Pilgrimen Xuanzang från Tang Dynasty beskrev tempel som verkade "sväva ovanför dimmorna på himlen". 

Foto: University of Nalanda

 

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Munkar ber i det som finns kvar av uråldriga studentrum. Under antiken fanns här studenter från hela Asien.

Religionsdialog:

Världens äldsta universitet

Nalanda kom före Akademeia

Världens äldsta universitet är äldre en Platons Akademeia. Nalanda är ett berömt och mycket gammalt klostercentrum i delstaten Bihar i norra Indien. Klosteruniversitetet startades enligt forskarna omkring 550 – 600 f. kr. Tidsangivelserna rör sig alltså kring tiden före Gautama och buddhismens uppkomst – och några århundraden före Platons Akademeia. Nalandas enorma och imponerande ruiner talar för att det måste ha förekommit en omfattande verksamhet i detta klosteruniversitet. Mellan 1100–1200-talen, (V.t.) krossades emellertid den buddhistiska rörelsen på grund av muslimska krigshorder, och under räder runt hela norra Indien. Klostret ödelades och buddhister förföljdes och mördades.


 Paul Lindberg: |2012-08-08| Efter Nalandas förstörelse, återhämtades aldrig buddhismen fullt ut i Indien. Buddhismen expanderade istället österut mot Indokina, Kina, Japan, Korea och Mongoliet; söderut mot Ceylon och Malacka, men även norrut, mot hela Centralasien. Men som buddhistiskt centrum varade alltså Nalanda ända fram till 1200-talet. Under antiken kom studenter från olika delar av Asien, men även från Europa, anses det. Den kittlande tanken uppstår om det möjligtvis funnits kontakter mellan Nalanda och Akademeia. Att det funnits både greker och perser som studerat på Nalanda, är känt idag.

De arkeologiska undersökningarna rapporterar att anläggningen först under 600-talet före V.t. och under Gupta perioden. Redan från begynnelsen av detta kloster kom pilgrimer från hela Asien. Den kinesiske pilgrimen Xuanzang berättar om den indiske härskaren som lär ha varit en av dem som gynnade klostret. Pilgrimen skrev en omfattande berättelse om Nalanda, om munkarna och de studerande, var ifrån de kom och vad de tyckte och tänkte. En annan kinesisk pilgrim, I-ching, var på Nalanda en mansålder senare, och skrev också berättelser om munkarnas liv på klostret. Dessa fräscha berättelser som är så gamla ger en bild av människor som inte är speciellt olika oss själva.

TIO MASTODONTTEMPEL

Nalanda kom att bli ett blomstrande kunskapscentrum för lärande, inom ramen för den buddhistiska Pala dynastin, och som kulturcentrum för andlig skulpturkonst i sten och brons. Nalanda krossades fullständigt efter de muslimska räderna i Bihar omkring 1200-talet, och kunde aldrig mer återhämtade sig. Munkarna bokstavligen utrotades i tio-tusental. Därefter växte naturen in över ruinerna, och utgrävdes ganska sent i den moderna historien. Kvar blev det som idag utgör en ansenlig kulturrikedom, som kanske tillhör ett av de främsta kulturarven i världen.

Enligt pilgrimernas berättelser från Gupta-perioden, var klosterkomplexet i Nalanda omgärdat av en bastant och hög mur. Inom murarna har inte mindre än tio stora tempel frilagts, vilka utförts i den tidiga traditionella indiska formen med avlånga blockmetoder med munkceller. Cellerna ligger inom en fyrsidig gård med en huvudentré på ena sidan och en helgedom mitt emot entrén. Framför de tio stora templen finns resterna av en rad ännu större helgedomar, eller stupas, i tegel och stenmaterial. 

I anslutning till klosterkomplexet har ett stort och innehållsrikt museum anlagts. Och även komfortabla hotell har anlagts för turism och forskare.

