IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Kardinal Daneels menade att kyrkan har "inget att invända" mot homosexuell samlevnad under äktenskapslika förhållanden.

 

KATOLSK OBSERVATÖR

Nitton nya kardinaler

Tydlig nedtoning av Europa

Vid konsistoriet den 22 februari utnämnde påve Franciskus 19 nya kardinaler. Därmed kommer kyrkan att ha 218 kardinaler, varav 121 med rösträtt i konklaven, en mera än vad Påven Paulus VI föreskrivit. Dock överskreds detta antal även av påve Johannes Paulus II, som under en tid omgav sig med 135 kardinaler.


  Katob: |2014-02-22| Vad är då en kardinal? Ordet kommer från det latinska ordet för gångjärn, cardus. De första kardinalerna var inte främst heliga och fromma, utan inflytelserika och användbara personer i den romerska maktapparaten, kontakter som kunde öppna dörrarna för de kristna så att de kunde utöva sin tro. Under medeltiden användes titeln till alla som var knutna till en kyrka av betydelse, såsom Ravenna, Trier, Milano, och – från 400-taltes slut, Rom.

På 800-talet utgjorde kardinalerna i Rom ett sorts påvligt råd, de sammanträde två gånger i månaden för att behandla frågor om lagbrott, om förhållandet inom prästkollegierna och förhållandet mellan lekmän och kyrkan. De kunde även tillfälligt ta över ledningen i klosterkommuniteter och ordnar om så behövdes. Från början av 1100-talet fixerades antalet kardinaler till sju, Konciliet i Konstans 1418 fastställde antalet till tjugofyra. Sixtus X fastställde antalet till 70, efter de sjuttio äldre som Mose valde ut.

i apostolisk tid valdes en som den främste

Kardinalernas exklusiva rätt att utse påve bland dem uppkom på 1000-talet. Redan i apostolisk tid valdes dock en ut som den främste. De fyra första påvarna Petrus, Linus, Kletus och Clemens var utsedda medan flera av de tolv apostlarna ännu var i livet. Men det kunde lätt uppstå maktpolitik inför valen, och när det tog nästan tre år för kardinalerna att bestämma sig, mellan 1268 och 1271, så införde påve Gregorius X den så kallade konklaven; för att förhindra liknande skandaler i fortsättningen så bestämde han att kardinalerna skulle låsas in tills de kommit överens.

Kardinalerna har en hel del privilegier, men även plikter. Under tidig medeltid hade de bland annat ansvar för fattigvården i de stift de var knutna till. Idag utgör de påvens "regering", med olika ansvarsområden.

Det finns idag 202 levande kardinaler. Kardinalskollegiets ordförande kallas dekan och den uppgiften tillfaller alltid den kardinal som är biskop i hamnstaden Ostia. Kollegiet har även en camerlengo, en kammarherre, som administrerar den Heliga Stolens egendomar. Från början har kardinalerna delats upp i kardinalsbiskopar, kardinalspräster och kardinalsdiakoner. 

1962 beslutade Johannes XXIII att när man utnämns till kardinal blir man även biskopsvigd, om man inte redan är det. Men ännu idag kan, särskilt äldre präster utan pastoralt ansvar avsäga sig biskopsvigningen.

Påven kan utnämna kardinaler ”in pectore” vilket betyder att deras identitet av olika skäl inte kan tillkännages. Anledningen är ofta av politisk karaktär, eller pga risk för förföljelse. Vilka de är vet man inte, och påven får själv välja när han tycker att det är passande att avslöja namnen. Men under detta konsistorium är ingen kardinal ”in pectore”, och vi har namnet på dem alla.

Följande nya kardinaler har tillkännagivits av påve Franciskus:

Ärkebiskop Pietro Parolin (Italien); Ärkebiskop Lorenzo Baldisseri (Italien); Ärkebiskop Gerhard Ludwig Muller (Tyskland); Ärkebiskop, Beniamino Stella (Italien); Ärkebiskop Vincent Nichols (Storbrittanien); Ärkebiskop Leopoldo José Brenes Solórzano (Nicaragua); Ärkebiskop Gérald Cyprien Lacroix (Kanada); Ärkebiskop Jean-Pierre Kutwa (Elfenbenskusten); Ärkebiskop Orani João Tempesta (Brasilien); Ärkebiskop Gualtiero Bassetti (Italien); Ärkebiskop Mario Aurelio Poli (Argentina); Ärkebiskop Andrew Yeom Soo Jung (Sydkorea); Ärkebiskop Ricardo Ezzati Andrello (Chile); Ärkebiskop Philippe Nakellentuba Ouédraogo (Burkina Faso); Ärkebiskop Orlando B. Quevedo (Filippinerna); Ärkebiskop Chibly Langlois (Haiti); Monsignor Loris Francesco Capovilla (Italien)*; Ärkebiskop Fernando Sebastián Aguilar (Spanien)*; Monsignor Kelvin Edward Felix (St Lucia)*

* Kardinal emeritus, utan rösträtt då han är över 80 år.

NOTERINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Det finns som alltid en del noteringar att göra. Det ärevördiga patriarkatet Venedig och Turin har alltid haft kardinaler, inte nu längre. Utanför kurian återfinns endast en italiensk kardinal av de nya, ärkebiskop Basetti i Perugia. Latinamerika får fem nya kardinaler, och Asien två. 

I flera fall har påven ej utvalt kardinaler från de stora, betydande ärkestiften, utan istället valt personer från små och mindre ansenliga platser. Så har Haiti fått sin första kardinal, men inte från Port au Prince eller Cap-Haïtien, utan det lilla och fattiga stiftet Les Cayes. I Filippinerna hittar man de första tecknen på kristnandet och det äldsta stiftet på ön Cebu. Men nu har detta ärevördiga stift endast en kardinal, som är 83 år, kardinal Vidal. I Manila finns den relativt unge kardinal Tagle och kardinal emeritus Rosales. Som en total överraskning blir nu ärkebiskop Orlando B. Quevedo kardinal. Han är ärkebiskop i Cotabato, ett litet ärkestift i Mindanao i södra Filippinerna. Provinsen har bara en miljon invånare. Den intensivt fromma ön Cebu med sina gamla kyrkor och med mångmiljonstaden Cebu City, lär vara utan kardinal många år framöver.

Inga kardinaler från Östra Europa eller från Mellersta Östern utsågs

Det finns även en del utropstecken över de som oväntat inte fick kardinalshatten. Belgiens primas, ärkebiskop André-Joseph Leonard, handplockades av påven Benedikt år 2010. Han hade då verkat i Namur och mot alla odds fyllt de tomma seminarierna med kallelser och blivit mycket uppskattad för sina föreläsningar och varma framtoning. Belgien hade skakats av en serie allvarliga skandaler bland prästerskapet, brott som ignorerats och aktivt dolts av ledande präster, inte minst kardinalskollegiets ålderman, ärkebiskop em. Gottfried Daneels. 

Ärkebiskop Leonard hade inga sådana lik i garderoben, men han fick ändå många emot sig när han menade att var och en själv borde betala skadestånd för vad man orsakat. I fråga om homosexualitet hävdade ärkebiskop Leonard att det handlar om en "psykologisk abnormitet". "Jag vet att jag kan hamna i fängelse för uppfattning om några år, men då får jag åtminstone lite semester" sade han 2007. 

Och mycket riktigt blev han dragen inför domstol 2009, dock utan att dömas. (Hans föregångare, kardinal Daneels hade däremot en annan uppfattning, han menade att kyrkan har "inget att invända" mot homosexuell samlevnad under äktenskapslika förhållanden.)

Urklipp från Katolsk Observatör

www.katobs.se

KOMMENTARER

Från min horisont sett

En historisk förändring i den katolska kyrkans ledarskap? Eller bara som förut? För närvarande ser det faktiskt ut som ett nytt kvalitativt vägval i riktning mot Jesus uttalade värdeord.

  Paul Lindberg: |2014-02-27|  Den Katolska kyrkan har i hela sin historia traditionellt utnyttjats av mycket konservativa krafter. Ledningen har oftast utgjorts av furstar – från kejsare till feodalherrar. Följderna blev en kyrka utan Jesus, som istället omgjordes till ett heligt beläte.

Påve Franciscus har tagit initiativet till förnyelse och gjort klart att det som gäller är kärleken till människan och rättvisan – för alla människors behov. 

I den riktningen pekar nu vägen för världens största kyrka som skakats av skandaler av många olika slag. Sanningen tar plats i ord och handling, vilket påverkar hela kyrkans medlemskår. Livet ska bli meningsfullt för alla människor här och nu – och för livet i framtiden.

NITTON NYA KARDINALER

Kardinalerna utgör Katolska kyrkans högsta ledning – motsvarande regering och statens högsta ämbetsmän. Och denna ledning representerar andligheten för en av världens absolut största organisationer, med omkring 1,3 miljarder medlemmar. 

De 19 nya kardinalerna skiljer sig ganska markant från tidigare uttagningar till detta ämbete. Deras erfarenheter är mer förenat till verklighetens folk, de som ofta inte kan hävda sig i arternas kamp för överlevnad.

Viljan till förändringar är, och har varit, ett besvärligt kapitel i människans historia. Men människan är i stort behov av positiva förändringar, och det kan vara vad dessa nya kardinalers kan bidra med – förhoppningsvis.