Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Det absolut säkraste sättet att bekämpa Covid 19 är vaccinering och upprätthållandet av disciplinerat ansvar av var och en att undvika att träffa människor i så hög grad som möjligt.

Foto: RLC

MUTATIONER / COVID-19-VACCIN

Mutationer

Vaccin kan göras ineffektivt

Två tredjedelar av epidemiologer i ny studie varnar: mutationer kan göra covid-vaccin ineffektiva om ett år eller mindre En ojämn fördelning av covid-19-vaccin kan få ödesdigra konsekvenser, varnar 77 epidemiologer från 28 länder.

Elin Williams: |2021-04-01| I en ny undersökning uppger två tredjedelar av de tillfrågade – epidemiologer, virologer och infektionsläkare från några av världens mest framstående akademiska institutioner* – att de tror att vi har ett år eller mindre innan viruset muteras i en sådan utsträckning att majoriteten av de första vaccinen blir ineffektiva och nya eller modifierade vacciner kommer att krävas. Endast en av åtta tror inte att mutationer kommer innebära att nuvarande vacciner blir ineffektiva.

En övervägande majoritet – 88 procent – uppger att en fortsatt låg vaccinationstakt i många länder skulle öka sannolikheten för fler vaccinresistenta mutationer.

Undersökningen är framtagen av över 50 institutioner

Undersökningen är genomförd av ”The People’s Vaccine Alliance”, en koalition av över 50 organisationer där bland andra African Alliance, Oxfam och UNAIDS ingår. Nu varnar de för att endast 10 procent av befolkningen i majoriteten av världens fattiga länder kommer att ha vaccinerats nästa år, om det fortsätter i nuvarande takt.

Nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade säger att en öppen delning av teknik och immateriell egendom skulle kunna öka den globala vaccinationsgraden. Alliansen People’s Vaccine kräver att läkemedelsmonopolen upphävs och att teknik ska delas för att öka vaccinförsörjningen.

Ju mer viruset sprids, desto mer ökar mutationerna

Devi Sridhar, professor i global folkhälsa vid University of Edinburgh, säger: ”Ju mer viruset sprids, desto mer sannolikt är det att mutationer och varianter dyker upp, vilket kan göra våra nuvarande vacciner ineffektiva. Samtidigt står fattiga länder utan vaccin och grundläggande medicinska förnödenheter. Virus bryr sig inte om gränser. Vi måste vaccinera så många människor som möjligt, överallt i världen, så snabbt som möjligt.”

Quarraisha Abdool Karim, biträdande vetenskaplig chef för CAPRISA och professor i klinisk epidemiologi vid Columbia University, säger: "Det finns enorma fördelar för alla att ha mer rättvis tillgång till vaccin och uppnå en global flockimmunitet. Som forskare och beslutsfattare måste vi se till att så många som möjligt vaccineras så att vi alla kan fokusera på att återuppbygga våra samhällen och vår ekonomi.”

Vikten av vaccination

Undersökningen visar att det är absolut nödvändigt för allas säkerhet att människor i utvecklingsländer vaccineras så snart som möjligt. Misslyckas det ökar risken för ytterligare mutationer. Anna Marriott, Oxfams hälsopolitiska chef, säger: ”Undersökningen belyser att vaccinet måste fördelas jämlikt, inte bara för att skydda människor i världens fattigaste länder utan för att säkerställa att alla som vaccinerats inte utsätts för risk igen.”

Av de 77 deltagarna i undersökningen: tror 66,2 procent att vi har ett år eller mindre innan viruset muteras i den utsträckning att majoriteten av första generationens vacciner blir ineffektiva (18,2 procent av dem trodde att vi har sex månader eller mindre och 32,5 procent sa 9 månader eller mindre).

Och 7,8 procent tror att det aldrig kommer att komma mutationer som gör de nuvarande vaccinerna ineffektiva eller att det kommer nya eller modifierade vacciner. 18,2 procent tror att vi har två år eller mer innan mutationer gör de nuvarande vaccinerna ineffektiva.

74 procent angav att öppen delning av teknik och immateriell egendom skulle kunna öka det globala vaccinationsantalet – 23 procent sa kanske och 3 procent sa nej.

88,3 procent angav att en ihållande låg vaccineringstakt i många länder ökar sannolikheten för nya vaccinresistenta mutationer, 6,5 procent höll inte med om det och 5,2 procent svarade inte på frågan.

Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom.

www.oxfam.se

 

OXFAM

Ett år innan viruset Covid 19 muteras

Respondenterna inkluderar epidemiologer, virologer och specialister inom infektionssjukdomar från följande universitet och institutioner:

* Aalborg University Hospital i Danmark, Académie nationale de médecine i Paris, Africa Centres for Disease Control and Prevention, Amader Hospital India, AMREF International University i Kenya, Belgian Lung and Tuberculosis Association, Cambridge University, Center for Family Health Research i Zambia, Centers for Disease Control & Prevention i Sydsudan, Centre for Infections Disease research Zambia, Columbia University USA, Complutense University i Madrid, Danish Medical Association, école de santé publique de l'Université in Montréal, Emory University USA, Forum for ethics review committees i Indien, fundacion huesped i Argentina, Georgetown USA, Good Clinical Practice Alliance–Europe (GCPA), Hamdard University i Indien, Ibn Sina Academy of Medicine and Sciences i Indien, Imperial College London, Institute of Human Virology, University of Maryland School of Medicine USA, ISPG -Instituto Superior Politecnico de Gaza, Johns Hopkins University USA, Johnson & Johnson, Kabale University i Uganda, Kenya Medical Research Institute, Lebanese University, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Makerere University i Uganda, Movement for Community-led Development, Mpilonhle i Sydafrika, National Institute for Infectious Diseases Lazzaro Spallanzani I Italien, National Research Ethics Board/PREVAIL i Liberia, OTRANS-RN i Guatemala, Oxford University Clinical Research Unit i Vietnam,  Portland State University School of Public Health USA, St. Luke's Medical Center i Filippinerna, Tufts University USA, University College London UK, University College London Institute for Global Health UK, University of Cape Town, Cliniques Universitaires Saint-Lucin Belgium, University of the East Ramon Magsaysay i Filippinerna, UK Emergency Medical Team, Unicamillus International University of Medical Science i Italien, Union of Junior Doctors i Danmark, Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno i Bolivia, Universidad Nacional del Litoral i Argentina, University of Cambridge UK, University of Cape Town i Sydafrika, University of Edinburgh UK, University of Maryland USA, University of Oxford, University of Pretoria i Sydafrika, University of Southern Denmark, University of Zimbabwe, University of Zambia, Walter Sisulu University i Sydafrika, World Health Organisation India, Wits University i Sydafrika och Yale School of Public Health USA.

Respondenterna kommer ifrån följande 28 länder:

Algeriet, Argentina, Australien, Belgien, Bolivia, Kanada, Danmark, Etiopien, Frankrike, Guatemala, Indien, Italien, Kenya, Libanon, Norge, Filippinerna, Senegal, Somalia, Sydafrika, Sydsudan, Spanien, Förenade Arabemiraten, Uganda, Storbritannien, USA, Vietnam, Zambia och Zimbabwe.

Undersökningen genomfördes mellan den 17 februari och den 25 mars 2021.