DELSTATEN BIHAR OCH NALANDAREGIONEN

Kännedomen om Nalanda klosterkomplex ökar. Det finns ett överväldigande intresse från hela världen för detta antika och unika klosteruniversitet, som grundades före det grekiska Akademeia i Athen. Dessa gamla universitet tillhör det internationella kulturarvet, och har alltid frommat för det som kan anses gynna det allra bästa för mänskligheten. Detta är andlighet i praktiken.

Vad var det för kunskap som lärdes ut på Nalanda? Det var vedalitteraturen, logik, grammatik, medecin, metafysik, prosa och retorik.

Människorna i regionen försörjer sig på jordbruket, vilket är den viktigaste källan till sysselsättning. Ortsbefolkningen i Nalanda är också duktiga i handvävda konstprodukter. Området har blivit ett berömt turistmål och blivit en viktig roll i ekonomin för befolkningen i Nalanda.

Nalanda har i och med det nybyggda universitetet blivit den centralt centrum för högre utbildning för den Indiska delrepubliken Bihar, med idag 23 miljoner invånare.

 

Nalanda klosteruniversitet startade under 600-talet före vår tid – några århundraden före 

Platons Akademeia. Ruinerna är från olika epoker.

Komplexet byggdes med rött tegel och dess ruiner upptar en yta på  14 hektar.

Här bodde 10 000 studenter med 2000 lärare samtidigt, som mest vid vissa perioder under antiken.

Nalanda International University

Återuppbyggnad

av klosteruniversitet  

Nalanda ruinkomplex har sedan 5–6 år tillbaka varit under en omfattande restauration, med en nybyggnation och restauration av det antika klostret och universitetet Nalanda.

  Återupplivandet av Nalanda University i anslutning av ruinplatsen har färdigställt flera moderna universitetsbyggnader. 

Bakom detta gigantiska projekt står flera av Asiens länder som finansiärer. Det är länder som Indien, Kina, Japan, Singapore och andra länder. 

Flera universitetsbyggnader är redan på plats, och en omfattande infrastruktur har konstruerats för de 10 000 studenter som ska kunna studera och forska på ett av världens modernaste universitet.

Ledare för universitetet och dess förste kansler är Nobelpristagaren Amartya Sen, professor i internationell nationalekonomi. Han är känd för sitt arbete inom FN:s ram med arbetet för de fattigaste och hungrigaste människorna i världen. En lämpligare ledare för ett modernt universitet kan man väl inte tänka sig.

STORA KOSTNADER – MÅNGA FINANSIÄRER

Kostnaderna för projektet är stora, men bidragsgivarna, det vill säga Asiens regeringar i respektive givarland, har varit mycket generösa. Nalanda ses av Asiens människor som symbolen för försoning, framtid och gemenskap.

Nalandaprojektet har varit populärt bland givarländerna, i en sådan hög grad att den  japanske diplomaten Noro Motoyasu, 2007 meddelade att "Japan kommer att finansiera första steget av International University i Nalanda i delstaten Bihar." 

 Rapporten beskriver att erbjudandet gäller den första byggfasen, det vill säga universitetets bostadsområde, som med tiden ska kunna härbärgera lika många studenter som under antikens Nalanda. 

I den första fasen av projektet, skulle sju skolor med 46 utländska lärare och över 400 indiska akademiker komma igång. Och den delen är idag uppfylld. upp.

ASIATISKT NALANDA-MÖTE I NEW YORK

Värdnationen Indien och ett konsortium av östasiatiska länder möttes i New York 2010, för att ytterligare diskutera utvecklingen av Nalanda. Det beslutades att Nalanda i stor utsträckning skulle handla om forskningsuniversitet, med följande institutioner: 

Buddhistiska studier, filosofi och religionsvetenskap, historiska studier, internationella relationer och fred, Business Management och utveckling; språk och litteratur, och, ekologi och miljökunskap.

Syftet med skolan uttalas vara, främjandet av begreppet asiatisk gemenskap, och återupptäcka gamla relationer.