IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

ANNIE LÖÖF, Näringsminister ställde upp för den fängslade pojken Nito Alves och för Afrikagrupperna.

Foto: Centerbilder

AFRIKAGRUPPERNA/ANGOLA

Nito Alves frisläppt

Annie Lööfs besök i Angola

Minderårige Nito Alves frisläppt efter Annie Lööfs besök i Angola. Den 12 september i år fängslades den minderårige Nito Alves i Angolas huvudstad Luanda. Han frihetsberövades under svåra förhållanden i flera veckor utan att ha formellt åtalats för något brott. I samband med näringsminister Annie Lööfs besök i Angola tidigare i november skrev Afrikagrupperna ett öppet brev till henne för att be henne ta upp Alves situation. Två dagar senare frisläpptes Alves.


  Viktoria Olausson: |2013-11-22| Förhållandena kring frihetsberövandet innebär en allvarlig kränkning av Nito Alves rättigheter. Den 6:e november skickade Afrikagruppernas ett öppet brev till Annie Lööf där vi, i samband med sitt handelsbesök i Angola, bad henne att agera på Nitos situation. I ett svarsbrev från Annie Lööf till Afriakgrupperna meddelar näringsministern att hon tog upp Nitos fall med angolanska IT-ministern José Carvalho da Rocha. Mötet med IT-ministern ska ha ägt rum den 7:e november i huvudstaden Luanda. Den 8:e november frisläpptes 17-årige Nito Alves från fängelse i Angola.

viktigt insats

Afrikagrupperna ser detta som en viktigt insats från Annie Lööfs och den svenska ambassadens sida.

Fallet Nito Alves vittnar om ett lyhört och snabbt agerande från Annie Lööfs sida. Detta är väldigt positivt. Samtidigt krävdes det en insats från civilsamhället för att regeringen skulle lyfta frågan mänskliga rättigheter i en av sina bilaterala handelsrelationer. Det är oroväckande. Sverige kan bättre än så, säger Erik Brattström, Afrikagrupperna i en kommentar till händelsen.

T-SHIRT MED PRESIDENTEN SOM DIKTATOR

Nito arresterades i Luanda efter att han ska ha beställt t-shirtar med tryck som kallar landets president diktator. Nitos har inte formellt åtalats för något brott. Däremot är han anklagad för att ha förolämpat presidenten – ett brott som i Angola kan ge upp till tre års fängelse.

Amnesty International samt lokala nyhetskällor har rapporterat att angolanska myndigheter begått ett antal brott mot både angolansk lag samt internationell rätt. Myndigheternas agerande är i synnerhet i strid mot barnkonventionen, vilken Angola har ratificerat.

Afrikagrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som arbetar för en rättvis världsordning i solidaritet med människor i Afrika som tvingas leva i fattigdom och förtryck.

Läs mer på www.afrikagrupperna.se