IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Läkare Utan Gränser behöver fler produkter som gör det enklare att vaccinera barn. 

Foto: LUG/Nico Heijenberg

LÄKARE UTAN GRÄNSER

Ny WHO-plan

Ambitionen för vacciner saknas

Ny WHO-plan för vacciner saknar ambitioner och bryr sig inte om prisökningar. Regeringarna som deltagit i Världshälsoorganisationen WHO:s styrelsemöte i Genève måste ta i akt att åtgärda allvarliga brister i det dokument som ska föra det globala samfundets arbete med vacciner framåt under de närmsta åren. Misslyckas det kommer många av de viktigaste orsakerna till att barn fortfarande inte nås av vaccinationsprogram finnas kvar.


 Malin Lager: |2013-01-23Länderna som träffades på WHO-möte i Genève diskuterade ett ramverk för övervakning och utvärdering som kan mäta de framsteg och styra de aktiviteter som slås fast i ett nytt initiativ för vaccinationer, The Global Vaccine Action Plan. Men trots att höga vaccinpriser utgör ett substantiellt hot mot vaccinprogrammens varaktighet, inkluderar inte planen några åtgärder för att övervaka priser överhuvudtaget.

– Kostnaden för att vaccinera ett barn har stigit med 2700 procent det senaste årtiondet, så det framstår som konstigt att ett ramverk gällande vaccinationer för det kommande årtiondet inte har någon målsättning att hålla vaccinpriserna nere, säger Manica Balasegaram, läkare och chef för Läkare Utan Gränsers Accesskampanj, som arbetar för ökad tillgång till livsnödvändiga läkemedel.

– Regeringarna i de länder där vi arbetar är allt mer oroliga för hur de ska kunna betala vaccinerna när biståndet trappas ner. En stark prisindikator inom ramverket skulle åtminstone visa att de legitima farhågorna om prissättningen tas på allvar, säger Balasegaram.

kostnaden för vaccin har åkt i höjden

2001 var kostnaden för att vaccinera ett barn 9 kr med ett grundläggande paket med tuberkulos, polio, difteri, stelkramp, kikhosta och mässling. När fler vacciner läggs till paketet, särskilt de två nya vaccinerna mot pneumokocker och rotavirus som tillsammans utgör nära 75 procent av kostnaden för att vaccinera ett barn, så har kostnaden som minst ökat till 253 kr per barn, och många länder betalar mycket högre priser än så.

– Mycket mer uppmärksamhet måste ägnas åt att hålla vaccinpriserna nere, till exempel genom att skynda på marknadsintroduktionen för nya producenter vilket skulle stimulera konkurrensen. WHO-initiativet för vacciner förväntas kosta runt 326 miljarder kr och kostnaden för vaccinerna i sig kommer att svälja en stor del av de pengarna. Att bara ignorera detta faktum kommer inte att fungera, sa Balasegaram.

who:s vaccinationsplan utan ambition

Lika alarmerande är att planen inte har några ambitioner att förbättra vaccinernas användbarhet i fattiga länder. Under de senaste fem åren fick 112 miljoner barn inte ens det grundläggande vaccinationsprogrammet som skydd mot barnadödlighet, till stor del därför att dagens vacciner är svåra att använda i avlägsna områden. De måste exempelvis hållas nedkylda, kräver utbildad hälsovårdspersonal för att ge injektioner eller måste ges i flera doser vilket kräver fler klinikbesök.

Trots att behoven är så angelägna har WHO-planen låga ambitioner när det gäller att ta fram ny teknik – endast en ny vaccinteknologi i användning före 2020 – trots att flera nya teknologier för att distribuera vacciner (exempelvis utan nål genom en ansiktsmask eller med lufttryck) precis är på väg att få kvalitetsgodkännande av WHO.

– Till och med för en organisation med så stort logistiskt kunnande som Läkare Utan Gränser är det en utmaning att vaccinera barn på svåråtkomliga platser med vaccin som måste hållas nedkylda, och det innebär att det blir barn som faller igenom maskorna i nätet, säger Kate Elder, rådgivare inom vaccin för Läkare Utan Gränsers Accesskampanj.

BEHOVEN AV ENKELHET

– Vi behöver fler produkter som gör det enklare att vaccinera barn. Vi behöver en tydlig signal att detta är ett centralt mål för de kommande tio åren, säger Kate Elder.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.