Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Det handlar faktiskt om vår överlevnad. Tillsammans kan vi bygga en fantastisk framtid

Foto: WWF

WWF SVERIGE

Planetens tillstånd 

Nödläge för naturen

Det är viktigare än någonsin att världens ledare enas kring en rad globala beslut – en ”New Deal for Nature and People. Främst är det den storskaliga markomvandlingen och förlust av livsmiljöer som har den största negativa påverkan på den biologiska mångfalden.


Håkan Wirtén:  |2020-09-07|  Det är nu drygt 20 år sedan som den första upplagan av WWF:s Living Planet Report kom ut. Med jämna mellanrum har den därefter gett oss en uppdatering av tillståndet på jorden och läget för ryggradsdjuren.

Förlust av livsmiljöer genom storskalig markomvandling och överexploatering är de viktigaste orsakerna till att den biologiska mångfalden minskar. Handel med vilda djur bidrar också till att sjukdomar som covid-19 sprids från djur till människor.

Det vi ser är troligen bara toppen på ett isberg. Living Planet Index visar nämligen bara läget för ryggradsdjuren som endast utgör 3 procent av allt djurliv. Resten vet vi mycket lite om, det handlar om exempelvis ryggradslösa djur som musslor, sniglar, maskar och insekter. Många har en enorm betydelse för ekosystemens funktioner och tjänster. Utan dem kan vi inte leva.

Sågar av grenen vi sitter på

Precis som med klimatet håller vi på att såga av den gren vi sitter på. Det växande konsumtionstrycket har bidragit till ökat klimathot och förstörd natur. Vi har omvandlat mark och skövlat skog som förstört arters livsmiljöer. Vi har också också under lång tid fiskat ut haven och jagat för mycket. Dessutom släpper vi ut enorma mängder växthusgaser och fraktar främmande arter kors och tvärs över världen.

Coronapandemin är en allvarlig signal om att naturliga barriärer mellan människan och naturen bryts vid exploatering i jakten på naturresurser. Smittämnen som virus och bakterier riskerar att spridas från djur till människa, inte minst via djurmarknader.

Effekterna av pandemin på vår hälsa, ekonomi och natur kan ännu ingen överblicka. Men resultatet kan bli ännu mer ödesdigert om vi inte agerar klokt. Det finns nu ett fönster på glänt för att ställa om vårt sätt att leva.

Agera nu för att rädda planeten

Om vi ska klara detta måste makthavare hantera klimathot och förlusten av biologisk mångfald som en kris. Vi kan vara den sista generationen som kan göra något åt det. Alla måste mobilisera för att vända trenden. Utan mångfald i naturen riskerar vi både hälsan, jobben och en hållbar ekonomi. Det är viktigare än någonsin att världens ledare enas kring en rad globala beslut. Utvecklingen måste gå i en ny hållbar riktning och bidra till återhämtning för naturen, mänskligt välbefinnande och en livskraftig ekonomi som baseras på vad naturen tål.

Ledarskap för en hållbar värld

För att stoppa förlusten av djur och natur krävs kraftfulla insatser för bevarande och hållbart nyttjande. Våra politiker och företag behöver visa klokt och framsynt ledarskap. Beslut krävs som globalt skyddar minst 30 procent av land och hav, ökar insatserna för att återskapa natur, stoppar förlusten av arter och halverar våra fotavtryck från konsumtion och produktion, med extra fokus på klimatsmart och hållbar mat och energianvändning

Det handlar faktiskt om vår överlevnad. Tillsammans kan vi bygga en fantastisk framtid. Alla krafter behövs. Tack för ditt stöd.

Håkan Wirtén är generalsekreterare för WWF Sverige

Klicka på rapporten!

Det går att

vända trenden

Naturen är nödvändig för människans existens och välbefinnande. Den förser oss med allt vi behöver som frisk luft, sötvatten och odlingsbar jord.

Naturen reglerar även klimatet, pollinerar våra växter och minskar effekterna av naturkatastrofer.

Vi skördar mer grödor och utvinner mer energi och råmaterial än någonsin. Men ekosystemens bärkraft utarmas när naturen sätts under för hård press.

2020 års Living Planet Index visar en genomsnittlig minskning på 68 procent av de undersökta populationerna av ryggradsdjur mellan 1970 och 2016.