KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Bara 10 procent av de ursprungliga kustskogarna i östra Afrika finns kvar.

Foto: RLC

Världsnaturfonden

Nya arter hotas i Östafrika

Hundratals nya arter upptäckta i Östafrikas urskogar hotas nu av illegal avverkning. En elefantsnabelmus, en babianliknande apa som ger ifrån sig ett skällande läte och en grön dvärgkameleont. De är några av de 400 nya arter som upptäckts under de tio senaste åren i Östafrikas kust- och savannskogar i Kenya, Somalia, Tanzania och Mozambique. Det visar en ny WWF-rapport som pekar ut dessa skogar som några av jordens mest skyddsvärda.


 Marie von Zeipel: |2011-11-08| – Upptäckterna är mycket glädjande. Östafrikas skogar tillhör de biologiskt mest värdefulla och variationsrika i världen och många arter lever bara här. Men den illegala avverkningen som öppnar upp för exploatering är ett gigantiskt problem både mot natur och människor, säger Allan Carlson, tropikexpert på Världsnaturfonden WWF, som är på plats i Afrika.

Under de tio senaste åren har forskarna hittat mer än 400 nya arter i Östafrikas artrika kustskogar. Det handlar om 261 ryggradslösa djur, 28 fiskar, 25 groddjur, 19 reptiler, 10 fåglar, 7 däggdjur och 93 växter som upptäckts i regionen, enligt WWF-rapporten ”Threatened spaces, disappearing species: The forests and woodlands of the coastal East Africa region”.

NYA UPPTÄCKTER
Bland de djur och växter som upptäckts de senaste åren är till exempel en elefantsnabelmus (Rhynchocyon chrysopygus) med guldfärgad bak som lever i skogsområden i ett litet skogsområde i Tanzania. Snabeln hjälper den att leta mat. En ny primat (Rungwecebus kipunji) som är en blandning mellan babian och mangab upptäcktes av två olika forskarlag i december 2003 och juli 2004. Den är den första afrikanska aparten som upptäckts sedan 1984.

Bara 10 procent av de ursprungliga kustskogarna i östra Afrika finns kvar, visar nya siffror som presenterats av Tanzanias miljöminister Dr Terezya Huvisa i Dar-Es-Salaam. De består av 400 fragmentiserade fläckar som täcker cirka 6 000 kvadratkilometer i Kenya, Tanzania och Mozambique. 

– Kust- och savannskogarna är utsatta för ett massivt tryck från illegalt skogsbruk, vägar och jakt som öppnar upp för nya intrång. Det är bråttom att få ett starkare skydd, säger Allan Carlson.

MÄNNISKORS ÖVERLEVNAD
För närvarande lever över 20 miljoner människor i de kustnära skogarna i östra Afrika. De är för sin överlevnad beroende av naturresurser som timmer, trädbränslen och kol som utvinns ur skogen. Befolkningen väntas bli fördubblad 2030 vilket sätter en stark press på resurserna.

– Upp till 90 procent av allt virke avverkas illegalt. En stor del exporteras till Kina för priser som ligger långt under det verkliga värdet. Detta ökar den lokala efterfrågan på ved och virke från lokalbefolkningen och leder ofta till storskalig röjning av skog för jordbruk. De fattiga i regionen är de som lider mest och här behövs långsiktiga insatser, säger Allan Carlson.

WWF arbetar med att skydda Östafrikas värdefulla kustskogar och naturresurser som förser miljontals människor med viktiga ekosystemtjänster.