkt där det är lämpligt för Svenska kyrkan att uttala en ursäkt, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

– Nästa steg blir en handlingsplan utifrån de övergripande åtaganden som vi nu inväntar remissvar från stiften på. Vägen framåt är ännu lång, men jag vill gärna uttrycka min glädje och tillfredsställelse över att vi har kommit så här långt nu.

Ursäkten framförs två gånger

Den officiella ursäkten kommer att framföras vid två tillfällen: dels vid kyrkomötets högtidsgudstjänst den 24 november i Uppsala domkyrka, dels vid den planerade konferensen Ságastallamat 2 i Luleå den 21-23 oktober 2022.

– Det är glädjande att Svenska kyrkan aktivt arbetar med att erkänna och förstå konsekvenserna av kyrkans mörka agerande gentemot det samiska folket genom historien, säger Ingrid Inga, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan.

– Nu kan det långsiktiga arbetet med att bygga en god och respektfull relation mellan det samiska folket och Svenska kyrkan påbörjas. Det har stor betydelse för hur det samiska folket blir reellt delaktiga i Svenska kyrkan. Samisk religion och levande samisk andlighet kommer att berika och ge nya dimensioner till Svenska kyrkans verksamhet.

Flerårig granskning och agerandet mot samerna

Svenska kyrkans arbete med samiska frågor tog förnyad fart efter konferensen Ságastallamat i Kiruna den 11-13 oktober 2011. Den fleråriga granskning och kartläggning av kyrkans historiska agerande mot samerna som påbörjades efter konferensen har redovisats i Svenska kyrkans vitbok och i nomadskoleboken som gavs ut 2016.

Efter samråd med Samiska rådet i Svenska kyrkan i oktober 2019, beslutade kyrkostyrelsens arbetsutskott att arbeta för en officiell ursäkt till det samiska folket, som en del av den pågående försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna.

Mer information

Vitboken om relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna;

Svenska kyrkans ursäkt till samerna – intervju med ärkebiskop Antje Jackelén (film, ca 13 min);

"Osynliggörandet av det som varit är ett övergrepp i sig" – Samiska rådet om vägen framåt (film, ca 9 min);

Kontaktperson för Samiska rådet i Svenska kyrkan.

Ingrid Inga, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan.

Foto: Magnus Aronson/Ikon.