Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Katarina Sevä, renskötare och styrelseledamot i Muonio sameby.

Foto: Rasmus Törnqvist / Greenpeace 

GREENPEACE

Muonio sameby

Stoppa Sveaskogs avverkningar

Det statliga skogsbolaget Sveaskog har i upprepade fall kört över samernas rättigheter och avverkat gamla naturskogar i viktiga renbetesområden kring Muonio sameby.

Dima Litvinov: |2021-04-20| Sveaskog har även avbrutit alla samråd med samebyn. Nu kräver samebyn och Greenpeace att Sveaskog omedelbart avbryter all avverkning i området.

– För oss i Muonio sameby utgör Sveaskogs avverkningar en total katastrof. De senaste två åren har Sveaskog avbrutit alla samråd med oss och sedan huggit ned all skog som vi vädjat om att de inte skulle avverka. Om avverkningarna fortsätter blir det slutet för all renskötsel i området, säger Katarina Sevä, renskötare och styrelseledamot i Muonio sameby.

I området kring Muonio sameby finns några av Sveriges sista riktigt gamla naturskogar, som aldrig tidigare kalavverkats. Sveaskog har lämnat in ett hundratal avverkningsanmälningar för detta område. En kartläggning som Greenpeace gjort visar att en överväldigande majoritet av de skogar som Sveaskog planerar att avverka är kontinuitetsskogar, som man kan förvänta sig ha höga naturvärden och som är avgörande för renskötsel.

Sveaskog måste stoppa all avverkning

Flera gammelskogar i området har redan kalavverkats av Sveaskog, trots att skogarna utgör en central del av renbetet för Muonio sameby. Sveaskog har avbrutit alla samråd med samebyn. Muonio sameby och Greenpeace kräver därför i ett gemensamt brev att Sveaskog omedelbart stoppar all avverkning, drar tillbaka alla avverkningsanmälningar i området och återupptar samråden med samebyn.

– Sveaskogs agerande i området kring Muonio sameby är ett lågvattenmärke för statens eget skogsbolag. Sverige har väldigt lite gammal, riktig skog kvar och de skogar som Sveaskog vill avverka tillhör Sveriges sista naturskogar. Sveaskog måste omedelbart avbryta avverkningarna – dessa skogar måste få stå, säger Dima Litvinov, kampanjledare på Greenpeace.

Stöd Muonio samebys krav på Sveaskog

Sveaskog har lämnat in totalt 101 avverkningsanmälningar för området kring Muonio sameby till Skogsstyrelsen. Dessa täcker en yta på nästan 2000 hektar, vilket motsvarar mer än 2800 fotbollsplaner. Skogsstyrelsen uppger att de endast gjort fältbesök på två av dessa områden, vilket innebär att myndigheten inte vet vilka naturvärden som finns i området.

En genomgång som Greenpeace gjort visar att en överväldigande majoritet av de skogar som Sveaskog vill avverka är gamla skogar, med höga naturvärden som också är avgörande för renskötsel. Minst 40 av områdena består helt av kontinuitetsskog, där ingen kalavverkning skett. Nästan lika många består delvis av kontinuitetsskog. Källa: Skogsstyrelsen och Greenpeace

Om Muonio sameby

Muonio sameby ligger högt upp i östra Norrbotten, längs med gränsen till Finland, och har sina betesmarker i Pajala kommun. Ytan täcker totalt 3 460 kvadratkilometer och samebyn har tillstånd att ha högst 3 900 renar i vinterhjorden. Källa: Sametinget. Här kan du läsa mer om Greenpeace krav på det svenska skogsbruket:

media.greenpeace

greenpeace.den-svenska-skogen